mgr Marta Wylot
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

 • 2006-2009 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, Kierunek: filologia germańska, Tytuł: licencjat,
  tytuł pracy: Das Passiv – Formen und kommunikativer Gebrauch als didaktisches Problem auf der DaF-Stufe B1/B2 / Niemiecka strona bierna – formy i zastosowanie w komunikacji w nauce języka niemieckiego na poziomie B1/B2,
 • 2007-2009 r. przewodnicząca Naukowego Koła Germanistów, udział w tłumaczeniu dwujęzycznego tomiku poetyckiego pt. „Taki piękny jest świat, jakim go widzimy / Wie schön ist die Welt, die wir täglich sehen”, tłumaczeniu zbioru opowiadań Berty Teplitzkiej „Lodzer Typen”, tłumaczeniu polsko-niemieckiego tomiku wierszy Marii Duszki, Magdaleny Forusińskiej i Gerlinde Grossmann pt. „Uwalniam ptaki-sny / Ich befreie Vögel-Träume”, przekładzie scenariusza filmu „Poleneiche – Polski Dąb” oraz tłumaczeniu dwujęzycznego tomiku poetyckiego pt. „Nuty życia”  / „Die Noten des Lebens”,
 • 2009-2011 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, Kierunek: filologia germańska, Tytuł: magister,
  tytuł pracy: Probleme bei der Übersetzung der Rechtssprache am Beispiel des deutschen Handelsgesetzbuches ins Polnische / Problemy tłumaczeniowe języka prawnego na przykładzie niemieckiego Kodeksu Handlowego,
 • 2009-2011 r. fakultet zawodowy translatoryka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: filologia, specjalizacja: filologia germańska,
 • 2006-2011 r. pedagogiczny fakultet zawodowy na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: filologia, specjalizacja: filologia germańska,
 • od 2011 r. Studium Doktoranckie Języka, Literatur i Kultury Przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 14-21.04.3013 r. kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie Justusa Lebiga w Giessen.

Zainteresowania badawcze

 • język fachowy w dziedzinie IT,
 • język prawniczy,
 • translatoryka,
 • ekwiwalencja,
 • lingwistyka tekstu.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • PNJN,
 • Gramatyka praktyczna,
 • Jugendsprache.

Kontakt

pokój: 4.92.

marta.wylot@gmail.com

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

 • Współredagowanie i wydanie tomu pokonferencyjnego 6. Ogólnopolskiej Konferencji Doktoranckiej: Lingwistyczne Spotkania Doktorantów pt. „Untersuchungen zur deutschen Sprache und zu ihrer Anwendung in der Kommunikation. Beiträge polnischer Doktoranden anlässlich der 6. Linguistischen Germanistentagung Łódź, 19.05.2012”, redakcja naukowa: Zenon Weigt, Marta Wylot, wydawnictwo: Primum Verbum, Łódź 2012.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Artykuł pokonferencyjny III edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Językoznawczej Konferencji w Poznaniu „Język w Poznaniu” na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu pt. „Problemy tłumaczeniowe w zakresie języka prawa na przykładzie niemieckiego Kodeksu Handlowego i jego polskiego tłumaczenia.” w „Język w Poznaniu”,  redakcja naukowa: Konrad Juszczyk, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki, Wydawnictwo Rys, Poznań 2012.
 • Artykuł w tomie pokonferencyjnym 6. Ogólnopolskiej Konferencji Doktoranckiej :Lingwistyczne Spotkania Doktorantów pt. „Untersuchungen zur Deutschen Sprache und zu ihrer Anwendung in der Kommunikation. Beiträge polnischer Doktoranden anlässlich der 6. Linguistischen Germanistentagung Łódź, 19.05.2012” pt. „Die Sprache der Börse – eine deutsch-polnische Kontrastivstudie” w: „Untersuchungen zur deutschen Sprache und zu ihrer Anwendung in der Kommunikation. Beiträge polnischer Doktoranden anlässlich der 6. Linguistischen Germanistentagung Łódź, 19.05.2012”, redakcja naukowa: Zenon Weigt, Marta Wylot, wydawnictwo: Primum Verbum, Łódź 2012.
 • Artykuł wydany w czasopiśmie Folia Germanica 8 w roku 2012 pt. „Überblick über das deutsche Attribut am Beispiel des Romans von Thomas Mann  Der Zauberberg” (The German attributive on the exapmle oft he novel of Thomas Mann Der Zauberberg) w „Acta universitas lodzensis. Folia Germanica 8. Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Literatur und Klutur“, redakcja naukowa: Roman Sadziński, Joanna Jabkowska, Witold Sadziński, Frank M. Schuster, wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Artykuł w tomie pokonferencyjnym ogólnopolskiej konferencji doktoranckiej „Lingwistyczne Spotkania Doktorantów 2013” pt. „Felieton versus Glosse” w „Linguistische Beiträge zur deutschen Sprache. Akten der 7. Tagung der polnischen Doktoranden im Bereich der germanistischen Linguistik. Warszawa 25.05.2013”, redakcja naukowa: Justyna Ciecharowska, Ewelina Ryczywolska, wydawnictwo: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 •  Artykuł pt. „Die Textsorte Glosse in der diachronischen Auffassung“ oddany do recenzji dnia 07.09.2015.

Konferencje

 • Udział w III edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Językoznawczej Konferencji w Poznaniu „Język w Poznaniu” na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu 27.05.2012 r.,
 • Udział w międzynarodowej konferencji „Pragestt” w Pradze 16-17.10.2012 r.,
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji doktoranckiej „VI. Lingwistyczne Spotkania Doktorantów” w Łodzi 19.05.2012 r..
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji doktoranckiej „VI. Lingwistyczne Spotkania Doktorantów” w Łodzi 19.05.2012 r..
 • Udział w międzynarodowej konferencji „Felder der Sprache, Felder der Forschung” w Łodzi 1-2.06.2012 r.,
 • Udział w międzynarodowej konferencji we Wrocławiu „Im Anfang war das Wort” 21-23.09.2012 r.,
 • Udział w konferencji doktoranckiej „Lingwistyczne Spotkania Doktorantów 2013” 25.05.2013 r.,
 • Udział w międzynarodowej konferencji w Wilnie „Wissenschaftliche Tagung der Germanistikstudierenden Sprache und Literatur” 10.042014 r.,
 • Udział w międzynarodowej szkole letniej w Łódzi Sommer School 11-23.07.2014 r.,
 • Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji doktoranckiej Lingwistyczne Spotkania Doktorantów 09.05.2015 r. w Łodzi,
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji doktoranckiej „X. Lingwistyczne Spotkania Doktorantów” w Warszawie 28.05.2016 r.

PL

DE