dr hab. prof. UŁ Jacek Makowski
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

 • od 2018: profesor nadzwyczajny UŁ
 • od 2016: kierownik Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ
 • 2014: doktor habilitowany w dyscyplinie językoznawstwo niemieckie, książka: Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textsortenorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments
 • 2006: doktor nauk humanistycznych, w tym studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki oraz studia podyplomowe w ramach stypendium DAAD pod opieką Prof. Dr. Albrechta Greule na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg) na kierunkach filologia germańska i filologia słowiańska, rozprawa: Religiöser, kultischer und mystischer Wortschatz in der Sprache des Nationalsozialismus
 • 2000: magister filologii germańskiej, w tym studia w ramach programu ERASMUS na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg) na kierunkach filologia germańska i historia, praca: Zur Sprache des Nationalsozialismus in der Kinder- und Jugenderziehung
 • od 2014: certyfikat egzaminatora Goethe-Institut (Nr 3247) na poziomach Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat C2
 • 2012-2017: certyfikat egzaminatora Goethe-Institut (Nr 3247) na poziomach Goethe-Zertifikat A1: Fin in Deutsch 1, Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch / Zertifikat Deutsch für Jugendliche, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS).
 • 2011 – 2016: Sekretarz Rady Biznesu i Pracodawców na Wydziale Filologicznym UŁ.
 • 2010 – 2016: Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z biznesem i pracodawcami na Wydziale Filologicznym UŁ.
 • ORCID-iD: https://orcid.org/0000-0002-9601-5025

Zainteresowania badawcze

Politolingwistyka, komunikacja polityczna, polityka językowa, język w instytucjach, socjolingwistyka, lingwistyka tekstu, pragmatyka, semantyka, języki specjalistyczne, języki obce i fachowe w kontekście zawodowym, dydaktyka języków obcych i specjalistycznych, dydaktyka języka niemieckiego, nowoczesne usługi dla biznesu, outsourcing.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Seminarium doktoranckie (filologia germańska, językoznawstwo)
 • Seminarium magisterskie (filologia germańska)
 • Seminarium dyplomowe – projekt licencjacki (lingwistyka dla biznesu)
 • Tłumaczenia specjalistyczne (lingwistyka dla biznesu)
 • Podstawy lingwistyki stosowanej (lingwistyka dla biznesu)
 • Język fachowy (HR i finansów) (lingwistyka dla biznesu)
 • Język specjalistyczny (logistyka) (lingwistyka dla biznesu)
 • PNJN fonetka (lingwistyka dla biznesu)

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Kierownik Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego
 • Opiekun naukowy Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych dla Filologii Germańskiej

Kontakt

Pokój 4.95

jacek.makowski@uni.lodz.pl

Konsultacje: informacja w kalendarzu na stronie www.germanistyka.uni.lodz.pl. Bardzo proszę potwierdzić obecność na konsultacjach drogą elektroniczną.

ORCID-iD: https://orcid.org/0000-0002-9601-5025

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Monografie autorskie

 • Makowski, Jacek (2013): Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textsortenorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments (pl. Przemówienie parlamentarne w Parlamencie Europejskim jako gatunek tekstu politycznego. Analiza niemieckojęzycznych przemówień plenarnych w Parlamencie Europejskim z punktu widzenia lingwistyki tekstu. Łódź: Primum Verbum. Więcej na: www.deutschimeuroparlament.eu

Recenzje:

– Kowalonek-Janczarek, Monika (2015): Glottodidactica 42/2/2015, pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/issue/view/439.

– Poźlewicz, Agnieszka: Studia Germanica Gedanensia 37/2017.

 • Makowski, Jacek (2008): Manipulierte Sprache. Religiöser, kultischer und mystischer Wortschatz in der Sprache des Nationalsozialismus (pl. Język manipulowany. Religijne, kultowe i mistyczne słownictwo w języku narodowego socjalizmu). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Monografie zbiorowe

 • Makowski, Jacek (red.) (2019): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich (pl. Mowa nienawiści – wielopłaszczyznowy fenomen w ujęciu interdyscyplinarnym). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Makowski, Jacek (red.) (2016): Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Łódź: Primum Verbum.
 • Makowski, Jacek (red.) (2011): How not to do things with words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung (pl. How not to do things with words. O języku polityki, prawa i reklamy. Łódź: Primum Verbum.

