Kontakt
📧 lukasz.ples@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.97

Curriculum Vitae
 • 2009-2012 Studia Filologii Angielskiej w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie, lipiec 2012 r. – uzyskanie tytułu licencjata filologii angielskiej (specjalizacja glottodydaktyczna), praca licencjacka: Phonetics in teaching English to non-philological University Students, promotor: prof. dr hab. Zofia Jancewicz, recenzent: dr Leszek Biedrzycki, dyplom z wyróżnieniem
 • 2006-2011 Studium Doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny), czerwiec 2011 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, rozprawa doktorska: Der Wille zum Stil. Die biblische Stilisierung in Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra und dessen Übersetzungen ins Polnische unter Zuhilfenahme der englischsprachigen Fassungen, promotor: prof. dr hab. Roman Sadziński, recenzenci: prof. dr hab. Zenon Weigt, prof. dr hab. Lech Kolago
 • 2001-2006 Studia Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskanie tytułu magistra filologii germańskiej (specjalizacja językoznawcza), praca magisterska: Deutsche und polnische Partizipien und Partizipialkonstruktionen unter dem formalgrammatischen und translatorischen Aspekt, promotor: prof. dr hab. Roman Sadziński, recenzent: dr Aleksandra Czechowska-Błachiewicz
 • Medal za chlubne studia Rektora UŁRównolegle ukończenie dwuletniego modułu translatorycznego w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego UŁ
  • 2008-2009 Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim/Uniwersytecie Reńskim w Bonn
  • 2006-2007 Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom: bardzo dobry

  Nauczyciel dyplomowany

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Zainteresowania badawcze

 • Językoznawstwo ogólne
 • Translatoryka
 • Glottodydaktyka

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Tłumaczenia biznesowe i prawnicze
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Narzędzia i warsztat pracy tłumacza
 • Wstęp do teorii tłumaczeń
 • Zarządzanie terminologią
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Sakowski K., Plęs Ł. (ed) Nowe media w języku, kulturze i literaturze, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

Plęs Ł. Der Wille zum Stil. Die bibelgemäße Sprache in Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ und dessen Übersetzungen ins Polnische und Englische, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020.

Artykuły i rozdziały w monografiach

1. Zur Unterscheidung von echten und unechten Partizipien im Polnischen und Deutschen. W: Michoń M./Sadziński W. (ed.) Texte und Kontexte, Wydawnictwo UŁ 2008, str. 219-232.

2. Einige Bemerkungen zum Gebrauch der Partizipialkonstruktionen und anderer Fügungen mit den Partizipien im Deutschen und Polnischen. W: Mrożewska A. (ed.) Philologische Ostsee-Studien, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2009, str. 43-60.

3. Zur Typologisierung der Partizipien im Polnischen und Deutschen. W: Acta Universitas Lodziensis. Folia Germanica 5, Wydawnictwo UŁ 2009, str. 211-236.

4. Wiedergabemöglichkeiten der polnischen Fügungen mit den Partizipien im Deutschen. W: Acta Universitas Lodziensis. Folia Germanica 5, Wydawnictwo UŁ 2009, str. 237-272.

5. Biblische Pseudozitate in Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra und ihre Wiedergabe im Polnischen und Englischen. W: Mikołajczyk B. (ed.) Das Deutsche von außen betrachtet. Die deutsche Gegenwartssprache in der germanistischen Nachwuchsforschung in Polen. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, str. 83-93.

6. Die biblischen sowie pseudobiblischen Seligpreisungen in Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra im Spiegel der Übersetzungsversuche ins Polnische und Englische. W: Acta Universitas Lodziensis. Folia Germanica 6, Wydawnictwo UŁ 2010, str. 95-107.

7. Die Übersetzung als bahnbrechendes Meisterstück der Nationalliteratur (dargestellt an klassischen Bibelfassungen im Deutschen, Polnischen und Englischen. W: Weigt Z. (ed.) Die deutsche Sprache im Spiegel vielfältiger wissenschaftlicher Untersuchungen. Einblicke in die germanistische Nachwuchsforschung in Polen. Wydawnictwo UŁ 2010, str. 111-119.

