dr Karolina Sidowska
Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej

Curriculum Vitae

Absolwentka filologii polskiej (specjalizacje: pedagogiczna i dziennikarska) oraz filologii germańskiej (specjalizacje: pedagogiczna i tłumaczeniowa) na Uniwersytecie Łódzkim. Stypendystka programów ERASMUS i DAAD (studia na Uniwersytecie Karla-Eberharda w Tybindze). Praca doktorska Kognitywne aspekty reprezentacji emocji w niemieckiej i polskiej liryce ekspresjonistycznej obroniona na Uniwersytecie Łódzkim w 2011 r. Od 2012 r. zatrudniona na etacie adiunkta w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ. Laureatka Nagrody Naukowej Fundacji UŁ w 2014 r.

Zainteresowania badawcze

kognitywizm w badaniach literackich, teoria afektu i emotion studies, niemiecka i polska literatura modernistyczna.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Pisanie tekstów dziennikarskich (2015)
 • Literatura porównawcza (2015)
 • Historia literatury niemieckiej: klasyka i romantyzm (2016)
 • Rozumienie tekstów naukowych (2016)
 • Historia literatury niemieckiej: Republika Weimarska i literatura do 1968 r. (2016)
 • T. Różewicz w przekładzie na język niemiecki (2016)
 • Emotywny obraz ojczyzny w literaturze

