mgr Agnieszka Wypiorczyk
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

od 2018 r. – Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

2016-2018 – Studia magisterskie Filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł pracy magisterskiej:Persuasion und Manipulation im Sprachgebrauch der Nationalsozialisten im Spiegel der pragmatischen Analyse von ausgewählten öffentlichen Reden“

2013-2016 – Studia licencjackie Filologii germańskiej z językiem angielskim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Zainteresowania badawcze

Perswazja i manipulacja językowa, pragmatyka i semantyka, lingwistyka tekstu, komunikacja polityczna, językoznawstwo kontrastywne.

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

Przewodnicząca KNE UŁ

Kontakt

Pokój 4.92

agnieszka.wypiorczyk@unilodz.eu

Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

Wypiorczyk Agnieszka (2019): Antyk jako źródło inspiracji w hitlerowskich Niemczech, [w:] Inspiracja, red. M. Urbańska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wypiorczyk Agnieszka: Sytuacja polityczna i społeczna kobiet w III Rzeszy. (złożony do druku)

Stypendia i staże

07.2017 – „Übersetzen will gelernt sein: Sprache, Translation, interkulturelles Handeln“ – letni kurs tłumaczeniowy w ramach stypendium DAAD w Institut für Sprachen, Kassel, Niemcy

PL

DE