Współredakcja monografii zbiorowych

 • Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek; Weigt, Zenon (red.) (2015): Text-Wesen. Theorien und Analysen. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek; Weigt, Zenon (red.) (2014): Deutsche Sprache in linguistischen Ausprägungen. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek; Weigt, Zenon (red.) (2014): Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek (red.) (2014): Texte im Wandel. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek; Weigt, Zenon (red.) (2012): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen. Łódź: Primum Verbum.
 • Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek; Weigt, Zenon (red.) (2012): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Impulse für Forschung und Lehre. Łódź: Primum Verbum.
 • Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek; Weigt, Zenon (red.) (2011): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Łódź: Primum Verbum.

Artykuły i rozdziały w monografiach

2019

 • Makowski, Jacek (2019): Zum sprachlichen Ausdruck von Hass. In: Makowski, Jacek (red.) (2019): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Makowski, Jacek (2019): Von Imagepflege zur Diskreditierung politischer Gegner. Hassrede als Strategie von Online-Pressemitteilungen. In: Makowski, Jacek (red.) (2019): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2018

 • Makowski, Jacek (2018): Zur textuellen Teilkompetenz im arbeitsmarktorientierten Fachsprachenunterricht am Beispiel der Branche moderner Unternehmensdienstleistungen und des Wissensbereichs Finanzen. W: Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata; Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (red.): Speclang 2. Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen. Łódź: Primum Verbum.
 • Makowski, Jacek (2018): Planowanie kursu języka specjalistycznego na poziomie uczelni wyższej z uwzględnieniem specyfiki branży nowoczesnych usług dla biznesu. Przykładowa dydaktyzacja autentycznych tekstów fachowych w zadaniach typu »case study«. W: Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata; Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (red.): Speclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Łódź: Primum Verbum.
 • Makowski, Jacek (2018): Rola czynników obiektywnych w dydaktyce języków specjalistycznych na poziomie uniwersyteckim. Omówienie wyników badania ankietowego w ramach projektu »Językowy barometr Łodzi«. W: Komunikacja specjalistyczna 15/16/2018.
 • Makowski, Jacek (2018): Fachtextsorten in arbeitmarktorientierten Studienfächern vor dem Hintergrund der Entwicklung des polnoschen Outsourcing-Sektors. W: Studia Germanica Posnaniensia 39/2018, 137-151.
 • Goźdź-Roszkowski, Stanisław; Makowski, Jacek (2018): Jak twórczo kształcić humanistów dla potrzeb rynku pracy? Studium przypadku: kierunek »Lingwistyka dla biznesu« na Uniwersytecie Łódzkim. W: Płuciennik, Jarosław; Czajkowska, Maria; Wróblewski, Michał (red.): Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 25-36.

2016

 • Makowski, Jacek (2016), Kształcenie językowe w programach studiów uniwersyteckich a rynek pracy. Propozycja nowoczesnych rozwiązań programowych na przykładzie projektu »Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (MA)«. W: Makowski, Jacek (red.): Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Łódź: Primum Verbum, 52-66.

2015

 • Goźdź-Roszkowski, Stanisław; Makowski, Jacek (2015): »Lingwistyka dla biznesu czy biznes dla lingwistyki?« – rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w programie interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich. W: Sowa, Magdalena; Mocarz-Kleindienst, Maria; Czyżewska, Urszula (red.): Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Lublin: Wydawnictwo KUL, 67-78.

2014

 • Makowski, Jacek (2014): Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament als politische Textsorte am Beispiel der Wortmeldung von Manfred Weber zum Überwachungsprogramm der NSA. W: Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek (red.): Texte im Wandel. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 129-144.
 • Makowski, Jacek (2014): Politikersprache im Europäischen Parlament am Beispiel der politischen Textsorte ‘Abgeordnetenrede‘. W: Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 3/2014, 241-248.
 • Makowski, Jacek (2014), Lodzer Sprachenbarometer 2014. Fremdsprachengebrauch vs. Fremdsprachenerwerb im Kontext des Lodzer Arbeitsmarktes. W: Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek; Weigt, Zenon (red.) (2014): Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 133-146.

