Kontakt
📧 tomasz.maras@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.96

Curriculum Vitae
 • 2001 – 2006 Studia filologii germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim,
 • Praca magisterska pt. „Interferenzerscheinungen bei schriftlichen Übersetzungen Deutsch – Polnisch und Polnisch – Deutsch”
 • 2004 – 2005 Kurs pedagogiczny wraz z praktykami szkolnymi,
 • 2004 – 2006 Fakultet tłumaczeniowy – specjalizacja translatorska,
 • 2006 – 2007 Studia europeistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym,
 • 2006 – 2011 Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UŁ,
 • Praca doktorska pod tytułem „Die sprachliche Interferenz als vielschichtige Ursache für Fehler in der Übersetzung”
 • 2007 Szkolenie nt. kursów certyfikatowych Instytutu Goethego (B2 i C1),
 • 2011 Szkolenie dla kandydatów na Ekspertów Komisji Europejskiej (UŁ).

Zainteresowania badawcze

 • interferencja językowa,
 • język fachowy w dziedzinie motoryzacji oraz IT,
 • translatologia,
 • lapsologia,
 • dydaktyka tłumaczeń,
 • problematyka normatywizacji języka,
 • językoznawstwo kontrastywne,
 • komunikacja językowa w układzie translatorycznym.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Tłumaczenia ustne i pisemne,
 • Gramatyka praktyczna,
 • Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego,
 • Język specjalistyczny logistyki,
 • Język specjalistyczny IT,
 • Fonetyka,
 • Seminarium dyplomowe.

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Członek Rady Wydziału w kadencji 2008 – 2012, 2012 – 2016 oraz 2016 – 2020,
 • Egzaminator olimpiady z języka niemieckiego,
 • Członek zespołu EXPERTUS.
Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

1. “Das Wesen und die Mechanismen der sprachlichen Interferenz”, w: Michoń, M., Sadziński, W. (red.), Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 2008, s. 191 – 203.

2. “Błąd jako wielopłaszczyznowe zjawisko w przekładach studentów filologii germańskiej”, w: Folia Germanica 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 197 – 209.

3. “Bibliographie zu (Interferenz) Fehlern”, w: Folia Germanica 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 239 – 249.

4. “Die Theorie und Praxis der Voraussehbarkeit der lexikalischen Interferenzfehler”, w: Weigt, Z. (red.). Die deutsche Sprache im Spiegel vielfältiger wissenschaftlicher Untersuchungen. Einblicke in die germanistische Nachwuchsforschung in Polen, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010.

5. “Auf der Suche nach einem Tertium Comparationis bei der Interferenzfehleranalyse”, w: Wiktorowicz, J. (red.), Studien zur deutschen Gegenwartssprache. Akten der 4. Tagung der polnischen Doktoranden im Bereich der germanistischen Linguistik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 125 – 134.

6. “Zu einigen Ergebnissen der Interferenzuntersuchungen anhand von schriftlichen Übersetzungen polnischer Germanistikstudenten“, w: Mikołajczyk, B. (red.). Das heutige Deutsch aus der Außenperspektive. Beiträge polnischer Nachwuchswissenschaftler zur deutschen Gegenwartssprache, Wydawnictwo Rys. Poznań 2014, s. 87 – 94.

7. “Die sprachliche Norm und Ihre (In)Varianten als feste Grundlagen für die Evaluation von sprachlichen Ausdrücken”, w: Folia Germanica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 71 – 79.

8. “Die interlinguale Interferenz im Deutschen unter dem Einfluss des Polnischen – einige Ergebnisse der Untersuchung von studentischen Übersetzungen Lodzer Germanistikstudenten”, [w:] Germanistische Forschung. Bestand, Prognose, Perspektiven, Grzeszczakowska-Pawlikowska, B., Stawikowska-Marcinkowska, A., Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2016, s. 168 – 180.

9. „Die Adäquatheit und die Skopostheorie als konstituierende Ansätze der zielorientierten Übersetzung”, Studia Translatorica 7, Neisse Verlag, Wrocław – Dresden 2016, s. 107 – 114.

