dr Anna Wilk
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej

Curriculum Vitae

od 2016 – asystent w Zakładzie Literatury Niemieckojęzycznej UŁ

2012-2016 – asystent w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ

2008-2013 Uniwersytet Łódzki, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii: studia doktoranckie

2011 Praktyki w Akademii Sztuki w Berlinie, współpraca przy projekcie BLICKWECHSEL / ZMIANAPERSPEKTYWY. Dialog artystyczny z Polską

2009/2010 Freie Universität Berlin, 11-miesięczny pobyt badawczy w Berlinie, stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst ? Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

2003- 2008 Uniwersytet Łódzki, filologia germańska: studia magisterskie

2006 Universität Bielefeld, program Socrates/Erasmus

2007 Universität Bielefeld, stypendium DAAD dla studentów germanistyki ostatniego roku w celu zebrania materiałów do pracy magisterskiej

Zainteresowania badawcze

Twórczość Gottholda Ephraima Lessinga

Mity w literaturze

Ostatnio prowadzone zajęcia

PNJN ( Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego)

Mity w literaturze

Problemy tłumaczeń literackich (współprowadzenie z: Franziska Walter, Universität Bielefeld)

Literatura NRD (współprowadzenie z: Dr. Heribert Tommek, Universität Regensburg)

Kontakt

pok. 4.104

anna.wilk@uni.lodz.pl

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Motyw miłości w „Das goldene Vlies“ Franza Grillparzera, s. 94-104.      http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/754626B9-09A3-8240-917C-2A420C20A0CB

Myths as „Collective Experiences” in the German Democratic Republic on the Example of Chosen Works by Heiner Müller [w]:Małgorzata Budzowska, Burc Idem Dincel, Jadwiga Czerwinska and Katarzyna Chizynska (wyd.): The Metamorphoses of Ancient Myths. Frankfurt am Main 2017, s. 149-158

Artykuły i rozdziały w monografiach

Zum Aktualisierungspotenzial des mythischen Stoffes: Mythos-Bearbeitungen bei Bertolt Brecht. W: Marcin Gołaszewski, Magdalena Kardach, Leonore Krenzlin (wyd.): Zwischen Innerer Emigration und Exil. Deutschsprachige Schriftsteller 1933-1945. Berlin/Boston 2016, s. 261-270.

Vladimir Vertlib: Literatura jako odkrycie życia. Emigracja i „autobiograficzne” pisanie. [w:] „Tygiel Kultury” 1-6  (2015), s. 114-119. (tłumaczenie)

Ankieta. Dlaczego piszę/nie piszę po niemiecku? [w:] „Tygiel Kultury” 1-6  (2015), s. 141-147. (tłumaczenie)

Der Medea-Mythos in den Verfilmungen von Pier Paolo Pasolini und Lars von Trier. W: Gudrun Heidemann, Susanne Kaul (wyd.): Medienkollisionen und Medienprothesen. Frankfurt am Main 2015.

„Rassendiskurs“ in den Medea-Bearbeitungen von Bertolt Brecht und Max Zweig. W: Małgorzata Jokiel, Daniela Pełka (wyd.): Germanistische Werkstatt 6, Opole 2014, s. 321-328.

About the Politicization of the Antigone Myth by Rolf Hochhuth. W: Małgorzata Budzowska, Jadwiga Czerwińska (wyd.): Ancient Myths in the Making Culture. Frankfurt am Main 2015.

Das Motiv des Fremden in Sabrina Janeschs Roman „Katzenberge”. W: Renata Cieślak Franz Fromholzer, Friedmann Harzer, Karolina Sidowska (wyd.): Polnisch-Deutsche Duette. Internationale Begegnungen in Literatur, Film, Journalismus (1990-2012). Dresden 2013, s. 301-310.

Schreiben von Europas Mitte. Gegenwartsliteratur als polnisch-deutsche Duette. Internationale Konferenz der Universitäten Łódź und Augsburg. W: Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte. Heft 3/2012, s. 125-130.

‚Aufarbeitung der Vergangenheit’? Erinnern und Vergessen im Vorleser von Bernhard Schlink. W: Studia niemcoznawcze. Tom XLVIII. Warszawa 2011, s. 367-379.

Die schwarze Medea: Über die Wandlung des Medea-Mythos bei Hans Henny Jahnn. W: Jaśtal Katarzyna, Palej Agnieszka, Dąbrowska Anna, Moskała Paweł (wyd.): Variable Konstanten. Mythen in der Literatur. Dresden-Wrocław 2011, s. 265-274.

