Kontakt
📧 karolina.sidowska@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.104

Curriculum Vitae

Absolwentka filologii polskiej (specjalizacje: pedagogiczna i dziennikarska) oraz filologii germańskiej (specjalizacje: pedagogiczna i tłumaczeniowa) na Uniwersytecie Łódzkim. Stypendystka programów ERASMUS i DAAD (studia na Uniwersytecie Karla-Eberharda w Tybindze). Praca doktorska Kognitywne aspekty reprezentacji emocji w niemieckiej i polskiej liryce ekspresjonistycznej obroniona na Uniwersytecie Łódzkim w 2011 r. Od 2012 r. zatrudniona na etacie adiunkta w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ. Laureatka Nagrody Naukowej Fundacji UŁ w 2014 r.

Zainteresowania badawcze

kognitywizm w badaniach literackich, teoria afektu i emotion studies, niemiecka i polska literatura modernistyczna.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Seminarium literaturoznawczo-kulturoznawcze: Emocje w literaturze.
 • Pisanie tekstów dziennikarskich
 • Przekład tekstów naukowych
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

 1. Reprezentacje emocji w liryce ekspresjonistycznej. Analiza kognitywistyczna. Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012.
 2. Polnisch-deutsche Duette. Interkulturelle Begegnungen in Literatur, Film, Journalismus (1990-2012), Renata Cieślak, Franz Fromholzer, Friedmann Harzer, Karolina Sidowska, Neisse Verlag, Dresden 2013.
 3. Literatur, Utopie und Lebenskunst, red. Elżbieta Kapral, Karolina Sidowska, Lodzer Arbeiten zur Literatur- und Kulturwissenschaft t.3, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2014.
 4. Ze szczytów Alp… Dramat i teatr szwajcarski w XXI i XXI wieku, Karolina Sidowska, Monika Wąsik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
 5. Vom Gipfel der Alpen… Schweizer Drama und Theater im 20. und 21. Jahrhundert, red. Karolina Sidowska, Monika Wąsik, Peter Lang, Berlin 2019.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Obraz kobiety w twórczości Juliana Tuwima, w: Julian Tuwim. Biografia, twórczość, recepcja, red. K. Ratajska, T. Cieślak, Wyd. UŁ, Łódź 2007, s. 111-129.
 2. Oko w oko z rzeczywistością – o prozie Mirosława Nahacza, w: Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. P. Kierzek, Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 271-284.
 3. Oblicza humoru Juliana Tuwima, w: Teorie – praktyka – zastosowania, t. 1/2: Zrozumieć humor, red. S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, s. 227-238.
 4. Lustro a groza w literaturze, w: Symbolika oka w literaturze i sztuce, red. A. Borkowski, E. Borkowska, J. Sawicka-Jurek, Wyd. stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2009, s. 143-152.
 5. Bilder der Emotionen in der modernen Prosa. „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ von R. M. Rilke und „Die Zimtläden“ von B. Schulz (Obrazy emocji w prozie modernistycznej. „Pamiętnik Malte Lauridsa Brigge” R. M. Rilkego i „Sklepy cynamonowe” B. Schulza), „Zagadnienia Rodzajów Literackich“ t. LII, z. 1-2 (103-104) Łódź 2009, s. 149-170.
 6. Świat na opak. Aksjologia przestrzeni ekspresjonistycznych, w: Przestrzenie (tekstów) kultury, red. N. Lemann, J. Czurko, M. Drabikowska, A. Jurek, Wyd. Piktor, Łódź 2009, s. 51-57.
 7. Übersetzbarkeit der Gefühle in Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge und der polnischen Übersetzung von W. Hulewicz (Przekładalność uczuć – Malte Rilkego a polski przekład Hulewicza), w: Übersetzbarkeit zwischen den Kulturen, B. Kremberg, A. Pełka, J. Schildt, Wyd. Peter Lang, Frankfurt a. M. 2010, s. 241-255.
 8. Rausch – Macht – Gefühl. Zur Rolle des Ekels bei Friedrich Nietzsche (Upojenie – władza – uczucie. O roli wstrętu u Fryderyka Nietzschego) w: Nietzsche – Macht – Größe. Nietzsche – Philosoph der Größe der Macht oder der Macht der Größe? Volker Caysa, Konstanze Schwarzwald, De Gruyter: Berlin / Boston 2011, s. 259-270.
 9. (mit Volker Caysa) Der Gestank der Heimat – herrlich eklig! (Smród ojczyzny – wspaniale odrażający!), http://www.emscherplayer.de/, 5/ 2011
 10. Die Rezeption des griechischen Mythos in Dürrenmatts Ballade von Minotaurus, w: Variable Konstanten. Mythen in der Literatur, red. K. Jaśtal, A. Palej, A. Dąbrowska, P. Moskala, Neisse Verlag, Dresden/Wrocław 2011, s. 347-355.
 11. Kognitywne aspekty modernistycznego doświadczenia wielkiego miasta w literaturze niemieckiej, w: Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska – perspektywa europejska, red. Ewa Paczoska, Joanna Kulas, Mikołaj Gołubiewski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 221-232.
 12. Die lebendigen und die toten Großstädte der Expressionisten. Das Bild der Stadt in der expressionistischen Lyrik, w: Industriekulturen: Literatur, Kunst und Gesellschaft, Marcin Gołaszewski, Kalina Kupczyńska, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2012, s. 177-185.