8. Bibelorientierte Übersetzungsreflexion als Verbindungsachse zwischen Tradition und Moderne in der Translatorik. W: Wiktorowicz J. (ed.) Studien zur deutschen Gegenwartssprache. Wydawnictwo UW 2012, str. 135-141.

9. Friedrich Nietzsche – Dichter oder Denker? W: Folia Germanica 8, Wydawnictwo UŁ 2012, str. 35-50.

10. Der Übermensch übersetzt. W. Kaczmarek D. et al. (ed.) Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Impulse für Forschung und Lehre, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, str. 157-165.

11. Gegenwart und Geschichte verschiedener Übersetzungen desselben Originals in komplementärer Relation. W: Folia Germanica 9, Wydawnictwo UŁ 2013, str. 29-37.

12. Stylizacja biblijna polskich i angielskich przekładów Zaratustry Fryderyka Nietzschego na przykładzie odniesień do makaryzmów. W: Stolarczyk-Gembiak A., Woźnicka M. (eds.) Zbliżenia: Językoznawstwo – Literaturoznawstwo – Translatologia, Konin 2014, str. 317-327.

13. DaF oraz EFL w ujęciu komplementarnym. W: Grucza S., Banasiak I. (eds.) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Sprachwissenschaft 12, Warszawa 2015, str. 97-105.

14. Die Alliteration als Übersetzungsproblem. W: Weigt Z. et al. (ed.) Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge.Text-Wesen in Theorie und Analysen, Łódź 2015, str. 103-113.

15.Tropem nadczłowieka w polskich i angielskich przekładach Zaratustry Fryderyka Nietzschego. W: Niebrzegowska-Bartmińska S. et al. (ed.) Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, Lublin 2015, str. 89-98.

16. Biblical Style of Polish and English Translations of F. Nietzsche’s Zarathustra, exemplified with references to the Decalogue. W: Bączkowska J. (ed.) Perspectives on Translation. Cambridge 2015, str. 283-295.

17. Substantivierte Partizipien im Deutschen vor dem Hintergrund deren Wiedergabe im Polnischen und Englischen, dargestellt an den Übersetzungen Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra”. W: Grzeszczakowska-Pawlikowska B., Stawikowska-Marcinkowska A. (eds.) Germanistische Forschung. Bestand, Prognose, Perspektiven, Łódź 2016, str. 212-227.

18. Narzędzia CAT w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem spójności terminologicznej. W: Makowski J. (ed.) Języki specjalistyczne. Edukacja – perspektywy – kariera, str. 122-133, Łódź 2016.

19. Computerunterstützte Übersetzung der Fachtexte unter besonderer Berücksichtigung der terminologischen Konsistenz. W: Grzeszczakowska-Pawlikowska, B./ Stawikowska-Marcinkowska, A., Speclang 2. Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen, Łódź 2018, str. 133-144.

20. Im Blickfeld der Geschichtsforschung, Variationslinguistik und Kulturwissenschaft. Das Phänomen der Sprachinsel am Beispiel des Lodzer Deutschen. W: Kucner, M./Riecke, J. (eds), Literatur im Schatten der Fabrikschornsteine. Anthologie, Łódź 2018, str. 97-113.

21. Der VRP-Neusprech im Spiegel der Aufzeichnungen von Michał Głowiński. W: Makowski, J. (ed.),  Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich, Łódź 2020, str. 153-166.

Publikacje popularnonaukowe

1. Tłumaczenie na język polski fragmentów utworów literackich opublikowanych w formie książkowej: Pełka A. (red.) Baden-Württemberg ? Polen. Germanistische Annäherungen. Litblockin Verlag, Frankfurt/Main 2004.

