dr hab. Jacek Makowski
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

 • 2014: doktor habilitowany w dyscyplinie językoznawstwo niemieckie, książka: Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textsortenorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments
 • 2006: doktor nauk humanistycznych, w tym studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki oraz studia podyplomowe w ramach stypendium DAAD na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg) na kierunkach filologia germańska i filologia słowiańska, rozprawa: Religiöser, kultischer und mystischer Wortschatz in der Sprache des Nationalsozialismus
 • 2000: magister filologii germańskiej, w tym studia w ramach programu ERASMUS na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg) na kierunkach filologia germańska i historia, praca: Zur Sprache des Nationalsozialismus in der Kinder- und Jugenderziehung
 • od 2012: Certyfikat egzaminatora Goethe-Institut (Nr 3247) na poziomach Goethe-Zertifikat A1: Fin in Deutsch 1, Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch / Zertifikat Deutsch für Jugendliche, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS).
 • 2011 – 2016: Sekretarz Rady Biznesu i Pracodawców na Wydziale Filologicznym UŁ.
 • 2010 – 2016: Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z biznesem i pracodawcami na Wydziale Filologicznym UŁ.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół językoznawstwa stosowanego, języków obcych i specjalistycznych w kontekście rynku pracy, politolingwistyki i socjolingwistyki, manipulacji i perswazji językowej, tłumaczeń specjalistycznych oraz fonetyki i fonologii języka niemieckiego.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Seminarium magisterskie (filologia germańska)
 • Seminarium dyplomowe – projekt licencjacki (lingwistyka dla biznesu)
 • Podstawy lingwistyki stosowanej (lingwistyka dla biznesu)
 • Gramatyka praktyczna języka niemieckiego (lingwistyka dla biznesu)
 • Język fachowy (HR i finansów) (lingwistyka dla biznesu)
 • Język biznesu (filologia germańska)
 • Język specjalistyczny (logistyka) (lingwistyka dla biznesu)
 • Fonetyka, trening (zajęcia do wyboru)
 • Tłumaczenia pisemne i ustne (filologia germańska)
 • Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego – C2 (filologia germańska)

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Kierownik Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego
 • Opiekun naukowy Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych dla Filologii Germańskiej

Kontakt

Pokój 4.95

jacek.makowski@uni.lodz.pl

Konsultacje w jesiennej sesji poprawkowej: patrz kalendarz na www.germanistyka.uni.lodz.pl

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Monografie autorskie

 • Makowski J. (2013), Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textsortenorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments. Primum Verbum. Łódź. (recenzja monografii autorstwa Moniki Kowalonek-Janczarek na łamach „Glottodidactica“ Vol 42, Nr 2 /2015 por. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/issue/view/439)
 • Makowski J. (2008), Manipulierte Sprache. Religiöser, kultischer und mystischer Wortschatz in der Sprache des Nationalsozialismus. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.