Kontakt

4.104

karolinasidowska@wp.pl

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

 1. Reprezentacje emocji w liryce ekspresjonistycznej. Analiza kognitywistyczna. Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012.
 2. Polnisch-deutsche Duette. Interkulturelle Begegnungen in Literatur, Film, Journalismus (1990-2012), Renata Cieślak, Franz Fromholzer, Friedmann Harzer, Karolina Sidowska, Neisse Verlag, Dresden 2013.
 3. Literatur, Utopie und Lebenskunst, red. Elżbieta Kapral, Karolina Sidowska, Lodzer Arbeiten zur Literatur- und Kulturwissenschaft t.3, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2014.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Obraz kobiety w twórczości Juliana Tuwima, w: Julian Tuwim. Biografia, twórczość, recepcja, red. K. Ratajska, T. Cieślak, Wyd. UŁ, Łódź 2007, s. 111-129.
 2. Oko w oko z rzeczywistością – o prozie Mirosława Nahacza, w: Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. P. Kierzek, Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 271-284.
 3. Oblicza humoru Juliana Tuwima, w: Teorie – praktyka – zastosowania, t. 1/2: Zrozumieć humor, red. S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, s. 227-238.
 4. Lustro a groza w literaturze, w: Symbolika oka w literaturze i sztuce, red. A. Borkowski, E. Borkowska, J. Sawicka-Jurek, Wyd. stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2009, s. 143-152.
 5. Bilder der Emotionen in der modernen Prosa. „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ von R. M. Rilke und „Die Zimtläden“ von B. Schulz (Obrazy emocji w prozie modernistycznej. „Pamiętnik Malte Lauridsa Brigge” R. M. Rilkego i „Sklepy cynamonowe” B. Schulza), „Zagadnienia Rodzajów Literackich“ t. LII, z. 1-2 (103-104) Łódź 2009, s. 149-170.
 6. Świat na opak. Aksjologia przestrzeni ekspresjonistycznych, w: Przestrzenie (tekstów) kultury, red. N. Lemann, J. Czurko, M. Drabikowska, A. Jurek, Wyd. Piktor, Łódź 2009, s. 51-57.
 7. Übersetzbarkeit der Gefühle in Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge und der polnischen Übersetzung von W. Hulewicz (Przekładalność uczuć – Malte Rilkego a polski przekład Hulewicza), w: Übersetzbarkeit zwischen den Kulturen, B. Kremberg, A. Pełka, J. Schildt, Wyd. Peter Lang, Frankfurt a. M. 2010, s. 241-255.
 8. Rausch – Macht – Gefühl. Zur Rolle des Ekels bei Friedrich Nietzsche (Upojenie – władza – uczucie. O roli wstrętu u Fryderyka Nietzschego) w: Nietzsche – Macht – Größe. Nietzsche – Philosoph der Größe der Macht oder der Macht der Größe? Volker Caysa, Konstanze Schwarzwald, De Gruyter: Berlin / Boston 2011, s. 259-270.
 9. (mit Volker Caysa) Der Gestank der Heimat – herrlich eklig! (Smród ojczyzny – wspaniale odrażający!), http://www.emscherplayer.de/, 5/ 2011
 10. Die Rezeption des griechischen Mythos in Dürrenmatts Ballade von Minotaurus, w: Variable Konstanten. Mythen in der Literatur, red. K. Jaśtal, A. Palej, A. Dąbrowska, P. Moskala, Neisse Verlag, Dresden/Wrocław 2011, s. 347-355.
 11. Kognitywne aspekty modernistycznego doświadczenia wielkiego miasta w literaturze niemieckiej, w: Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska – perspektywa europejska, red. Ewa Paczoska, Joanna Kulas, Mikołaj Gołubiewski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 221-232.
 12. Die lebendigen und die toten Großstädte der Expressionisten. Das Bild der Stadt in der expressionistischen Lyrik, w: Industriekulturen: Literatur, Kunst und Gesellschaft, Marcin Gołaszewski, Kalina Kupczyńska, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2012, s. 177-185.
 13. Möglichkeit einer Utopie? Die literarischen Visionen Michel Houellebecqs, „Berliner Debatte Initial“ 4 (23)/2012, s. 34-40.
 14. Techniczne zaplecza literatury. Wpływ medium na kształt tekstu na przykładzie maszynopisów F. Nietzschego „Schreibmaschinenetexte”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LV, z. 2 (110) 2012, s. 201-214.
 15. (mit Joanna Jabłkowska) Literatur- und Kulturzeitschriften in Polen. „die horen“ 250 (Jg. 58) / 2013, zusammengestellt von Sascha Feuchert und Jürgen Krätzer, S. 215-221.
 16. (mit Renata Cieślak) Polnische Stimmen in Deutschland, w: Polnisch-deutsche Duette. Interkulturelle Begegnungen in Literatur, Film, Journalismus (1990-2012), Renata Cieślak, Franz Fromholzer, Friedmann Harzer, Karolina Sidowska, Neisse Verlag, Dresden 2013, S. 13-18.
 17. Ethische Literaturkritik in den Zeiten der postmodernen Blassiertheit, w: Repräsentationen des Ethischen. Festschrift für Joanna Jabłkowska, Kalina Kupczyńska, Artur Pełka, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2013, S. 13-24.
 18. Literatura a przełamywanie wstydu, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVI, z. 2 (112)/ 2013, s. 211-222.
 19. Utopischer Wunsch nach dem Glück im Schaffen Michel Houellebecqs, w: Literatur, Utopie und Lebenskunst, red. Elżbieta Kapral, Karolina Sidowska, Lodzer Arbeiten zur Literatur- und Kulturwissenschaft t.3, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2014, S. 151-163.
 20. Schamlose Körper in der Gegenwartsliteratur, w: Der Körper als mediales Politikum in den (post)sozialistischen Kulturen und Literaturen, red. Torsten Erdbrügger, Stephan Krause, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2014, S. 241-255.
 21. Scham und Schamlosigkeit in der Gegenwartsliteratur. Oder: Warum wir Tabus brauchen, w: Germanistische Werkstatt 6, red. Małgorzata Jokiel, Daniela Pełka, Prace Germanistyczne t. 6, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 277-287.
 22. Approaches Towards Shame in Contemporary Polish Literature, w: On-line/Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, eds. Peter Gärdenfors, Willian Powers, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2015, S: 75-87.
 23. Neue Emigranten – zur neuesten Prosa polnischer Autoren in Deutschland, w: Zwischen Orten, Zeiten und Kulturen. Zum Transitorischen in der Literatur, red. Jolanta Pacyniak, Anna Pastuszka, Peter Lang, Frankfurt a. Main 2016, s. 219-230.
 24. (mit Joanna Jabłkowska, Artur Pełka) Panorama der Literatur- und Übersetzungslandschaft, w: Übersetzungslandschaften. Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa, red. Schamma Schahadat, Stepan Zbytovsky, Transkript Verlag, Bielefeld 2016, s. 161-180.
 25. Dürrenmatts Ballade vom Minotaurus, w: Denken des Empraktischen, red. Konstanze Caysa, Harko Benkert, Peter Lang, Frankfurt a. Main 2016, s. 315-321.
 26. Die Universität im Zerrspiegel der Literatur, w: Literatur, Sprache und Institution, red. Joanna Jabłkowska, Kalina Kupczyńska, Stephan Müller, Preasens Verlag, Wien 2016, s. 184-194.
 27. Verlust und Wiederfindung der Identität in Kathrin Schmids Roman „Du stirbst nicht“, w: Sprache und Identität – Philologische Einblicke, red. Edyta Grotek, Katarzyna Norkowska, Frank & Timme, Berlin 2016, S. 19-26.
 28. Heimatlos oder doppelt beheimatet? Polnische Prosa aus Deutschland, w: Raum-Gefühl-Heimat. Literarische Repräsentationen nach 1945, red. Garbine Iztueta, Mario Saalbach, Iraide Talavera, Carme Bescansa, Jan Standke, LiteraturWissenschaft.de, Marburg 2017, s. 69-81.

