Kontakt
📧 m_stefanska@onet.eu

🚪 Pokój 4.92

Curriculum Vitae

od 2017: Studia doktoranckie języka, literatury i kultury na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen (co-tutelle)

2018-2019: Studia podyplomowe Instytutu Goethego i Uniwersytetu Maksymiliana w Monachium „Język niemiecki jako obcy” (Deutsch als Fremdsprache)

2013-2016: Studia magisterskie na kierunku partnerskim Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen i Uniwersytetu Łódzkiego: „Filologia germańska z literaturą i kulturą niemiecką Europy Wschodniej”

2010-2013: Uniwersytet Łódzki, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne;

licencjat: filologia germańska, filozofia

Zainteresowania badawcze

protestantyzm polski, mniejszość niemiecka, konflikty narodowościowe, publicystyka okresu międzywojennego, edukacja obywatelska

Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

Dzieje kościoła św. Trójcy w Łodzi do 1914 roku – powstanie, rozwój, misja, [w:] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, wyd. Creativetime, Kraków 2019.

Karl Dedecius jako filozof transferu kulturowego, [w:] Karl Dedecius. Literatura-Dialog-Europa, red. Marta Skłodowska, wyd. Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2015.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

Udział w grancie „Kultura literacka Łodzi do 1939” prowadzonym przez prof. dr hab. Krystynę Radziszewską

Stypendia i staże

09/2013-09/2016 Stypendium europejskiego projektu z zakresu promocji tłumaczeń i literatury „TransStar Europa” koordynowanego przez Uniwersytet w Tybindze

07/2014-09/2014 Praktyka w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz (przygotowanie XIII. polsko-niemieckiego Forum Młodzieży)

09/2014-05/2015 Stypendium Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego oraz Fundacji Roberta Boscha „Kształtujemy Europę – edukacja obywatelska w akcji!”. Przygotowanie i przeprowadzenie polsko-niemieckiego projektu „O wypędzonych, o przesiedlonych. Powojenne losy ludzi w Europe środkowej”

01/2013-03/2013 Staż w Niemieckiem Insrtytucie Kultury Polskiej w Darmstadt

08/2012-09/2012 Stypendium DAAD na Uniwersytecie Otto Friedricha w Bambergu