mgr Agnieszka Pietrzak
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

Od 2017 r. Studium Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

 

2015-2017 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej: filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia.

Tytuł pracy magisterskiej: „Spezifität der juristischen beglaubigten Übersetzungen mit besonderer Berücksichtigung der Translation von standesamtlichen Urkunden“.

2012-2015 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego: filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia.

Tytuł pracy licencjackiej: „Problematik der juristischen Übersetzungen im Bereich der Gerichtsbarkeit mit besonderer Berücksichtigung der Schwierigkeiten bei der Translation der Scheidungsurteile“.

Zainteresowania badawcze

przekładoznawstwo,

juryslingwistyka,

przekład poświadczony,

lapsologia.

Kontakt

Pokój 4.92

pietrzak.ag@wp.pl

Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

Pietrzak, Agnieszka (2017), Problematyka tłumaczeń prawniczych na przykładzie polskich i niemieckich wyroków rozwodowych. W: Pujer Klaudia (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 3. Exante. Wrocław, s. 31-41.

Pietrzak, Agnieszka (2017), Spezifität der juristischen beglaubigten Übersetzungen am Beispiel der Translation von standesamtlichen Urkunden. W: Język w Poznaniu 9. Poznań. (w druku)

Podręczniki i skrypty

Współpraca z wydawnictwem Klett przy publikacji: So geht’s zum DSD II (B2/C1). Lehrerhandbuch zum Testbuch mit Leitfaden für die mündliche Prüfung. Ernst Klett Sprachen. Stuttgart, 2011.

PL

DE