Recenzje i komentarze

 1. Młodzi rozleniwieni, „Fraza” nr 4 (42) 2003 – 1 (43) 2004, s. 286-288.
 2. Siedząc na przystanku, „Fraza” nr 3-4 (45-46) 2004, s. 308-310.
 3. Postmodernizm i dekonstrukcja, „Fraza” nr 4 (50) 2005, s. 299-302.
 4. Horror powrotu, „Folia Litteraria Polonica” nr 10, Wyd. UŁ, 2008.
 5. rec. Anna Łebkowska „Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. LII, z. 1-2 (103-104) Łódź 2009, s. 219-225.
 6. rec. Gabriele Rita Hauch: Binden und Befreien. Witold Gombrowiczs Diskurs der Zweifaltigkeit, „Zagadnienia Rodzajów Literackich“, t. LVII, z. 1 (113) Łódź 2014, s. 319-323.

Publikacje popularnonaukowe

 • Koszyk z niespodzianką – o „Wiklinie” Leopolda Staffa, „Fraza” nr 3 (49) 2005, s. 81-91.
 • Polski specjał w niemieckim menu, „Tygiel Kultury” 4-6 (196-198) 2012, s. 50-56.
 • Obśmiany reżim. Fenomen popularności Wladimira Kaminera w Niemczech, w: „Tygiel Kultury” 1-6 (217-222) 2015, s. 45-50.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

 1. Wokół problemów inności i interkulturowości.
 2. Zagadnienie wstydu i bezwstydu w polskiej i niemieckiej literaturze współczesnej

Zakończone projekty naukowe

 1. Polsko-niemieckie duety. Literatura z serca Europy 1990-2012, we współpracy z Uniwersytetem w Augsburgu, kierownik projektu: dr Renata Cieślak,
 2. SCENA czyli Most. Teatr i dramat jako czynniki polsko-niemieckiego transferu kulturowego po roku 1989, kierownik projektu: prof. Małgorzata Leyko
 3. Pozbawieni ojczyzny czy podwójnie zakorzenieni? Polska proza w Niemczech.