Redakcja monografii zbiorowych

 • Makowski J. (red.) (2016), Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Primum Verbum. Łódź.
 • Kaczmarek D., Michoń M., Makowski J., Weigt Z. (red.) (2015), Text-Wesen. Theorien und Analysen. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Kaczmarek D., Michoń M., Makowski J., Weigt Z. (red.) (2014), Deutsche Sprache in linguistischen Ausprägungen. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Kaczmarek D., Michoń M., Makowski J., Weigt Z. (red.) (2014), Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Kaczmarek D., Makowski J., Michoń M. (red.) (2014), Texte im Wandel. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Kaczmarek D., Makowski J., Michoń M., Weigt Z. (red.) (2012), Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen. Primum Verbum. Łódź.
 • Kaczmarek D., Makowski J., Michoń M., Weigt Z. (red.) (2012), Felder der Sprache – Felder der Forschung. Impulse für Forschung und Lehre. Primum Verbum. Łódź.
 • Makowski, J. (red.) (2011), How not to Do Things with Words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung. Primum Verbum. Łódź.
 • Kaczmarek D., Makowski J., Michoń M., Weigt Z. (red.) (2011), Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Primum Verbum. Łódź.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Makowski J. (2016), Kształcenie językowe w programach studiów uniwersyteckich a rynek pracy. Propozycja nowoczesnych rozwiązań programowych na przykładzie projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (MA)”. W: Makowski J. (2016), Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Primum Verbum. Łódź
 • Goźdź-Roszkowski S., Makowski J. (2015), „Lingwistyka dla biznesu czy biznes dla lingwistyki?” – rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w programie interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich. W: Sowa M., Mocarz-Kleindienst M., Czyżewska U., Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy.
 • Makowski J. (2014), Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament als politische Textsorte am Beispiel der Wortmeldung von Manfred Weber zum Überwachungsprogramm der NSA. W: Kaczmarek D., Makowski J., Michoń M. (red.) (2014), Texte im Wandel. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Makowski J. (2014), Politikersprache im Europäischen Parlament am Beispiel der politischen Textsorte ‘Abgeordnetenrede‘. W: Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2014, Zeszyt 3 (2014). Kraków, s. 241-248.
 • Makowski J. (2014), Lodzer Sprachenbarometer 2014. Fremdsprachengebrauch vs. Fremdsprachenerwerb im Kontext des Lodzer Arbeitsmarktes. W: Kaczmarek D., Michoń M., Makowski J., Weigt Z. (red.) (2014), Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Makowski J. (2014), „Propaganda goebbelsowska“ w komunikowaniu publicznym – analiza wybranych strategii. W: Sakowski, K. (red.) (2014), Współczesne aspekty komunikacji. Rzecz o Manipulacji, Manifeście i Marketingu szeptanym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s. 41-52.
 • Makowski J. (2013), Wie viel ist Geschichte wert? Das Haus der Europäischen Geschichte in Aussprachen des Europäischen Parlaments zum EU-Haushalt 2012 aus lexikalisch-thematischer Sicht. W: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 9. Łódź, s. 81-94.
 • Makowski J. (2013), Die deutsche Sprache im Europäischen Parlament am Beispiel von Aussprachen zur EU-Regionalpolitik. W: Lasatowicz, Maria Katarzyna; Rudolph, Andrea (red.), Corpora und Canones. Schlesien und andere Räume in Sprache, Literatur und Wissenschaft. trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist. Berlin, s. 181-196.
 • Makowski J. (2012), Die deutsche Sprache als EU-Varietät in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments. W: Grucza, Franciszek et al. (red.) (2012), Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 11. Peter Lang. Frankfurt a. M., s. 331-336.
 • Makowski J. (2012), Euroabgeordneter als Beruf. Zu den Textemittenten der politischen Textsorte ‚Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament‘ aus text-, sozio- und politolinguistischer Sicht. W: Kaczmarek D., Makowski J., Michoń M., Weigt Z. (red.) (2012), Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen. Primum Verbum. Łódź, s. 156-174.
