mgr Magda Grzybowska
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

Od 2017 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny – Studium Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury.

2015-2017 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej: filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia.

Tytuł pracy magisterskiej: Verstärkerpartikel in Kiezdeutsch am Beispiel mono- und multiethnischer Korpora.

2012-2015 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego: filologia germańska z językiem hiszpańskim, studia stacjonarne I stopnia.

Zainteresowania badawcze

etnolekt, Kiezdeutsch

hate speech

fonetyka i fonologia języka niemieckiego

literatura dziecięca Getta Łódzkiego

dziennikarstwo telewizyjne

Kontakt

4.92

magda.grzybowska@o2.pl

Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

Grzybowska, Magda (2017) Kiezdeutsch – eine neue Sprachvarietät. W: Język w Poznaniu 9. Poznań. s. 35-46.

Grzybowska, Magda (2017) „Ich bin jung. Was habe ich getan, dass ich in einer langsamen, stillen Sehnsucht sterbe?” – literarische Versuche von Abram Cytryn. W: Lagerliteratur – Texte aus den Konzentrationslagern und Ghettos. Frankfurt a. M., Berlin u. a.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften. (w druku)

Konferencje

12-17.11.2017 – udział w IV edycji Akademii Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Akademią Telewizyjną TVP w Warszawie

05.2015 – udział w seminarium wyjazdowym w Ravensbrück pt. „ Lagerliteratur – (auto)biographische Texte aus den Konzentrationslagern und Ghettos”

Stypendia i staże

2017 współtworzenie STUŁ – Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z TVP 3 Łódź

2015-2016 Universität Potsdam – roczne stypendium w ramach Programu LLP – ERASMUS +;

2014-2015 praktyki w zespole Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy z pracodawcami na Wydziale Filologicznym UŁ;

2014 Otto von Guericke Universität Magdeburg – semestralne stypendium w ramach Programu LLP – ERASMUS;

PL

DE