10. “Die sprachliche Kommunikation und ihre Implikationen für phasenorientierte Translationsmodelle”, [w:] Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen, Stawikowska-Marcinkowska, A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 109 – 118.

11. „Unvermeidbares Fremdes in der Sprache und Translation: der Fehler und seine Typisierung“, Folia Germanica 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

12. „Zwischen Ausgangs- und Zieltext: Multidimensionalität der prozess- und resultatorientierten Übersetzungskritik und ihrer Kriterien“, Studia Translatorica 8, Neisse Verlag, Wrocław – Dresden 2017, s. 73 – 80.

13. „Die Typisierung der Äquivalenz und ihre Relevanz für die Relation zwischen der Ausgangs- und Zielsprache“, Acta Philologica 50, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 149 – 157.

14. “Typy ekwiwalencji i ich relewancja dla relacji pomiędzy językiem wyjściowym a językiem docelowym w kontekście tłumaczenia tekstów (fachowych)”, w: Języki Specjalistyczne 2. Edukacja – Perspektywy – Kariera, Grzeszczakowska-Pawlikowska, B., Stawikowska-Marcinkowska, A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego-Wydawnictwo Primum Verbum 2018, Łódź 2018, s. 77 – 88.

15. „Bibliographie zu (Interferenz)Fehlern und kontrastiv-glottodidaktischen Studien“, Folia Germanica 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 101 – 132.

16. „Das Sprachgefühl als kontroverse Beurteilungsinstanz für sprachliche Ausdrücke: Sollen wir auf unser Sprachgefühl hören?“, w: Linguistica Silesiana 41, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Katowice 2020, s. 167 – 175.

17. „Die Relation zwischen dem zielsprachlichen Niveau und der Wahl der bevorzugten temporalen und grammatikalischen Strukturen sowie der aspektuellen Perspektive bei Nichtmuttersprachlern in Englisch und Deutsch“, w: Rozprawy Komisji Językowej, tom LXVIII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2020, s. 107 – 120.

Monografie:

1. „Die sprachliche Interferenz als vielschichtige Ursache für Fehler in der Übersetzung“, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Warszawa 2021.

Publikacje popularnonaukowe

Tłumaczenia:

Ilia Erenburg, „Łodź biega nago po świecie” (1928), Rafał Len, „Ludzie bez powietrza” (1936) z antologii pod redakcją Konrada Frejdlicha: „Uśmiech Ariadny. Antologia reportażu Łódzkiego. Od Oskara Flatta do Andrzeja Makowieckiego”, Łódź 1973, opublikowane w: „Znasz li to miasto, gdzie fabryk było wiele … Łódź w miniaturze literackiej i we wspomnieniach. Antologia.” („Kennst du die Stadt, wo einst Fabriken blühten … Lodz in literarischer Miniatur und in Erinnerung. Eine Anthologie.”) Małgorzata Półrola (Hg.) – w druku.

Konferencje
 • 11 – 12. 10. 2004 r., Łódź: „Fenomen getta łódzkiego 1940 – 1944”,
 • 20 – 21. 4. 2007 r., Toruń: „Medius currens II – Tłumacz jako pośrednik miedzy językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu” – udział z referatem nt. błędów językowych pojawiających się podczas procesu pisemnej translacji z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki,
 • 26.5. 2007 r., Warszawa: I Lingwistyczne Spotkania Doktorantów,
 • 31.5. 2008 r., Poznań: II Lingwistyczne Spotkania Doktorantów,
 • 30.5. 2009 r., Łódź: III Lingwistyczne Spotkania Doktorantów,
 • 24 – 26. 6. 2010 r., Łódź: Felder der Sprache – Felder der Forschung,
 • 21.5. 2011 r., Poznań: V Lingwistyczne Spotkania Doktorantów – udział z referatem pt. „Zu einigen Ergebnissen der Interferenzuntersuchungen anhand von schriftlichen Übersetzungen polnischer Germanistikstudenten”,
 • 1 – 2. 6. 2012 r., Łódź: Felder der Sprache – Felder der Forschung.