Łódzka awangarda jidysz. Krytyczna edycja źródeł

2018-2023, NPRH7/H11

prof. Krystyna Radziszewska (UŁ), prof. Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski), prof. Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński), dr Monika Polit (Uniwersytet Warszawski), dr Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), dr Lidia Głuchowska (Uniwersytet Zielonogórski), dr Natalia Krynicka (Biblioteka Medem w Paryżu), dr Ewa Wiatr (UŁ, Centrum Badań Żydowskich), dr Adam Sitarek (UŁ, Centrum Badań Żydowskich), mgr Magdalena Stefańska (doktorantka UŁ), mgr Dariusz Dekiert (doktorant UŁ)

Kultura literacka Łodzi do 1939 roku

2015-2020, 0100/NPRH4/H1a/83/2015

IFG UŁ: prof. Krystyna Radziszewska, dr hab. Monika Kucner

Konfliktregionen im östlichen Europa

2017-2020, Löwe-Projekt

IFG UŁ, Justus-Liebig-Universität Gießen (prof. Monika Wingender, dr Elżbieta Tomasi-Kapral)

Aby Warburg – teksty i spuścizna krytycznaM/h3>

NPRH nr 22H170364 85 (Uniwersalia 2.2)

prof. Ryszard Kasperowicz (UW), dr Tomasz Ososiński (Uniwersytet Łódzki)

Formy autobiograficzności we francuskojęzycznym komiksie i noweli graficznej

16.02.2019-14.02.2020, NCN, Miniatura 2, nr 2018/02/X/HS2/02443

dr Kalina Kupczyńska

Handbuch der polnischen Comickulturen, (Hrsg.): Kalina Kupczyńska, Renata Makarska, Berlin: Christian Bachmann 2021

04.03.2019-31.12.2020, Deutsch-polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS), nr 2018-21

dr Kalina Kupczyńska, prof. Renata Makarska

Spuścizna literacka niemieckojęzycznych łodzian w XIX i XX wieku. Antologia tekstów

2012-2015, NPRH nr 20L3081

dr hab. M. Kucner, prof. Jörg Riecke (Universität Heidelberg), Prof. Detlef Haberland (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg), dr Hans-Jakob Tebarth (Martin-Opitz-Bibliothek, Herne), dr Wolfgang Kessler, mgr Piotr Zawilski (Archiwum Państwowe w Łodzi), dr Małgorzata Półrola (tłumacz, UŁ), mgr Olga Zielińska (UŁ), mgr Maria Wiśniewska (UŁ)

Literatura i kultura łódzkich Żydów 1918-1950

2012-2017. Krytyczna edycja źródeł, NPRH nr 0078/NPRH 2/H11/81/2012

prof. K. Radziszewska

Germanica z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi

2016-2018/19

Projekt badawczy realizowany we współpracy z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Gießen oraz Biblioteką Uniwersytecką w Łodzi. Finansowanie: UŁ oraz Bundesbeauftragte für Kultur und Bildung (Bundeszuwendung zur Erforschung und Präsentation deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa: ZMV I 2 2516DK0606)

prof. Cora Dietl, dr hab. Małgorzata Kubisiak