2013

 • Makowski, Jacek (2013): Wie viel ist Geschichte wert? Das Haus der Europäischen Geschichte in Aussprachen des Europäischen Parlaments zum EU-Haushalt 2012 aus lexikalisch-thematischer Sicht. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 9/2013, 81-94.
 • Makowski, Jacek (2013): Die deutsche Sprache im Europäischen Parlament am Beispiel von Aussprachen zur EU-Regionalpolitik. W: Lasatowicz, Maria Katarzyna; Rudolph, Andrea (red.): Corpora und Canones. Schlesien und andere Räume in Sprache, Literatur und Wissenschaft. Berlin: trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 181-196.

2012

 • Makowski, Jacek (2012): Die deutsche Sprache als EU-Varietät in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments. W: Grucza, Franciszek et al. (red.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 11. Frankfurt am Main: Peter Lang, 331-336.
 • Makowski, Jacek (2012): Euroabgeordneter als Beruf. Zu den Textemittenten der politischen Textsorte ‚Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament‘ aus text-, sozio- und politolinguistischer Sicht. W: Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek; Weigt, Zenon (red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen. Łódź: Primum Verbum, 156-174.

2011

 • Makowski, Jacek (2011): Zum Wesen der Sprachmanipulation. W: Makowski, Jacek (red.) (2011): How not to Do Things with Words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung. Łódź: Primum Verbum, 13-28.
 • Makowski, Jacek (2011), »Deutsch ist selbstbewusst genug…«. Die deutsche Sprache in der Welt aus der Sicht des Bundesaußenministers Guido Westerwelle. W: Makowski, Jacek (red.) (2011): How not to Do Things with Words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung. Łódź: Primum Verbum, 84-100.
 • Makowski, Jacek (2011): Zu den Wahlergebnissen und Schlüsselakteuren der polnischen Präsidentschaftswahlen 2010 anhand der Beiträge aus »DER SPIEGEL« und »SPIEGEL ONLINE«. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7/2011, 33-40.
 • Makowski, Jacek (2011): Zu den Eigentümlichkeiten der deutschen Sprache in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments. W: Kaczmarek, Dorota; Michoń, Marcin; Makowski, Jacek; Weigt, Zenon (red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Łódź: Primum Verbum, 177-185.
 • Makowski, Jacek (2011): Ist die Kommunikation in der Politik »trialogisch«? Zur Mehrfachadressierung in der politischen Kommunikation am Beispiel der »Kissing-Gaddafi«-Rede des EU-Abgeordneten Derk Jan Eppink. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 4/2011, 117-126.

2010

 • Makowski, Jacek (2010), How NOT to Do Things With Words. Politische Kommunikation als Hort manipulativer Sprachstrategien. W: Ostrowski, Marek; Pszczółkowski, Tomasz (red.): Literatur – Sprache – Politik. Beiträge zur wissenschaftlichen Konferenz des Lehrstuhls für deutsche Philologie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej 7), 75-88.
 • Makowski, Jacek (2010): Die Sprache des Europäischen Parlaments als Fachsprache. W: Acta Philologica 38/2010, 77-84.
 • Makowski, Jacek (2010): Zum integralen Multilingualismus im Europäischen Parlament aus sprachwissenschaftlicher Sicht. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6/2010, 25-44.

2009

 • Makowski, Jacek (2009): Zur redaktionellen Bearbeitung der Wortmeldungen deutscher und österreichischer EU-Abgeordneter im Ausführlichen Sitzungsbericht des Europäischen Parlaments. W: Lingua ac Communitas 19/2009, 43-58.
 • Makowski, Jacek (2009): Zu den Ergebnissen und Schlüsselakteuren der polnischen Parlamentswahlen 2007 anhand der Beiträge aus »DER SPIEGEL« und »SPIEGEL ONLINE«. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 3/2009, 117-124.
 • Makowski, Jacek (2009), Zur Multiplizierung in der politischen Sprachmanipulation. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5/2009, 3-15.