 • Makowski J. (2011), Zum Wesen der Sprachmanipulation. W: Makowski, J. (red.) (2011), How not to Do Things with Words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung. Primum Verbum. Łódź, s. 13-28.
 • Makowski J. (2011), „Deutsch ist selbstbewusst genug…“. Die deutsche Sprache in der Welt aus der Sicht des Bundesaußenministers Guido Westerwelle. W: Makowski, J. (red.) (2011), How not to Do Things with Words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung. Primum Verbum. Łódź, s. 84-100.
 • Makowski J. (2011), Zu den Wahlergebnissen und Schlüsselakteuren der polnischen Präsidentschaftswahlen 2010 anhand der Beiträge aus „DER SPIEGEL“ und „SPIEGEL ONLINE“. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7. Łódź, s. 33-40.
 • Makowski J. (2011), Zu den Eigentümlichkeiten der deutschen Sprache in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments. W: Kaczmarek D., Makowski J., Michoń M. Weigt Z. (red.) (2011), Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Primum Verbum. Łódź, s. 177-185.
 • Makowski J. (2011), Ist die Kommunikation in de r Politik „trialogisch”? Zur Mehrfachadressierung in der politischen Kommunikation am Beispiel der „Kissing-Gaddafi”-Rede des EU-Abgeordneten Derk Jan Eppink. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny. Nr. 1(4)/2011. Łódź, s. 117-126.
 • Makowski J. (2010), How NOT to Do Things With Words. Politische Kommunikation als Hort manipulativer Sprachstrategien. W: Ostrowski M., Pszczółkowski T. (red.) (2010), Literatur – Sprache – Politik. Beiträge zur wissenschaftlichen Konferenz des Lehrstuhls für deutsche Philologie. Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Nr 7. Wszechnica Polska. Warszawa, s. 75-88.
 • Makowski J. (2010), Die Sprache des Europäischen Parlaments als Fachsprache. W: Acta Philologica. Nr 38. Warszawa, s. 77-84.
 • Makowski J. (2010), Zum integralen Multilingualismus im Europäischen Parlament aus sprachwissenschaftlicher Sicht. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6. Łódź, s. 25-44.
 • Makowski J. (2009), Zur redaktionellen Bearbeitung der Wortmeldungen deutscher und österreichischer EU-Abgeordneter im Ausführlichen Sitzungsbericht des Europäischen Parlaments. W: Lingua ac Communitas. Vol. 19/2009. Poznań, S. 43-58.
 • Makowski J. (2009), Zu den Ergebnissen und Schlüsselakteuren der polnischen Parlamentswahlen 2007 anhand der Beiträge aus „DER SPIEGEL“ und „SPIEGEL ONLINE“. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny. Nr. 3/2009. Łódź, s. 117-124.
 • Makowski J. (2009), Zur Multiplizierung in der politischen Sprachmanipulation. W: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 5. Łódź, s. 3-15.
 • Makowski J. (2008), Religiöse und mystische Motive in der nationalsozialistischen Rassenlehre. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny. Nr. 2/2008. Łódź, s. 77-88.
 • Makowski J. (2008), Zur Gestaltung der Bedeutung und Distribution des Lexems Führer in der nationalsozialistischen Sprachrealität. W: Michoń M., Sadziński W. (red.) (2008), Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s. 95-108.
 • Makowski J. (2007), Zur Sakralisierung nationalsozialistischen Wortschatzes. Zur Semantik und Distribution der Lexeme ewig, heilig und rein in der nationalsozialistischen Sprachrealität. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny. Nr 1/2007. Łódź, s. 59-72.
 • Makowski J. (2007), Religijne, kultowe i mistyczne słownictwo w języku narodowego socjalizmu. Autoreferat rozprawy doktorskiej. W: Studia Niemcoznawcze. Tom XXXV. Warszawa, s. 521-536.
 • Makowski J. (2007), Der nationalsozialistische Glaube. Zur Semantik und Gebrauch des Lexems Glauben in der Nationalsozialistischen Sprachrealität. W: Sadziński W., Żytyńska M. (red.) (2007), Varietäten in deutscher Sprache und Literatur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, S. 163-174.
 • Makowski J. (2003), Zur Sprache im Nationalsozialismus. Forschungsbericht. W: Lingua ac communitas. No. 13. Warszawa – Poznań, s. 61-72.
 • Makowski J. (2003), Uniformierung der Sprache in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. W: Germanische Philologie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Nr 1 (36)/2003. Łódź, s. 101-113.
 • Makowski J. (2002), Zur Sprache der nationalsozialistischen Erziehungspropaganda. W: Germanische Philologie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Nr 5 (25)/2002. Łódź, s. 121-145.