2. Tłumaczenie (współautor) powieści Kurta Oesterle pt. Telewidz na gościnnych występach, Wydawnictwo Leksem, Łask 2005.

3. Tłumaczenie wierszy do antologii pt. Gerlinde Grossmann. Wiersze, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2005.

4. Tłumaczenie fragmentu książki Kurta Oesterle pt. Stammheim, Tygiel Kultury 7/2005.

5. Tłumaczenie książki Kurta Oesterle pt. Stammheim, Wydawnictwo MyBook, Szczecin 2007.

6. Tłumaczenie (współautor) książki Waltera Goldsteina pt. Carl Hauptmann. Pisarz z krainy Liczyrzepy, Wydawnictwo UŁ 2008.

7. Tłumaczenie fragmentu książki Stephana Kneipa pt. Kamienie w plecaku, Sadziński W./Żytyńska M. (red.) Varietäten in deutscher Sprache und Literatur, Wydawnictwo UŁ 2008.

8. Tłumaczenie na język niemiecki tekstów A. Makowieckiego, A. Ochockiego i J. Tuwima do dwujęzycznej antologii tekstów o Łodzi pt. Znasz li to miasto, gdzie fabryk było wiele … Łódź w miniaturze literackiej i we wspomnieniach.

9. Tłumaczenie wierszy zawartych w tomie Uwalniam ptaki-sny…/Ich befreie Vögel-Träume…, Grossmann R./Półrola M. (red.), Łódź 2009.

10. Tłumaczenie (wraz z M. Półrolą) książki Andrei Löw pt. Getto Łódzkie, Litzmannstadt Ghetto. Warunki życia, sposoby przetrwania, Łódź 2012.

11. Tłumaczenie książki Marka Spoerera pt. Praca przymusowa pod znakiem swastyki. Cudzoziemscy robotnicy, jeńcy wojenni i więźniowie w Niemczech i okupowanej Europie w latach 1939-1945, Gdańsk 2015.

12. Tłumaczenie na język angielski niemieckich haseł do publikacji. The Unfinished Project of the Łódź Ghetto Archivists: Encyclopedia of the Ghetto. Archiwum Państwowe w Łodzi, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2017.

13. Tłumaczenie książki Close your eyes, Hildegard Skowasch, Gdańsk 2019, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Konferencje

Współorganizacja:

 • Konferencja studencko-doktorancka Nowe media w języku, literaturze i kulturze, Łódź, 17-18.04.2015r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (sekretarz naukowy)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Multi-Lingua-Didactica, Łódź, 17-20.11.2016r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (sekretarz administracyjny)
 • Konferencja studencko-doktorancka Kognitywne aspekty badań nad językiem, literaturą i kulturą, Łódź, 8.04.2017r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (sekretarz naukowy)

Udział z referatem:

 • Konferencja naukowa Tendenzen in der linguistischen germanistischen Forschung, Warszawa, 26.05.2007r., Zakład Językoznawstwa Germańskiego, Uniwersytet Warszawski (udział bez referatu)
 • Konferencja naukowa z cyklu Lingwistyczne Spotkania Doktorantów, Poznań, 31.05.2008r., Zakład Języka Niemieckiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (referat: Biblische Pseudozitate in Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra und ihre Wiedergabe im Polnischen und Englischen)
 • Konferencja naukowa z cyklu Lingwistyczne Spotkania Doktorantów, Łódź, 30.05.2009r., Zakład Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Łódzki (udział bez referatu)
 • Konferencja naukowa z cyklu Lingwistyczne Spotkania Doktorantów, Warszawa, 22.05.2010r., Zakład Językoznawstwa Germańskiego, Uniwersytet Warszawski (referat: Bibelorientierte Übersetzungsreflexion als Verbindungsachse zwischen Tradition und Moderne in der Translatorik)
 • Konferencja dla nauczycieli Programy Edukacyjne Unii Europejskiej wspierające naukę języków obcych, Warszawa, 11.03.2011r., Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (udział bez referatu)
 • Spotkanie z cyklu Sztamtysz Tłumaczy Literatury, Warszawa, 19.11.2010r., Dom Literatury (referat: Charakterystyka polskich i angielskich przekładów „Zaratustry” F. Nietzschego)
 • Konferencja naukowa z cyklu Felder der Sprache – Felder der Forschung, Łódź, 31.05.- 06. 2012r., Zakład Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Łódzki (referat: Der Übermensch übersetzt)
 • Warsztaty przekładowe w ramach Dni z translatoryką, Łódź, 10.01.2013r., Uniwersytet Łódzki (wykład: Dosłowność i dwuznaczność u Nietzschego)
 • Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Motywacja w edukacji językowej, Warszawa, 24.09.2013r., Uniwersytet Warszawski (udział bez referatu)
 • Konferencja naukowa Zbliżenia: językoznawstwo-translatoryka-literaturoznawstwo, Konin, 13-14.11.2013r., Instytut Neofilologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (referat: Stylizacja biblijna polskich oraz anglojęzycznych przekładów „Zaratustry” F. Nietzschego na przykładzie makaryzmów)
 • Konferencja naukowa Medius Currens – kierunki i problemy badań przekładoznawczych, Toruń, 15-16.11.2013r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (referat: Stylizacja biblijna polskich oraz anglojęzycznych przekładów „Zaratustry” F. Nietzschego na przykładzie odniesień do Dekalogu)
 • Ogólnopolski kongres nauczycieli języka niemieckiego Fokus na niemiecki, Warszawa, 14.01.2014r., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (udział bez referatu)
 • Konferencja British Council Challenges in Internationalisation, Warszawa, 26.03.2014r., Uniwersytet Warszawski (udział bez referatu)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa InATra – Interdisciplinary Approaches to Translation, Bydgoszcz, 27-28.03.2014r., Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (referat: Biblical style of Polish and English translations of F. Nietzsche’s Zarathustra)
 • Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej Lingwistyka stosowana – teoria i praktyka dydaktyki, Wrocław, 11-12.04.2014r., Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski (referat: DaF oraz EFL w ujęciu komplementarnym)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich Gegenwart und Zukunft der Auslandsgermanistik, Rzeszów, 9-11.05.2014r., Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Rzeszowski (referat: Zum Problem der Deckungsgleichheit von Phrasemen biblischen Ursprungs – exemplifiziert an der deutschen und polnischen Übersetzung Richard Dawkins The God Delusion)
 • Konferencja naukowa z cyklu Felder der Sprache – Felder der Forschung, Łódź, 12.-14.06.2014r., Zakład Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Łódzki (referat: Die Alliteration als Übersetzungsproblem)
 • Konferencja naukowa Działania na tekście, Lublin, 3.-5.09.2014r., Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (referat: Tropem nadczłowieka w polskich i angielskich przekładach Zaratustry F. Nietzschego)
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych, Gdańsk, 8.-10.09.2014r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański (referat: Nauczanie leksyki w oparciu o koncepcję DaFnE)
 • Konferencja dla nauczycieli językow obcych Ewaluacja biegłości językowej, Warszawa, 22.09.2014r., Uniwersytet Warszawski (udział bez referatu)
 • Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Intercultural Competences in Language Education, Warszawa, 23.09.2014r., Uniwersytet Warszawski (udział bez referatu)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Linguistische TreffenPhrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch, Wrocław, 25.-27.09.2014r., Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski (referat: Polnische Partizipialphrasen mit dem Anterior- und Simultanpartizip im Spiegel der übersetzungsrelevanten Interpretation)
 • Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu dla tłumaczy beletrystyki niemieckojęzycznej Diamantenschliff, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, 13.03.2015r. (wykład plenarny: Wieloaspektowość przekładu literackiego)
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Kultura duchowa w języku i tekście, Olsztyn, 30.03-01.04.2015r., Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (referat: Angielskie, niemieckie i polskie frazeologizmy proweniencji biblijnej w kontekście translacyjnym)
 • Ogólnopolska konferencja-naukowa Język ojczysty, pierwszy język obcy, drugi/trzeci język obcy – wyzwania badawcze i dydaktyczne, Białystok, 14.-15.05.2015r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku (referat: Zagadnienia gramatyczne w dydaktyce języków tercjarnych na przykładzie koncepcji DaFnE)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen, Warszawa, 29.-31.05.2015r., Wydział Humanistyczny, Społeczna Akademia Nauk (referat: Friedrich Nietzsches Spiele mit dem Wort als Gegenstand der Translation – exemplifiziert an polnischen und englischen Übersetzungen von „Also sprach Zarathustra”)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Kontakty językowe w komunikowaniu (sekcja niemieckojęzyczna), Zielona Góra, 8.-9.06.2015r., Instytut Germanistyki, Uniwersytet Zielonogórski (referat: Wortschatzarbeit in der Tertiärsprachendidaktik am Beispiel des DaFnE-Unterrichts)
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce, Warszawa, 7.-9.09.2015r., Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski (referat: Fonetyka w kontekście wielojęzyczności na przykładzie dydaktyki DaFnE)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Duo Colloquium onTranslation and Meaning, Łódź, 18.-19.09.2015r., Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki (referat: Zur Problematik der computerunterstützten Übersetzung der Fachtexte unter besonderer Berücksichtigung der stilistischen und terminologischen Einheitlichkeit)
 • Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Assessment in Language Education, Warszawa, 23.-24.09.2015r., Uniwersytet Warszawski (udział bez referatu)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Przestrzenie Przekładu, Sosnowiec, 15.-16.10.2015r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski (referat: Refleksje nad tłumaczeniem Biblii i ich implikacje dla teorii przekładu)
 • Międzynarodowa konferencja naukowo-edukacyjna SPECLANG – Languages for Specific Purposes. Education and Career Opportunities, Łódź, 3.-4.03.2016r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (referat: Narzędzia CAT w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem spójności terminologicznej)
 • Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej Lingwistyka stosowana – 35 lat PTLS, Warszawa, 15-16.04.2016r., Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski(referat: „Mowa w stanie oblężenia”. Cechy języka propagandy PRL w oparciu o komentarze Michała Głowińskiego)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Phraseologie als Schnittstelle von Lexik, Grammatik, Pragmatik und Kultur, Kraków, 9.-11.05.2016r., Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Jagielloński (referat: Interkulturelle übersetzungsrelevante Aspekte der Phraseologismen biblischer Provenienz (Perspektive Englisch-Deutsch-Polnisch)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich Germanistische Forschung in Polen: Gegenstände und Methoden. Formen und Wirkungen, Poznań, 20.-22.05.2016r., Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu(referat: Der VRP-Neusprech in den Aufzeichnungen von Michał Głowiński)
 • Konferencja naukowa z cyklu Felder der Sprache – Felder der Forschung, Łódź, 9.-11.06.2016r., Zakład Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Łódzki (referat: Paronomasie als Gegenstand interlingualen Transfers)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu, Gdańsk, 22.-23.09.2016r., Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański (referat: Tłumaczenie wspomagane komputerowo w kontekście akademickiej dydaktyki przekładu)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Multi-Lingua-Didactica, Łódź, 17.-20.11.2016r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (referat: Tertiärsprachendidaktik am Beispiel des DaFnE-Unterrichts)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich Blick(e) über die Grenze. Transkulturelle und transdisziplinäre Ansätze in der germanistischen Forschung und Lehre, Katowice, 19-21.05.2017r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski (referat: Einsatz von Terminologiemanagement-Tools im Bereich der computerunterstützten Übersetzung)