2008

 • Makowski, Jacek (2008): Religiöse und mystische Motive in der nationalsozialistischen Rassenlehre. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 2/2008, 77-88.
 • Makowski, Jacek (2008): Zur Gestaltung der Bedeutung und Distribution des Lexems Führer in der nationalsozialistischen Sprachrealität. W: Michoń, Marcin; Sadziński, Witold (red.): Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 95-108.

2007

 • Makowski, Jacek (2007): Zur Sakralisierung nationalsozialistischen Wortschatzes. Zur Semantik und Distribution der Lexeme ewig, heilig und rein in der nationalsozialistischen Sprachrealität. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 1/2007, 59-72.
 • Makowski, Jacek (2007): Religijne, kultowe i mistyczne słownictwo w języku narodowego socjalizmu. Autoreferat rozprawy doktorskiej. W: Studia Niemcoznawcze (Studien zur Deutschkunde) XXXV, 521-536.
 • Makowski, Jacek (2007): Der nationalsozialistische Glaube. Zur Semantik und Gebrauch des Lexems Glauben in der Nationalsozialistischen Sprachrealität. W: Sadziński, Witold; Żytyńska, Małgorzata (red.), Varietäten in deutscher Sprache und Literatur. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 163-174.

2003

 • Makowski, Jacek (2003): Zur Sprache im Nationalsozialismus. Forschungsbericht. W: Lingua ac communitas 13/2003, 61-72.
 • Makowski, Jacek (2003): Uniformierung der Sprache in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. W: Germanische Philologie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 36/2003, 101-113.

2002

 • Makowski, Jacek (2002): Zur Sprache der nationalsozialistischen Erziehungspropaganda. W: Germanische Philologie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 25/2002, 121-145.

Recenzje i komentarze

 • Reissen-Kosch, Jana (2016): Identifikationsangebote der rechten Szene im Netz. Linguistische Analyse persuasiver Online-Kommunika-tion. Bremen: Ute Hempen. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2018, S. 171-174.

 

Tłumaczenia tekstów naukowych:

 • Bralczyk, Jerzy (2019): Ethik der Sprache. In: Makowski, Jacek (red.) (2019): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Płuciennik, Jarosław (2019): Hassrede und Redefreiheit. Ein konzeptueller kulturwissenschaftlicher und anthropologischer Rahmen. In: Makowski, Jacek (red.) (2019): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

od 2014: „Językowy barometr Łodzi” („Sprachenbarometer Łódź”, The Language Barometer of Łódź”), Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, źródło: http://www.l4bma.uni.lodz.pl/jezykowy-barometr

Funkcja: kierownik / inicjator projektu

Zakończone projekty naukowe

 • 01.01.2015 – 31.05.2016: „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu MA”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl
  Funkcja: kierownik projektu / koordynator projektu / wykonawca
 • 01.10.2010 – 10.10.2011: „Praktyka dla Nauki, Nauka dla Praktyki”, Uniwersytet Łódzki, źródło: www.pracodawcy.uni.lodz.pl
  Funkcja: wykonawca projektu

Podręczniki i skrypty

 • Rapacka-Wojtala S., Makowski J. (2016), Podręcznik metodyczny dla podręcznika bazowego Kommunikation im Alltag und Beruf i podręczników z serii Fachkommunikation Deutsch. Wydział Filologiczny UŁ. Łódź.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016), Fachkommunikation Deutsch: Informationstechnologien (IT). Wydział Filologiczny UŁ. Łódź.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016), Fachkommunikation Deutsch: Finanzen. Wydział Filologiczny UŁ. Łódź.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016), Fachkommunikation Deutsch: Corporate Social Responsibility (CSR). Wydział Filologiczny UŁ. Łódź.
 • Kaczmarek D., Makowski J. (2009), Oberstufe (C2) – Testbuch. 4 Übungstests mit integriertem Lösungsschlüssel und Hörtexten auf CD. Dom Wydawniczy Księży Młyn. Łódź.

