Dyrektor:
dr hab. prof. UŁ Małgorzata Kubisiak

Zastępca dyrektora:
dr Krzysztof Sakowski

Rada Instytutu:
prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
dr hab. prof. UŁ Joanna Firaza
dr hab. prof. UŁ Marcin Gołaszewski
dr hab. prof. UŁ Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska
Prof. UŁ Dr. habil. Gudrun Heidemann
dr hab. prof. UŁ Jacek Makowski
dr hab. prof. UŁ Artur Pełka
dr hab. prof. UŁ Krystyna Radziszewska
dr hab. prof. UŁ Witold Sadziński
dr hab. Monika Kucner
dr Dorota Kaczmarek
dr Elżbieta Kapral
dr Kalina Kupczyńska
dr Marcin Michoń
dr Dariusz Prasalski


Kierownicy jednostek

Zakład Językoznawstwa Niemieckiego: dr hab. prof. UŁ Jacek Makowski
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej: dr hab. prof. UŁ Joanna Firaza
Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej: dr hab. prof. UŁ Artur Pełka
Zakład Niemcoznawstwa: dr hab. Monika Kucner