W przygotowaniu

 • Goźdź-Roszkowski S., Makowski J. (2016), Jak twórczo kształcić humanistów dla potrzeb rynku pracy? Studium przypadku: kierunek „Lingwistyka dla biznesu” na Uniwersytecie Łódzkim. W: Twórczy Uniwersytet. Łódź.
 • Makowski J. (2016), Fachtextsorten in arbeitsmarktorientierten Studienfächern vor dem Hintergrund der Entwicklung des polnischen Outsourcing-Sektors. Studia Germanica Posnaniensia (w recenzji)

Zakończone projekty naukowe

 • 01.01.2015 – 31.05.2016: „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu MA”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl
  Funkcja: kierownik projektu / koordynator projektu / wykonawca
 • 01.10.2010 – 10.10.2011: „Praktyka dla Nauki, Nauka dla Praktyki”, Uniwersytet Łódzki, źródło: www.pracodawcy.uni.lodz.pl
  Funkcja: wykonawca projektu

Podręczniki i skrypty

 • Rapacka-Wojtala S., Makowski J. (2016), Podręcznik metodyczny dla podręcznika bazowego Kommunikation im Alltag und Beruf i podręczników z serii Fachkommunikation Deutsch. Wydział Filologiczny UŁ. Łódź.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016), Fachkommunikation Deutsch: Informationstechnologien (IT). Wydział Filologiczny UŁ. Łódź.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016), Fachkommunikation Deutsch: Finanzen. Wydział Filologiczny UŁ. Łódź.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016), Fachkommunikation Deutsch: Corporate Social Responsibility (CSR). Wydział Filologiczny UŁ. Łódź.
 • Kaczmarek D., Makowski J. (2009), Oberstufe (C2) – Testbuch. 4 Übungstests mit integriertem Lösungsschlüssel und Hörtexten auf CD. Dom Wydawniczy Księży Młyn. Łódź.

Opracowania / pozostałe

 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016) (red.), Filologia germańska, specjalność: lingwistyka dla biznesu. Opis specjalności w ramach filologii. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2016) (red.), Projekt kierunku: Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu. Opis kierunku – wersja kompaktowa. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2015) (red.), Projekt kierunku: Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu. Opis kierunku – wersja rozszerzona. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2015) (red.), Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu. Opisy przedmiotów – sylabusy specjalizacji i modułów. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2015) (red.), Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu. Opisy przedmiotów – sylabusy podstawowe. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J. (2015), Ewaluacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie kandydatów ze znajomością języków obcych. Wyniki badania ankietowego. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Makowski J., Rapacka-Wojtala S. (2015), Wyniki badania fokusowego. Studenci kierunku I stopnia „Lingwistyka dla biznesu (BA)”. Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.
 • Sakowski K. / Makowski J.  (2014), Praktische Übungen zum Glossar (Materiał w ramach projektu Glosariusz pojęć finansowych opracowany przez Koło Naukowe Germanistów MEHR LICHT nagrodzony drugi miejscem w konkursie dla kół naukowych DIAMOND PROJECT zorganizowanym przez Infosys BPO Poland). Źródło:http://www.germanistyka.uni.lodz.pl/sites/default/files/pliki/BILANZ_Uebungen_2014_Sakowski_Makowski.pdf (uwzględnione w części B Kwestionariusza)
 • 2014: Językowy barometr Łodzi. Zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na kandydatów ze znajomością języków obcych. Wyniki badania opublikowano w: Makowski J. (2014), Lodzer Sprachenbarometer 2014. Fremdsprachengebrauch vs. Fremdsprachenerwerb im Kontext des Lodzer Arbeitsmarktes. W: Kaczmarek D., Michoń M., Makowski J., Weigt Z. (red.) (2014), Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • 2011: Opracowanie ekspertyzy naukowej na zlecenie Fujitsu Technology Solutions w zakresie tworzenia prac dyplomowych i naukowych na zlecenie przedsiębiorstwa w kontekście Modelu Efektywnej Współpracy przy tworzeniu prac dyplomowych na zlecenie i potrzeby gospodarki opracowanego w ramach projektu 8.2.1 „Praktyka dla Nauki. Nauka dla Praktyki”, Łódź. Źródło: www.praktycznydyplom.uni.lodz.pl].
 • 2011: Opracowanie analizy SWOT dla Wydziału Filologicznego UŁ na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu 8.2.1 „Praktyka dla Nauki. Nauka dla Praktyki”, Łódź