 13. Möglichkeit einer Utopie? Die literarischen Visionen Michel Houellebecqs, „Berliner Debatte Initial“ 4 (23)/2012, s. 34-40.
 14. Techniczne zaplecza literatury. Wpływ medium na kształt tekstu na przykładzie maszynopisów F. Nietzschego „Schreibmaschinenetexte”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LV, z. 2 (110) 2012, s. 201-214.
 15. (mit Joanna Jabłkowska) Literatur- und Kulturzeitschriften in Polen. „die horen“ 250 (Jg. 58) / 2013, zusammengestellt von Sascha Feuchert und Jürgen Krätzer, S. 215-221.
 16. (mit Renata Cieślak) Polnische Stimmen in Deutschland, w: Polnisch-deutsche Duette. Interkulturelle Begegnungen in Literatur, Film, Journalismus (1990-2012), Renata Cieślak, Franz Fromholzer, Friedmann Harzer, Karolina Sidowska, Neisse Verlag, Dresden 2013, S. 13-18.
 17. Ethische Literaturkritik in den Zeiten der postmodernen Blassiertheit, w: Repräsentationen des Ethischen. Festschrift für Joanna Jabłkowska, Kalina Kupczyńska, Artur Pełka, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2013, S. 13-24.
 18. Literatura a przełamywanie wstydu, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVI, z. 2 (112)/ 2013, s. 211-222.
 19. Utopischer Wunsch nach dem Glück im Schaffen Michel Houellebecqs, w: Literatur, Utopie und Lebenskunst, red. Elżbieta Kapral, Karolina Sidowska, Lodzer Arbeiten zur Literatur- und Kulturwissenschaft t.3, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2014, S. 151-163.
 20. Schamlose Körper in der Gegenwartsliteratur, w: Der Körper als mediales Politikum in den (post)sozialistischen Kulturen und Literaturen, red. Torsten Erdbrügger, Stephan Krause, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2014, S. 241-255.
 21. Scham und Schamlosigkeit in der Gegenwartsliteratur. Oder: Warum wir Tabus brauchen, w: Germanistische Werkstatt 6, red. Małgorzata Jokiel, Daniela Pełka, Prace Germanistyczne t. 6, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 277-287.
 22. Approaches Towards Shame in Contemporary Polish Literature, w: On-line/Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, eds. Peter Gärdenfors, Willian Powers, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2015, S: 75-87.
 23. Neue Emigranten – zur neuesten Prosa polnischer Autoren in Deutschland, w: Zwischen Orten, Zeiten und Kulturen. Zum Transitorischen in der Literatur, red. Jolanta Pacyniak, Anna Pastuszka, Peter Lang, Frankfurt a. Main 2016, s. 219-230.
 24. (mit Joanna Jabłkowska, Artur Pełka) Panorama der Literatur- und Übersetzungslandschaft, w: Übersetzungslandschaften. Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa, red. Schamma Schahadat, Stepan Zbytovsky, Transkript Verlag, Bielefeld 2016, s. 161-180.
 25. Dürrenmatts Ballade vom Minotaurus, w: Denken des Empraktischen, red. Konstanze Caysa, Harko Benkert, Peter Lang, Frankfurt a. Main 2016, s. 315-321.
 26. Die Universität im Zerrspiegel der Literatur, w: Literatur, Sprache und Institution, red. Joanna Jabłkowska, Kalina Kupczyńska, Stephan Müller, Preasens Verlag, Wien 2016, s. 184-194.
 27. Verlust und Wiederfindung der Identität in Kathrin Schmids Roman „Du stirbst nicht“, w: Sprache und Identität – Philologische Einblicke, red. Edyta Grotek, Katarzyna Norkowska, Frank & Timme, Berlin 2016, S. 19-26.
 28. Heimatlos oder doppelt beheimatet? Polnische Prosa aus Deutschland, w: Raum-Gefühl-Heimat. Literarische Repräsentationen nach 1945, red. Garbine Iztueta, Mario Saalbach, Iraide Talavera, Carme Bescansa, Jan Standke, LiteraturWissenschaft.de, Marburg 2017, s. 69-81.
 29. Zur deutschen und polnischen Lyrik aus der Kriegszeit, w: Der erste Weltkrieg in der Literatur. Zwischen Autobiographie und Geschichtsphilosophie, red. Anna Wołkowicz, Peter Lang, Frankfurt a. Main 2018, s. 65-76.
 30. Ritual und Tabubruch bei Witold Gombrowicz. Anhand von „Pornographie“ und „Trauung“, w: Kunst-Rituale, Ritual-Kunst. Zur Ritualität von Theater, Literatur und Musik in der Moderne, red. Saskia Fischer, Birgit Mayer, Königshausen&Neumann, Würzburg 2019, s. 168-177.
 31. Das Mythisieren der Wirklichkeit – das Projekt von Bruno Schulz im Hinblick auf die Dichtung Rainer Maria Rilkes, w: Slawisch-deutsche Begegnungen in Literatur, Sprache und Kultur 2017, red. Sanja Cimer, Stephanie Jug, Ana Keglević, Sonja Novak, Dr Kovač, Hamburg 2019, s. 149-159.
 32. (z: Monika Wąsik) Nieznośna lekkość (nie)bytu, czyli o bohaterach nieco smutnych komedii Lukasa Lindera, w: Ze szczytów Alp… Dramat i teatr szwajcarski w XXI i XXI wieku, Karolina Sidowska, Monika Wąsik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 165-172.
 33. (z Monika Wąsik): Die unerträgliche Leichtigkeit des (Nicht-Vorhanden-)Seins oder über die Helden der etwas traurigen Komödien von Lukas Linder, w: Vom Gipfel der Alpen… Schweizer Drama und Theater im 20. und 21. Jahrhundert, red. Karolina Sidowska, Monika Wąsik, Peter Lang, Berlin 2019, s. 235-244.

