mgr Maria Migodzińska
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

od 2018: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny: Studia Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury

2013 – 2018: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny: Filologia germańska, studia I i II stopnia

Tytuł pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dra Łukasza Plęsa:
Vertonte Sprache aus translatorischer Perspektive. Linguistische Probleme bei der Übersetzung von Libretti unter besonderer Berücksichtigung der Wortspiele – exemplifiziert an polnischen Fassungen der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss

2017 – 2018: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej: Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego

2010 – 2015: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Instrumentalny: Klasa skrzypiec, studia I i II stopnia

Zainteresowania badawcze

Translatoryka

Przekład audiowizualny

Tłumaczenia tekstów do muzyki

Humor w tłumaczeniu

Kreatywność językowa

Kontakt

Pokój 4.92

maria.migodzinska@gmail.com

Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

Maria Migodzińska (2019): Die humoristische Sprache der Operette aus translatorischer Perspektive: Zu den Methoden der Wortspielübersetzung. W: Język w Poznaniu 10. Poznań (w druku).

Maria Migodzińska (2018): Sprachliche Interferenz als eine Fehlerquelle bei der Übersetzung juristischer Fachtexte. Analyse ausgewählter Übersetzungsarbeiten von Germanistikstudierenden. W: Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska, Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska (red.): Speclang 2. Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen. Łódź: WUŁ (w druku).

Susanne Gruber, Maria Jasińska, Zofia Krupienicz, Daniel Sepúlveda (2016): Johann Wolfgang von Goethe und Adam Mickiewicz. Poetische Gesetzgeber des kulturellen Kanons. W: Camilla Badstübner-Kizik, Almut Hille (red.): Erinnerung im Dialog. Deutsch-Polnische Erinnerungsorte in der Kulturdidaktik Deutsch als Fremdsprache. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Konferencje

23.06.2018: Uniwersytet Łódzki
I Studencko-Doktorancka Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców „Wiedza – Inspiracja – Pasja”

Referat: Humorystyczny język operetki z perspektywy tłumacza. Rola kreatywności w tłumaczeniu komizmu językowego

 

13.04.2018: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Językoznawcza Konferencja Naukowa „Język w Poznaniu”

Referat: Die humoristische Sprache der Operette aus translatorischer Perspektive: Zur Übersetzbarkeit von Wortspielen

 

22.03.2018: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja – Dyskurs – Transfer”

Referat: Negatywny transfer językowy jako źródło błędów w tłumaczeniach tekstów prawniczych

Stypendia i staże

07. 2017: Stypendium DAAD na kurs wakacyjny w Niemczech.

Ukończony kurs: Übersetzen will gelernt sein: Sprache, Translation, Interkulturelles Handeln. Übersetzungszentrum, Kassel

 

2015 – 2016: Stypendium w ramach programu Erasmus +,

Universität Regensburg

PL

DE