dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

 • 1997-2002 – studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim i na Justus-Liebig-Universität w Giessen
  tytuł pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem pana profesora Romana Sadzińskiego pt.: „Rechtssprache in der deutschen und polnischen Gerichtsurteilen“
 • 2002-2004 studia podyplomowe w Ośrodku Badań i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2010 – promocja doktorska na Uniwersytecie Łódzkim do stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
  tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem pana profesora Romana Sadzińskiego pt.: „ Zum Spannungsfeld zwischen der Rechts- und Gemeinsprache unter dem Aspekt der Semantik und Kollokation”

Zainteresowania badawcze

Główny przedmiot badań jest niemiecki język prawny i prawniczy, języki specjalistyczne, komunikacja biznesowa, semantyka, przekładoznawstwo, dyskurs polityczny oraz glottodydaktyka. Aktualny projekt badawczy to komunikacja werbalna i niewerbalna na giełdach papierów wartościowych. W ramach zajęć dydaktycznych zajmuję się językami specjalistycznymi, tłumaczeniami.

 • języki specjalistyczne
 • juryslingwistyka (Rechtslinguistik)
 • komunikacja biznesowa
 • semantyka
 • dyskurs polityczny
 • językoznawstwo konfrontatywne i kontrastywne (w zakresie języka polskiego i niemieckiego
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • przekładoznawstwo
 • glottodydaktyka

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Wstęp do języków specjalistycznych,
 • Tłumaczenia, Lingwistyka stosowana,
 • PNJN w ramach L4B,
 • Tłumaczenia biznesowe,
 • Gramatyka opisowa,
 • Seminarium licencjackie – językoznawstwo, lingwistyka da biznesu.

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Opiekun studentów lat I, II, III studia I. stopnia f. germańska
 • Od października 2016: Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z pracodawcami i biznesem
 • Członek Rady Wydziału kadencja 2012-2016, 2016-2020
 • Współorganizatorka cyklu konferencji SPECLANG
 • Współorganizatorka cyklu konferencji Multi-Lingua-Didactica
 • Współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie

Kontakt

Pokój 4.95

agnieszka.stawikowska@gmail.com
agnieszka.stawikowska@onet.eu

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata/Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka, Germanistische Forschung Bestand, Prognose Perspektiven, Łódź, 2016, Primum Verbum, 19, ISBN 978-83-65237-26-2

Stawikowska-Marcinkowska Agnieszka, FACHSPRACHEN – AUSBILDUNG – KARRIERECHANCEN, Łódź 2016, Primum Verbum, ISBN 978-83-65237-28-6

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Lässt sich Urteilssprache als ein Teilgebiet der Rechtssprache eindeutig definieren?, Folia germanica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003
 • Grundriss der sprachlichen Feldtheorie, Folia germanica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
 • Zum Spannungsfeld zwischen der Rechts- und Gemeinsprache unter dem Aspekt der Semantik, in: W. Sadzinski/M. Zytynski (Hg.) Varietäten in deutscher Sprache und Literatur. Professor Roman Sadzinski zu Seinem 60. Geburtstag gewidmet, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007
 • Die Polarität der Rechts- und Gemeinsprache als Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Forschung, Folia germanica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 und [in:] Marcin Michoń / Witold Sadziński,  Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 2008.
 • Die Polarität der Rechts- und Gemeinsprache als Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Forschung- ein kurzer Überblick, TRANSLATORIK IN FORSCHUNG UND LEHRE DER GERMANISTIK, Beiträge der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten im Konferenzzentrum der Hochschule für Geistes- und Wirtschaftswissenschaften in Łódź, 9.-11. Mai 2008, Bronisławów, herausgegeben von Hans-Jörg Schwenk,Magdalena Olpińska. Euro-Edukacja, Warszawa, 2008
 • Zum Spannungsfeld zwischen der Rechts- und Gemeinsprache, W: Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros -Aufgaben. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław – Dresden 2009
 • Der heutige Forschungsstand der Rechtssprache- ein kurzer Überblick – konferencja doktorantów, Łódź 2009
 • Spitze Zunge, spitze Feder – uber die Stilregeln der Rechtssprache, in: How not to do things with words, Beitraege zur Sprache in Politik, Recht und Werbung, hrg. von Jacek Makowski, Primum verbum, Łódź 2011.
 • Hauptinstrumentarium des Rechts, also ein paar Worte zu der geltenden Rechtssprache, Michoń, Marcin/Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Weigt, Zenon (Red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge Vol. 1. Primum Verbum, Łódź 2012
 • Typologisierung der Adjektiv-Substantiv-Kollokationen der deutschen Zivilprozessordnung, Konferenzband, Internationale TagungIm Anfang war das Wort (= Linguistische Treffen in Wrocław IV), 2013, Wrocław
 • Bulle und Bär – Fachbegriffe, die für Investoren ihr Dasein bedeuten, also Einiges zur Börsensprache, die seit Jahrhunderten die Finanzenwelt steuert, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 9, 2013
 • Die schriftliche, mündliche und nonverbale Kommunikation an der Wertpapierbörse, Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge Vol. 1. Primum Verbum, Łódź 2015
 • Geht es mit der Wirtschaft rauf oder runter? Deutsche und polnische Börsenberichte in Augen der Linguisten, w: Łukasz Bogucki, Lewandowska-Tomaszczyk, B. (eds),  Lodz Studies in Language vol. 35, Frankfurt am Main: Peter Lang. 2016
 • O metaforyczności języków fachowych na przykładzie metafor w języku giełdowym, w: JĘZYKI SPECJALISTYCZNE. EDUKACJA – PERSPEKTYWY – KARIERA, Jacek Makowski, Łódź, 2016, Primum Verbum
 • Stawikowska-Marcinkowska Agnieszka, Eine Vergleichsstudie zur Metapher in den deutschen und polnischen Börsenberichten Kommunikationsformen in der Fach- und Gemeinsprache. Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 7. Primum Verbum, Łódż, 2016 (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/Michoń, Marcin/Prasalski, Darek/Weigt, Zenon) w druku