Konferencje

 • 20-22.09.2017, Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), Erinnerung als Entfremdung. Das Unheimliche des Raumes am Beispiel des Erinnerungsortes Danzig bei Stefan Chwin (Pamięć jako wyobcowanie. Niesamowitość miejsca na przykładzie Gdańska jako miejsca pamięci w twórczości Stefana Chwina)
 • 23-26.03.2017, Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiej, „Aus mir braust finstre Tanzmusik (…)“ Zur Rolle der Musik in der Lyrik Else Lasker-Schülers
 • 13-15.11.2016, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, Ehemalige Migrationen, heutige Identitätsfragen. Anhand des Romans „Niebko“ (Das Himmelchen) von Brygida Helbig
 • 4-9.10.2016, GiG Tagung Usti nad Labem/Praha, Łódź – die Stadt der vier Kulturen
 • 9-11.06.2016, Uniwersytet Łódzki, Der Mann aus der Schweiz oder wie man ein Autor wird. Zum dramaturgischen Schaffen von Lukas Linder (Człowiek ze Szwajcarii albo jak stać się autorem. O dramatycznym dorobku Lukasa Lindera)
 • 15-17.11.2015, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, Verlust und Wiederfindung der Identität im Roman „Du stirbst nicht“ von Kathrin Schmidt (Utrata i odzyskanie tożsamości w powieści Kathrin Schmidt „Du stirbst nicht“)
 • 23-25.09.2015, Universität des Baskenlandes Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), Heimatlos oder doppelt beheimatet? Polnische Prosa aus Deutschland
 • 23-26.10.2014, Uniwersytet Łódzki, Universität im Zerrspiegel der Literatur. Dietrich Schwanitz: Der Campus
 • 16-17.09.2014, UMCS Lublin, Neue Emigranten – zur neusten Prosa polnischer Autoren in Deutschland.
 • 20-21.06.2014, Universitat Bielefeld (Niemcy) Ritual und Tabubruch bei Witold Gombrowicz (anhand von Pornographie und Trauung)
 • 12-15.03.2014, Uniwersytet Warszawski, Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs in der deutschen und polnischen Dichtung der Kriegsperiode
 • 19-21.09.2013, Universitat Leipzig (Niemcy), Schamlose Körper in der polnischen und deutschen Literatur nach 1989
 • 13-14.06.2013, Uniwersytet Łódzki, Literatura a przełamywanie wstydu
 • 14-15.05.2013 Uniwersytet Opolski, Scham und Schamlosigkeit in der polnischen und deutschen Literatur der Gegenwart
 • 24-25.05.2012, Uniwersytet Łódzki, Techniczne zaplecza literatury. Wpływ medium na kształt tekstu na przykładzie maszynopisów F. Nietzschego („Schreibmaschinentexte”)
 • 10-13.05.2012, Uniwersytet Łódzki, Möglichkeit einer Utopie? Die literarischen Visionen Michel Houellebecqs (Możliwość utopii? Literackie wizje Michela Houellebecqa)
 • 09-2.10.2011, Uniwersytet Łódzki, Die lebendigen und die toten Großstädte der Expressionisten. Das Bild der Stadt in der expressionistischen Lyrik (Żywe i martwe miasta ekspresjonistów. Obraz miasta w liryce ekspresjonistycznej)
 • 17-19.09.2010, Uniwersytet Jagielloński Kraków, Die Rezeption des griechischen Mythos in Dürrenmatts Ballade von Minotaurus (Recepcja antycznego mitu w balladzie „Minotaurus“ F. Dürenmatta)
 • 22-22.05.2010, Uniwersytet Łódzki, Między futuryzmem a ekspresjonizmem. Postulaty Marinettiego a praktyka twórcza ekspresjonistów niemieckich
 • 27-30.08.2009, Naumburg (Niemcy), Rausch – Macht – Gefühl. Zur Rolle des Ekels bei Friedrich Nietzsche (Upojenie – władza – uczucie. O roli wstrętu u F. Nietzschego)
 • 5-7.06.2009, Uniwersytet Warszawski, Kognitywne aspekty doświadczenia wielkiego miasta jako doświadczenia nowoczesności
 • 12-13.12.2008, Uniwersytet Łódzki, Świat na opak. Aksjologia przestrzeni ekspresjonistycznych;
 • 29-31.05.2008, Piotrków Trybunalski, Oblicza humoru Juliana Tuwima
 • 25-27.04.2008, Uniwersytet Łódzki, Übersetzbarkeit der Gefühle – am Beispiel von „Malte” R. M. Rilkes und der Übersetzung von W. Hulewicz (Przetłumaczalność uczuć – na przykładzie „Maltego“ R. M. Rilkego i polskiego przekładu wg Hulewicza)
 • 05.-01.06.2005, Siedlce, Lustro a groza w literaturze
 • 17-18.11.2004, Uniwersytet Łódzki, Ucieczki od rzeczywistości w prozie Mirosława Nahacza

Stypendia i staże

 1. stypendium w programie ERASMUS, Tybinga 2006
 2. stypendium naukowe DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), Tybinga 1.06. – 31.08.2008
 3. wyjazdy w ramach wymiany ERASMUS+ (Bielefeld 2011 i 2012, Tybinga 2014, Bamberg 2015, Ratyzbona 2017)
 4. Szkoła Letnia PALA Student Summer School 2011: Narrative, Stylistics and Emotion, Roosevelt Academy, Middelburg (The Netherlands) 15-19.08.2011

PL

DE