Konferencje

Udział w konferencjach

 • 11.06.2016, Łódź: Konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge IV“, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Herausforderungen und Chancen für die polnische Germanistik vor dem Hintergrund der Entwicklung des polnischen Outsourcing-Marktes am Beispiel arbeitsmarktorientierter Studienfächer der Universität Łódź

Moderacja sekcji: „Sprachliche Frames“ i „Benennungen“.

 • 30.05.2016, Łódź: Konferencja podsumowująca projekt „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu”, w ramach projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu MA”, FSS/2014/HEI/W/0110, Uniwersytet Łódzki, Źródło: www.l4bma.uni.lodz.pl.

Referat: Polityka językowa i programy nauczania wyższych uczelni a rynek pracy. Omówienie rezultatów projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu”.

 • 05.03.2016, Łódź: Międzynarodowa konferencja „SPECLANG2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Teksty fachowe w nauczaniu na potrzeby rynku pracy na przykładzie projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu”.

 • 24.06.2015, Lublin: Międzynarodowa konferencja „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”, KUL.

Referat: Lingwistyka dla biznesu czy biznes dla lingwistyki? – rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w programie interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich. (koreferent: Stanisław Goźdź-Roszkowski)

 • 31.05.2015, Warszawa: Międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen”, Stowarzyszenie Germanistów Polskich / Społeczna Akademia Nauk.

Referat: Herausforderungen und Chancen für die polnische Germanistik vor dem Hintergrund der Entwicklung des polnischen BPO-Marktes.

 • 09.05.2015, Łódź: Lingwistyczne Spotkania Doktorantów

Moderacja sekcji

 • 26.10.2014, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Literatur – Sprache – Institution”, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Institutionelle Kommunikation am Beispiel des „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ – Nazi-Eklats im Europäischen Parlament.

 • 14.06.2014, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III“, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Lodzer Sprachbarometer. Fremdsprachengebrauch vs. Fremdsprachenerwerb im Kontext des Lodzer Arbeitsmarktes

 • 12.05.2013, Kraków: Międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Einblicke in die deutsche Sprache, Kultur und Literatur – Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche”, Stowarzyszenie Germanistów Polskich / Uniwersytet Jagielloński.

Referat: Politikersprache im Europäischen Parlament am Beispiel der politischen Textsorte ‘Abgeordnetenrede‘.

 • 19.04.2013, Łódź: Krajowa konferencja studencko-doktorancka „Manifest, manipulacja, marketing szeptany. Język, literatura i kultura”, Uniwersytet Łódzki.

Wykład plenarny: Goebbels. Coś przetrwało… Wybrane strategie propagandy III Rzeszy.

 • 04.2012, Regensburg: Międzynarodowa konferencja „Sprachverwendungen. Kolloquium zum 70. Geburtstag Albrecht Greules“. Universität Regensburg.

Referat: Die deutsche Sprache im Europäischen Parlament. Korpusgestützte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments.

 • 07.08.2010, Warszawa: Międzynarodowa konferencja „XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik »Einheit und Vielfalt der Germanistik weltweit«, IVG.

Referat: Die deutsche Sprache als EU-Varietät in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments.

 • 24-26.06.2010, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge“, Uniwersytet Łódzki.

Referat: Die deutsche Sprache in der EU-Politik.

 • 28.04.2010, Warszawa: Krajowa konferencja „Literatur – Sprache – Politik”, Wszechnica Polska.

Referat: How NOT to Do Things with Words. Politische Kommunikation als Hort manipulativer Sprachstrategien an gewählten Beispielen.