Recenzje i komentarze

„Fachkommunikation Deutsch: Informationstechnologie”

Goźdź-Roszkowski S. / Makowski J. / Stawikowska-Marcinkowska A., SPECLANG2016. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera: Abstrakty, Łódź, 2016, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

Konferencje

 • „Lingwistyczne Spotkania Doktorantów”:
  Warszawa 2007,
  Poznań 2008,
  Łódź 2009
 • Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Bronisławów k./Łodzi, 09.-11.05.2008.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen, Aufgaben, Aufforderungen. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 12.-14.09.2008.
 • Wrocław,Internationale Konferenz „Translation: Theorie – Praxis – Didaktik”, organizator: Uniwersytet Wrocławski: Instytut Filologii Germańskiej, 17-19.09.2009
 • Łódź,Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge, organizator: Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego,
  24-26.06.2010
  31.05.- 02.06.2012
  12-14.06.2014
 • Linguistische Treffen in Wrocław. Internationale Konferenz: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge, 16.-18. September 2010
 • Międzynarodowa Konferencja Germanistów pt. Text und Sprache unter neuen Perspektiven,  26.-28. maja 2011 roku, Kraków
 • Internationale TagungIm Anfang war das Wort (= Linguistische Treffen in Wrocław IV), 21.-23. September 2012, Wrocław
 • Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch, (Linguistische Treffen in Wrocław V), 25.-27.09.2014 , Wrocław
 • Lingwistyka dla biznesu w świetle potrzeb rynku pracy, Konferencja ABSL, ABSL Regional Chapter, Łódź kwiecień 2015
 • Geht es mit der Wirtschaft rauf oder runter? Deutsche und polnische Börsenberichte in Augen der Linguisten, Maastricht-Lodz Duo Colloquium on translation and meaning, 18-19 września 2015 Łódź, 18.-19.09.2015
 • O metaforyczności języków fachowych na przykładzie metafor w języku giełdowym, Międzynarodowa konferencja “SPECLANG 2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”, UŁ, Łódź 04-05.03.2016
 • Eine Vergleichsstudie zur Metapher in den deutschen und polnischen Börsenberichten, Felder der Sprache – Felder der Forschung, Uniwersytet Łódzki, czerwiec 2016
 • Fachbezogener Deutschunterricht mit besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftssprache, Multi-Lingua-Didactica, Uniwersytet Łódzki, listopad 2016
 • Referat: The Barriers in Polish Television – About Audiovisual Translation and the Potential of its Development „Barrierefreie Kommunikation: Methoden und Produkte“, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Schweiz, September 2017
 • Referat: Nauczanie języków specjalistycznych a realne potrzeby firm na przykładzie łódzkiego rynku pracy, Speclang 2017, Uniwersytet Łódzki, listopad 2017
 • Referat: Absolwent łódzkiej lingwistyki dla biznesu a lokalny rynek pracy, Języki specjalistyczne w dydaktyce i translatoryce: Teoria i praktyka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, listopad 2017 

   

   

  Stypendia/ staże:

 • Pobyt w ramach umowy partnerskiej w ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Schweiz, wrzesień 2017
 • Stypendium w ramach DAAD, Universität Regensburg, 19-26 listopada 2017.

Stypendia i staże

 • Stypendystka DAAD na Uniwersytecie Mainz w Germersheim, Niemcy, Temat przewodni: „Tłumaczenia pisemne i wstęp do tłumaczeń ustnych” („Übersetzen und Einführung ins Dolmetschen”)
 •  Stypendystka UE Sokrates – Erasmus na uniwersytecie Justus- Liebig- Universität-Giessen, Niemcy
 •  Stypendystka programu GIP- Justus-Liebig- Universität Giessen

Członkostwo w organizacjach

Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich – Komisja Skrutacyjna

PL

DE