FIFTY-FIFTY// PÓŁ NA PÓŁ. Polsko-niemiecki projekt uczniowski w ramach programu „Zmiana perspektywy. Dialogi artystyczne z Polską”, projekt Akademii Sztuki i Instytutu Polskiego w Berlinie. Berlin 2011. (Tłumaczenie)

Konferencje

Zuwanderung. Zugehörigkeit. Fremdheit. Historische Kontexte und zeitgenössische Dimension in Kultur, Literatur und Sprache, Kamień Śląski 13.11-15.11.2016 (konferencja międzynarodowa, temat wystąpienia: „Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus“. Das Motiv des Fremden in „Manhattan Medea“ von Dea Loher)

Reception of Ancient Myths in Ancient, Modern and Postmodern Culture, 12-13 listopada 2015 Łódź; tytuł referatu: Mity jako „kolektywne doświadczenia” w Niemieckiej Republice Demokratycznej – na podstawie wybranych utworów Heiner Müllera

Innere Emigration versus Exilliteratur „Intra et extra muros”, 26-28 września 2014 Poznań; tytuł referatu: Aktualisierungspotenzial des mythischen Stoffes: Die Mythos Bearbeitungen bei Bertolt Brecht

Medienkollisionen und Medienprothesen, 17-19 września 2014 Bamberg; tytuł referatu: Der Medea-Mythos in den Verfilmungen von Pier Paolo Pasolini und Lars von Trier

„Die Südslawen und die deutschsprachige Kultur”, 15-17 maja 2014 Łódź (sekretarz konferencji)

VIII. Internationaler Germanisten-Kongress, 16-18 grudnia 2013 Sevilla; tytuł referatu: „Meine Verbrechen sind Kinder der glühenden Liebe“. Der Medea-Mythos in der polnischen und deutschen Literatur”

Reception of ancient myths in ancient, modern and postmodern culture, 28-29 listopada 2013 Łódź; tytuł referatu: Über Politisierung des Antigone-Mythos bei Rolf Hochhuth

6. Germanistische Werkstatt, 14-15 maja 2013 Opole; tytuł referatu: „Rassendiskurs“ in den Medea-Bearbeitungen von Bertolt Brecht und Max Zweig

PRAGESTT 2013, Prager germanistische Studententagung, 15-16 marca 2013 Praga; tytuł referatu:  „Meine Verbrechen sind Kinder der Liebe“. Zur Rezeption des Medea-Mythos in der deutschen Literatur

Polnisch-deutsche Duette: Schreiben von Europas Mitte (1990-2012), 27-29 lipca 2012 Augsburg; tytuł referatu: Das Motiv des Fremden im Roman Katzenberge von Sabrina Janesch

„Rodzinna Europa – Europa als Heimat?”. Polsko-niemieckie dni literackie w Berlinie, 7-9 grudnia 1011 Berlin (współorganizacja)

Mythen (in) der Literatur, 17-19 września 2010 Kraków; tytuł referatu:  Die schwarze Medea: Über die Wandlung des Medea-Mythos bei Hans Henny Jahnn

Stypendia i staże

Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 4.07.2016-8.07.2016 Universität Regensburg

Stypendium Erasmus+; wyjazdy nauczycieli akademickich, 1.07-6.07.2015 Eberhard Karls Universität Tübingen

Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 30.06.2014-09.07.2014 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 28.06.2013-07.07.2013 Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej, program DDF (01), 1.01.-30.09.2012

Stypendium LLP Erasmus; praktyki w Akademii Sztuki w Berlinie/ Akademie der Künste (1.09.2011 – 30.12.2011)

Wolny Uniwersytet Berlina/ Freie Universität Berlin, stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)11-miesięczny pobyt badawczy (1.10.2009-31.08.2010)

Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 4.05.2012-12.05.2012 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 27.06.2011-6.07.2011 Universität Regensburg

Kursy w Weimarze, stypendium Stiftung Weimarer Klassik (sierpień 2009)

Kursy w Weimarze, stypendium Stiftung Weimarer Klassik (sierpień 2008)

Universität Bielefeld, stypendium DAAD dla studentów germanistyki, 1.10.2007-31.12.2007

Universität Bielefeld, Program Socrates/ Erasmus, 1.03.-15.08.2006

PL

DE