Opracowania / pozostałe

 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016) (red.), Filologia germańska, specjalność: lingwistyka dla biznesu. Opis specjalności w ramach filologii. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016) (red.), Projekt kierunku: Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu. Opis kierunku – wersja kompaktowa. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2015) (red.), Projekt kierunku: Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu. Opis kierunku – wersja rozszerzona. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2015) (red.), Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu. Opisy przedmiotów – sylabusy specjalizacji i modułów. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2015) (red.), Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu. Opisy przedmiotów – sylabusy podstawowe. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J. (2015), Ewaluacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie kandydatów ze znajomością języków obcych. Wyniki badania ankietowego. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2015), Wyniki badania fokusowego. Studenci kierunku I stopnia „Lingwistyka dla biznesu (BA)”. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Sakowski K. / Makowski J.  (2014), Praktische Übungen zum Glossar (Materiał w ramach projektu Glosariusz pojęć finansowych opracowany przez Koło Naukowe Germanistów MEHR LICHT nagrodzony drugi miejscem w konkursie dla kół naukowych DIAMOND PROJECT zorganizowanym przez Infosys BPO Poland). Źródło:http://www.germanistyka.uni.lodz.pl/sites/default/files/pliki/BILANZ_Uebungen_2014_Sakowski_Makowski.pdf (uwzględnione w części B Kwestionariusza)
 • 2014: Językowy barometr Łodzi. Zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na kandydatów ze znajomością języków obcych. Wyniki badania opublikowano w: Makowski J. (2014), Lodzer Sprachenbarometer 2014. Fremdsprachengebrauch vs. Fremdsprachenerwerb im Kontext des Lodzer Arbeitsmarktes. W: Kaczmarek D., Michoń M., Makowski J., Weigt Z. (red.) (2014), Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • 2011: Opracowanie ekspertyzy naukowej na zlecenie Fujitsu Technology Solutions w zakresie tworzenia prac dyplomowych i naukowych na zlecenie przedsiębiorstwa w kontekście Modelu Efektywnej Współpracy przy tworzeniu prac dyplomowych na zlecenie i potrzeby gospodarki opracowanego w ramach projektu 8.2.1 „Praktyka dla Nauki. Nauka dla Praktyki”, Łódź. Źródło: www.praktycznydyplom.uni.lodz.pl].
 • 2011: Opracowanie analizy SWOT dla Wydziału Filologicznego UŁ na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu 8.2.1 „Praktyka dla Nauki. Nauka dla Praktyki”, Łódź

Konferencje

Udział w konferencjach

 • Lublin, 09-10.05.2019: Współczesne media 11. Przemoc w mediach, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wykład plenarny: Mowa nienawiści w komunikatach prasowych jako strategia dyskredytacji przeciwników politycznych na przykładzie niemieckiej Alternatywy dla Niemiec.

 • Graz, 28.02-01.03.2019: Sprache – Politik – Gesellschaft: Sagbarkeit in öffentlich-politischen Diskursen. Populismus – zwischen konstruktiver Kritik und Shitstorm in (internetbasierten) Medien, Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik e.V. / Karl Franzens Universität Graz.
 • 24.01.2019, Praha: Fachsprache Wirtschaftsdeutsch. Linguistische und didaktische Aspekte, Vysoká škola ekonomická v Praze.

Referat: Textuelle Kompetenz und Einsatz von Fachtextsorten im Wirtschaftsdeutschunterricht am Beispiel des arbeitsmarktorientierten Studienfachs »Linguistik für Unternehmen (L4B)«.

 • 29.11.2018, Regensburg: Autonomes Fahren im Visier der Werbung, Universität Regensburg / Continental Interior Division.
 • 23-25.05.2018, Plzeň: Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen”, Západočeské univerzity v Plzni.

Referat: Deutsch als Arbeitssprache auf dem Markt für moderne Business-Dienstleistungen als Herausforderung für die Hochschuldidaktik.

 • 17.-18.11.2017, Poznań: Konferencja „Języki specjalistyczne w dydaktyce i translatoryce: teoria i praktyka“, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Referat: Zur Relevanz interner und externer Variationsparameter bei der Gestaltung des Fachsprachenunterrichts im Hochschulbereich.