 • Międzynarodowa konferencja naukowo-edukacyjna SPECLANG – Languages for Specific Purposes. Education and Career Opportunities, Łódź, 3-4.11.2017r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (referat: Terminologiemanagement im philologischen Universitätsunterricht – Didaktisierungsvorschläge)
 • Konferencja naukowa Komunikacja – Dyskurs – Transfer, Warszawa, 22.03.2018r., Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski (referat: Zarządzanie terminologią z perspektywy dydaktyki uniwersyteckiej)
 • Konferencja naukowa Internationale germanistische Werkstatt, Opole, 23-24.03.2018r., Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Opolski (referat: Computerunterstützte Übersetzung im philologischen Hochschulunterricht)
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Szczecin, 13-14.04.2018r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński (referat: Zarządzanie terminologią z perspektywy tłumaczenia wspomaganego komputerowo)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich Wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Facetten der Hochschulgermanistik, Warszawa, 25-27.05.2018r., Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski (referat: Terminologiearbeit und Terminologiemanagement im philologischen Hochschulunterricht vor dem Hintergrund der computerunterstützten Übersetzung)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Uczyć języka, uczyć przekładu – Tłumaczenia pedagogiczne – dydaktyka translacji, Gdańsk, 19-20.10.2018r., Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański (referat: Einsatz von CAT-Tools in der Übersetzung der Fachtexte aus hochschuldidaktischer Perspektive)
 • Konferencja International Conference on Translatology and Translation, Łódź, 7-9.12.2018r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (referat: Computer-assisted translation of specialized texts, with particular regard to terminological consistency)
 • Międzynarodowa konferencja Fachsprache Wirtschaftsdeutsch – linguistische und didaktische Aspekte, Praga, 24-25 stycznia 2019 r., Akademia Ekonomiczna w Pradze, (referat: Terminologiearbeit am Beispiel der Wirtschaftsfachsprache aus hochschuldidaktischer Perspektive)
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Kielce, 5-6 kwietnia 2019 r., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, (referat: Dydaktyzacja zarządzania terminologią na studiach filologicznych)
 • Krajowa z cyklu Medius Currens, Toruń, 10-11 maja 2019 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika (referat: Zarządzanie terminologią jako element dydaktyki przekładu)
 • Międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich Spuren der deutschen Sprache und Kultur, Opole, 17-19 maja 2019 r., Uniwersytet Opolski (referat: Didaktische Terminologieprojekte im Philologie-Studium)
 • Międzynarodowa konferencja Gesellschaft für interkulturelle Germanistik Übersetzen-Vermitteln-Repräsentieren, Germersheim, 25-28 września 2019 r. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft in Germersheim (referat: Terminologiearbeit und Terminologiemanagement in der Fachübersetzung aus hochschuldidaktischer Perspektive)
Stypendia i staże
 • lipiec 2007 r. – kwerenda biblioteczna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Tybindze
 • listopad 2009 r. – pobyt naukowo-badawczy na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Gießen w ramach stypendium Germanistische Institutpartnerschaft
 • luty 2010 r. – prowadzenie warsztatów przekładowych dla studentów polonistyki na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Gießen w wymiarze 30 godzin
 • lipiec 2011 r. – stypendium w ramach programu Comenius na Uniwersytecie im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie
 • wrzesień 2013 r. – stypendium w ramach programu Comenius w Lake School of English w Oksfordzie
 • czerwiec – lipiec 2015 r. – stypendium w ramach programu Erasmus + w German School of Languages w Berlinie
 • grudzień 2015 r. – kwerenda w Bibliotece Uniwersytetu w Lipsku w ramach stypendium dla młodych naukowców
 • luty 2016 r. – udział w szkoleniu metodycznym w Berlinie w ramach stypendium „Austauschprojekt. Weimarer Dreieck – Neue Perspektiven in Europa” w wymiarze 80 godzin
 • listopad 2019 r. – kwerenda biblioteczna w Bibliotece Uniwersytetu w Ratyzbonie
Członkostwo w organizachach
 • Stowarzyszenie Germanistów Polskich / Verband Polnischer Germanisten
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej / Polish Association of Applied Linguistics
 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne / Modern Language Association of Poland
 • Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych
 • TEPIS / Polish Society of Sworn and Specialised Translators