Kontakt do opiekunów I roku

opiekun I roku B.A., kierunek: germanistyka – dr Dariusz Prasalski
📧  dariusz.prasalski@uni.lodz.pl

opiekun I roku B.A., kierunek: dziennikarstwo międzynarodowe – dr Joanna Bednarska-Kociołek
📧  joanna.bednarska@uni.lodz.pl

opiekun I roku B.A., kierunek: SPN  – dr Agnieszka Godzisz
📧  agnieszka.godzisz@uni.lodz.pl

opiekun I roku M.A., kierunek: germanistyka  – prof. Małgorzata Kubisiak
📧  malgorzata.kubisiak@uni.lodz.pl

Koordynatorzy PNJN

Rok I B.A. (wszystkie kierunki) – dr Dariusz Prasalski
📧  dariusz.prasalski@uni.lodz.pl

Rok II B.A. (wszystkie kierunki) – dr Dariusz Prasalski
📧 dariusz.prasalski@uni.lodz.pl

Rok III B.A. (wszystkie kierunki) – dr Agnieszka Godzisz
📧  agnieszka.godzisz@uni.lodz.pl

Rok I, II M.A. – dr Dorota Kaczmarek
📧 dorota.kaczmarek@uni.lodz.pl