Filologia germańska (studia licencjackie)

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia germańska osiąga w zależności od poziomu wyjściowego dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego: na poziomie C1 lub C1+ według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Ma ponadto dobrą znajomość kultury i życia społecznego oraz politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Wiedza i umiejętności pozwalają po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu licencjata podjęcie pracy w instytucjach i firmach, które wymagają znajomości języka niemieckiego oraz znajomości specyfiki krajów niemieckojęzycznych.

 

Filologia germańska (studia magisterskie)

Po filologii germańskiej II stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel (jednego, ewentualnie dwóch przedmiotów) we wszystkich typach szkół (w przypadku ukończenia modułu nauczycielskiego);
 • pracownik wyższej uczelni (po doktoracie);
 • tłumacz o zaawansowanych umiejętnościach (konsekutywny i symultaniczny);
 • tłumacz tekstów fachowych;
 • po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji dziennikarz, specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych;
 • ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych;
 • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów

Absolwent  specjalności z drugim językiem obcym (hiszpański, włoski, francuski, angielski) posiada dodatkowe kompetencje:

 • ma bardzo dobrą znajomość drugiego języka obcego na poziomie min. B2 + plus (dla angielskiego C1 +)
 • ma podstawową wiedzę na temat wybranych zagadnień kultury, literatury i struktury języka drugiego obszaru językowego;
 • ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń z języka obcego na język polski.

 

Dziennikarstwo międzynarodowe (studia licencjackie)

Po dziennikarstwie międzynarodowym I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie:

 • w polskich mediach (jako początkujący dziennikarz – specjalista od problematyki krajów wybranego obszaru językowego);
 • w mediach zagranicznych (jako początkujący dziennikarz – specjalista od problematyki polskiej);
 • w redakcjach mediów tradycyjnych ogólnotematycznych i specjalistycznych; lokalnych oraz ogólnokrajowych (jako początkujący dziennikarz, reporter lub sekretarz redakcji);
 • w redakcjach mediów internetowych ogólnotematycznych i specjalistycznych; lokalnych oraz ogólnokrajowych (jako początkujący dziennikarz, reporter lub sekretarz redakcji);
 • w agencjach promocyjno-reklamowych;
 • w organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego.

 

Studia polsko-niemieckie (studia licencjackie)

Po kierunku studia polsko-niemieckie absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych
 • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów
 • tłumacz (konsekutywny i symultaniczny)
 • tłumacz tekstów fachowych, tłumacz przysięgły
 • dziennikarz, specjalizujący się w kwestiach polsko-niemieckich