 • 03.-04.11.2017, Łódź: Konferencja „SPECLANG2017. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera“, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Deutsch als Geschäftssprache auf dem Markt für moderne Dienstleistungen in Polen – eine neue Lingua franca für die Outsourcing-Branche?
Moderacja sekcji

 • 11.06.2016, Łódź: Konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge IV“, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Herausforderungen und Chancen für die polnische Germanistik vor dem Hintergrund der Entwicklung des polnischen Outsourcing-Marktes am Beispiel arbeitsmarktorientierter Studienfächer der Universität Łódź

Moderacja sekcji: „Sprachliche Frames“ i „Benennungen“.

 • 30.05.2016, Łódź: Konferencja podsumowująca projekt „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu”, w ramach projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu MA”, FSS/2014/HEI/W/0110, Uniwersytet Łódzki, Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.

Referat: Polityka językowa i programy nauczania wyższych uczelni a rynek pracy. Omówienie rezultatów projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu”.

 • 05.03.2016, Łódź: Międzynarodowa konferencja „SPECLANG2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Teksty fachowe w nauczaniu na potrzeby rynku pracy na przykładzie projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu”.

 • 24.06.2015, Lublin: Międzynarodowa konferencja „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”, KUL.

Referat: Lingwistyka dla biznesu czy biznes dla lingwistyki? – rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w programie interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich. (koreferent: Stanisław Goźdź-Roszkowski)

 • 31.05.2015, Warszawa: Międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen”, Stowarzyszenie Germanistów Polskich / Społeczna Akademia Nauk.

Referat: Herausforderungen und Chancen für die polnische Germanistik vor dem Hintergrund der Entwicklung des polnischen BPO-Marktes.

 • 09.05.2015, Łódź: Lingwistyczne Spotkania Doktorantów

Moderacja sekcji

 • 26.10.2014, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Literatur – Sprache – Institution”, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Institutionelle Kommunikation am Beispiel des „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ – Nazi-Eklats im Europäischen Parlament.

 • 14.06.2014, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III“, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Lodzer Sprachbarometer. Fremdsprachengebrauch vs. Fremdsprachenerwerb im Kontext des Lodzer Arbeitsmarktes

 • 12.05.2013, Kraków: Międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Einblicke in die deutsche Sprache, Kultur und Literatur – Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche”, Stowarzyszenie Germanistów Polskich / Uniwersytet Jagielloński.

Referat: Politikersprache im Europäischen Parlament am Beispiel der politischen Textsorte ‘Abgeordnetenrede‘.

 • 19.04.2013, Łódź: Krajowa konferencja studencko-doktorancka „Manifest, manipulacja, marketing szeptany. Język, literatura i kultura”, Uniwersytet Łódzki.

Wykład plenarny: Goebbels. Coś przetrwało… Wybrane strategie propagandy III Rzeszy.

 • 04.2012, Regensburg: Międzynarodowa konferencja „Sprachverwendungen. Kolloquium zum 70. Geburtstag Albrecht Greules“. Universität Regensburg.

Referat: Die deutsche Sprache im Europäischen Parlament. Korpusgestützte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments.

 • 07.08.2010, Warszawa: Międzynarodowa konferencja „XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik »Einheit und Vielfalt der Germanistik weltweit«, IVG.

Referat: Die deutsche Sprache als EU-Varietät in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments.

 • 24-26.06.2010, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge“, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Die deutsche Sprache in der EU-Politik.

 • 28.04.2010, Warszawa: Krajowa konferencja „Literatur – Sprache – Politik”, Wszechnica Polska.

Referat: How NOT to Do Things with Words. Politische Kommunikation als Hort manipulativer Sprachstrategien an gewählten Beispielen.

 • 25-27.04.2008, Poznań: Międzynarodowa konferencja „Wort – Satz – Text. Einheit und Vielfalt der modernen germanistischen Sprachwissenschaft“, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Referat: Zur Sprachmanipulation auf der Wortebene

 

 

Organizacja konferencji

 • 16.06.2018, Łódź: XII ogólnopolska konferencja Lingwistyczne Spotkania Doktorantów (LSD 2018). Kierownik naukowy konferencji.
 • 03.-04.11.2017, Łódź: Międzynarodowa konferencja „SPECLANG2017. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera.“ Uniwersytet Łódzki

Kierownik naukowy Konferencji
Administracja strony internetowej konferencji www.speclang.uni.lodz.pl

 

 • 05.03.2016, Łódź: Międzynarodowa konferencja „SPECLANG 2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera.“ Uniwersytet Łódzki

Kierownik naukowy konferencji

Moderacja sekcji

Administracja strony internetowej konferencji www.speclang.uni.lodz.pl

Targi kompetencji

 • 14.06.2014, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III“. Uniwersytet Łódzki.

