mgr Blanka Czarnecka-Brycht
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej

Curriculum Vitae

Zainteresowania badawcze

dydaktyka języka niemieckiego, kultura krajów niemieckiego obszaru językowego, interkulturowość

Ostatnio prowadzone zajęcia

praktyczna nauka języka niemieckiego, trening interkulturowy

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

  • koordynator przedmiotowy praktycznej nauki języka niemieckiego i treningu interkulturowego
  • koordynator programu ERASMUS+ ds. rekrutacji i umów z uczelniami partnerskimi

Kontakt

4.103

bczarbrycht@wp.pl

czwartek 15.15 – 16.45 (po kontakcie mailowym)

PL

DE