dr Joanna Bednarska
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej

Curriculum Vitae

Studiowałam filologię germańską w Łodzi, w Passau i w Berlinie; studia ukończyłam w 2006 r.; w 2014 r. uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Danzig / Gdańsk als Erinnerungsort im Werk von Günter Grass, Stefan Chwin und Paweł Huelle”.

Zainteresowania badawcze

Literatura współczesna, teorie pamięci, trauma w literaturze

Ostatnio prowadzone zajęcia

PNJN

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

Opiekun kierunku Dziennikarwstwo Międzynarodowe

Koordynator PNJN dla kierunków Dziennikarstwo Międzynarodowe, Lingwistyka Biznesu, Filologia Angielska i Niemcoznawstwo

Kontakt

Pokój: 4.104

joannabednarskakociolek@gmail.com

konsultacje: czwartek 15.30 – 16.30

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Danzig/Gdańsk als Erinnerungsort. Auf der Suche nach der Identität im Werk von Günter Grass, Stefan Chwin und Paweł Huelle. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 2016.

Artykuły i rozdziały w monografiach

Die Stadt als Palimpsest. W: Kardach, Magdalena / Płomińska-Krawiec, Ewa (red.): Literarische Erfahrungsräume. Frankfurt am Main 2009. S. 11-20.

Grass Rezeption bei Huelle.W: Kucner, Monika (red.): Keine Kultur kann auf Dauer von eigener Substanz leben. Günter Grass als Botschafter der Multikulturalität. Fernwald 2010. S. 33-42.

Die mythologisierte Stadt Danzig / Gdańsk bei Günter Grass und Stefan Chwin. W: Hartmann, Regina (red.): Grenzen auf der Landkarte Grenzen im Kopf. Bielefeld 2010. S. 55-70.

Castorp“ als Vorgeschichte für den „Zauberberg“ von Thomas Mann. W: Kochanowska-Nieborak, Anna (red.): Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung. Frankfurt am Main 2012 2012. S. 249-256.

Das Alte lebt im Neuen. Die Stadttransformationen im polnischen Gdańsk im Werk von Günter Grass. W: Ossowski, Mirosław (red.): Günter Grass. Werk und Rezeption. Gdańsk 2013. S. 119-129.

Der literarische Nicht-Ort Danzig – Gdańsk. W: Kapral, Elżbieta / Sidowska, Karolina (red.): Literatur, Utopie und Lebenskunst. Frankfurt am Main 2014. S. 87-100.

Die Metamorphosen und Anspielungen auf die Werke der deutschen Literatur (Friedrich Nietzsche und Günter Grass) im Roman von Stefan Chwin „Dolina Radości” (Freudental). W: Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.): Acta Univeritatis Lodziensis. Folia Germanica 10. Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur. 2014. S. 187-203.

Recenzje i komentarze

Günter Grass. Werk und Rezeption“ Internationale Sommerwerkstatt. Gdańsk 27.6.-1.7.2012. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2012. Bonn 2012. S. 267-270.

Stypendia i staże

2005 – stypendium Erasmus w Passau

2005 – stypendium DAAD w Berlinie

2008 – stypendium DPI w Darmstadt

2016 – wymiana akademicka (Justus-Liebig-Universität Giessen)

Członkostwo w organizacjach

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich – członek