Członek komitetu organizacyjnego

Administracja strony internetowej konferencji www.fds.uni.lodz.pl

 • 02.06.2012, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge II“. Uniwersytet Łódzki.

Sekretarz administracyjny konferencji

Administracja strony internetowej konferencji www.fds.uni.lodz.pl

 • 26.06.2010, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge“. Uniwersytet Łódzki.

Sekretarz naukowy konferencji

Współprowadzenie sekcji: Glottodydaktyka

Projekt, realizacja, administracja strony internetowej konferencji www.fds.uni.lodz.pl

 • 30.09.2009, Łódź: Konferencja krajowa „Wojewódzka Konferencja Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Języka Niemieckiego”, Uniwersytet Łódzki / Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy Wydziale Filologicznym UŁ.

Udział w komitecie organizacyjnym

Moderacja konferencji

Tłumaczenie konsekutywne

 • 27.05.2008, Łódź: Konferencja międzynarodowa „»Młodzi naukowcy prezentują swoje badania.« Sesja jubileuszowa z okazji Jubileuszu 30-lecia współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Justusa-Liebiga w Giessen”, Uniwersytet Łódzki.

Udział w komitecie organizacyjnym

Tłumaczenie konsekutywne / tłumaczenie pisemne

Wykłady gościnne

 • 15.06.2016, Regensburg: Wykład otwarty na zaproszenie Uniwersytetu Ratyzbońskiego (Universität Regensburg).

Wykład: Herausforderungen und Chancen für die angewandte Linguistik vor dem Hinergrund der Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen am Beispiel arbeitsmarktorientierter Studienfächer.

 • 14.04.2015, Bodo / Norwegia: Wykład gościny na zaproszenie norweskiego University of Nordland, Bodo University College.

Wykład: Linguistics for Environmentally Responsible Business MA (ko-referent: Rapacka-Wojtala)

 • 03.06.2015, Regensburg: Wykład otwarty na zaproszenie Uniwersytetu Ratyzbońskiego (Universität Regensburg).

Wykład: Funktionalisierung linguistischer Forschungsergebnisse am Beispiel arbeitsmarktorientierter Studienfächer ‚Linguistik für Unternehmen (L4B)‘ und ‚Linguistik für umweltverantwortliche Unternehmen (L4ERBe_MA)‘.

 • 31.05.2011, Regensburg: Interdyscyplinarny zespół badawczy „Sprache und Recht“ („Język i Prawo“), Uniwersytet Ratyzboński (Universität Regensburg).

Wykład: Die deutsche Sprache im Europäischen Parlament in Aussprachen zu Gesetzestexten

Stypendia i staże

 • 10/2018-11/2018 – stypendium naukowe z ramienia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Paul Rössler.
 • 11/2017-12/2017 – wizyta studyjna w ramach partnerstwa wschodniego (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Paul Rössler
 • 04/2015 – wizyta studyjna w ramach projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu” w University of Nordland, Bodo Graduate School of Business, prof. Ove Jakobsen
 • 04/2011-05/2011: staż naukowo-badawczy w Fujitsu Technology Solutions w ramach projektu „Praktyka dla Nauki. Nauka dla Praktyki”, Łódź.
 • 10/2008-12/2008 – stypendium naukowe z ramienia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Albrecht Greule
 • 2001-2002 – roczne stypendium naukowe z ramienia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Albrecht Greule
 • 1998-1999 – stypendium w ramach programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Albrecht Greule

Członkostwo w organizacjach

 • od 06.2017 – członek Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik e.V.
 • od 06.2013 – członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP)
 • od 03.2009 – członek Stowarzyszenia Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG)
 • od 01.01.2008 – Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich, członek zarządu / członek założyciel, od 10.2009 – członek zwyczajny

PL

DE