mgr Blandyna Czarnecka-Brycht
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej

Curriculum Vitae

Zainteresowania badawcze

dydaktyka języka niemieckiego, kultura krajów niemieckiego obszaru językowego, interkulturowość

Ostatnio prowadzone zajęcia

praktyczna nauka języka niemieckiego, trening interkulturowy

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

  • koordynator przedmiotowy praktycznej nauki języka niemieckiego i treningu interkulturowego
  • koordynator programu ERASMUS+ ds. rekrutacji i umów z uczelniami partnerskimi

Kontakt

4.103

blandyna.czarnecka@uni.lodz.pl

 

 

PL

DE