 • 25-27.04.2008, Poznań: Międzynarodowa konferencja „Wort – Satz – Text. Einheit und Vielfalt der modernen germanistischen Sprachwissenschaft“, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Referat: Zur Sprachmanipulation auf der Wortebene

 

 

Organizacja konferencji

 • 05.03.2016, Łódź: Międzynarodowa konferencja „SPECLANG 2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera.“ Uniwersytet Łódzki

Kierownik naukowy konferencji

Moderacja sekcji

Administracja strony internetowej konferencji www.speclang.uni.lodz.pl

Targi kompetencji

 • 14.06.2014, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III“. Uniwersytet Łódzki.

Członek komitetu organizacyjnego

Administracja strony internetowej konferencji www.fds.uni.lodz.pl

 • 02.06.2012, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge II“. Uniwersytet Łódzki.

Sekretarz administracyjny konferencji

Administracja strony internetowej konferencji www.fds.uni.lodz.pl

 • 26.06.2010, Łódź: Międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge“. Uniwersytet Łódzki.

Sekretarz naukowy konferencji

Współprowadzenie sekcji: Glottodydaktyka

Projekt, realizacja, administracja strony internetowej konferencji www.fds.uni.lodz.pl

 • 30.09.2009, Łódź: Konferencja krajowa „Wojewódzka Konferencja Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Języka Niemieckiego”, Uniwersytet Łódzki / Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy Wydziale Filologicznym UŁ.

Udział w komitecie organizacyjnym

Moderacja konferencji

Tłumaczenie konsekutywne

 • 27.05.2008, Łódź: Konferencja międzynarodowa „»Młodzi naukowcy prezentują swoje badania.« Sesja jubileuszowa z okazji Jubileuszu 30-lecia współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Justusa-Liebiga w Giessen”, Uniwersytet Łódzki.

Udział w komitecie organizacyjnym

Tłumaczenie konsekutywne / tłumaczenie pisemne

Wykłady gościnne

 • 15.06.2016, Regensburg: Wykład otwarty na zaproszenie Uniwersytetu Ratyzbońskiego (Universität Regensburg).

Wykład: Herausforderungen und Chancen für die angewandte Linguistik vor dem Hinergrund der Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen am Beispiel arbeitsmarktorientierter Studienfächer.

 • 14.04.2015, Bodo / Norwegia: Wykład gościny na zaproszenie norweskiego University of Nordland, Bodo University College.

Wykład: Linguistics for Environmentally Responsible Business MA (ko-referent: Rapacka-Wojtala)

 • 03.06.2015, Regensburg: Wykład otwarty na zaproszenie Uniwersytetu Ratyzbońskiego (Universität Regensburg).

Wykład: Funktionalisierung linguistischer Forschungsergebnisse am Beispiel arbeitsmarktorientierter Studienfächer ‚Linguistik für Unternehmen (L4B)‘ und ‚Linguistik für umweltverantwortliche Unternehmen (L4ERBe_MA)‘.

 • 31.05.2011, Regensburg: Interdyscyplinarny zespół badawczy „Sprache und Recht“ („Język i Prawo“), Uniwersytet Ratyzboński (Universität Regensburg).

Wykład: Die deutsche Sprache im Europäischen Parlament in Aussprachen zu Gesetzestexten

Stypendia i staże

 • 27.04.2011: Staż naukowo-badawczy w Fujitsu Technology Solutions w ramach projektu „Praktyka dla Nauki. Nauka dla Praktyki”, Łódź.
 • 31.12.2008 – trzymiesięczne stypendium naukowe z ramienia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg) – Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr Albrecht Greule
 • 01.10.2002-01.10.2003 – roczne stypendium naukowe z ramienia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg) – Fakultety Germanistyka i Slawistyka
 • 1998-1999 – Socrates/Erasmus – Studia na V i VI semestrze Filologii Germańskiej oraz Historii, Uniwersytet Regensburg

Członkostwo w organizacjach

 • od 06.2013 – członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP)
 • od 03.2009 – członek Stowarzyszenia Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG)
 • od 01.01.2008 – Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich, członek zarządu / członek założyciel, od 10.2009 – członek zwyczajny