Recenzje i komentarze

 1. Młodzi rozleniwieni, „Fraza” nr 4 (42) 2003 – 1 (43) 2004, s. 286-288.
 2. Siedząc na przystanku, „Fraza” nr 3-4 (45-46) 2004, s. 308-310.
 3. Postmodernizm i dekonstrukcja, „Fraza” nr 4 (50) 2005, s. 299-302.
 4. Horror powrotu, „Folia Litteraria Polonica” nr 10, Wyd. UŁ, 2008.
 5. rec. Anna Łebkowska „Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. LII, z. 1-2 (103-104) Łódź 2009, s. 219-225.
 6. rec. Gabriele Rita Hauch: Binden und Befreien. Witold Gombrowiczs Diskurs der Zweifaltigkeit, „Zagadnienia Rodzajów Literackich“, t. LVII, z. 1 (113) Łódź 2014, s. 319-323.

Publikacje popularnonaukowe

 • Koszyk z niespodzianką – o „Wiklinie” Leopolda Staffa, „Fraza” nr 3 (49) 2005, s. 81-91.
 • Polski specjał w niemieckim menu, „Tygiel Kultury” 4-6 (196-198) 2012, s. 50-56.
 • Obśmiany reżim. Fenomen popularności Wladimira Kaminera w Niemczech, w: „Tygiel Kultury” 1-6 (217-222) 2015, s. 45-50.
 • hasła: Art Club, Nowe Malarstwo (Neue Malerei), Prater, w: Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, red. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Wyd. Nauka i Innowacja, Poznań 2019, s. 33, 267-268, 308-309.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

 1. Wokół problemów inności i interkulturowości.
 2. Zagadnienie wstydu i bezwstydu w polskiej i niemieckiej literaturze współczesnej
 3. Wstyd i bezwstyd w literaturze współczesnej

Zakończone projekty naukowe

 1. Polsko-niemieckie duety. Literatura z serca Europy 1990-2012, we współpracy z Uniwersytetem w Augsburgu, kierownik projektu: dr Renata Cieślak,
 2. SCENA czyli Most. Teatr i dramat jako czynniki polsko-niemieckiego transferu kulturowego po roku 1989, kierownik projektu: prof. Małgorzata Leyko
 3. Pozbawieni ojczyzny czy podwójnie zakorzenieni? Polska proza w Niemczech.
 4. Emotywny obraz ojczyzny w literaturze.
Konferencje
 • 20-22.09.2017, Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), Erinnerung als Entfremdung. Das Unheimliche des Raumes am Beispiel des Erinnerungsortes Danzig bei Stefan Chwin (Pamięć jako wyobcowanie. Niesamowitość miejsca na przykładzie Gdańska jako miejsca pamięci w twórczości Stefana Chwina)
 • 23-26.03.2017, Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiej, „Aus mir braust finstre Tanzmusik (…)“ Zur Rolle der Musik in der Lyrik Else Lasker-Schülers
 • 13-15.11.2016, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, Ehemalige Migrationen, heutige Identitätsfragen. Anhand des Romans „Niebko“ (Das Himmelchen) von Brygida Helbig
 • 4-9.10.2016, GiG Tagung Usti nad Labem/Praha, Łódź – die Stadt der vier Kulturen
 • 9-11.06.2016, Uniwersytet Łódzki, Der Mann aus der Schweiz oder wie man ein Autor wird. Zum dramaturgischen Schaffen von Lukas Linder (Człowiek ze Szwajcarii albo jak stać się autorem. O dramatycznym dorobku Lukasa Lindera)
 • 15-17.11.2015, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, Verlust und Wiederfindung der Identität im Roman „Du stirbst nicht“ von Kathrin Schmidt (Utrata i odzyskanie tożsamości w powieści Kathrin Schmidt „Du stirbst nicht“)
 • 23-25.09.2015, Universität des Baskenlandes Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), Heimatlos oder doppelt beheimatet? Polnische Prosa aus Deutschland
 • 23-26.10.2014, Uniwersytet Łódzki, Universität im Zerrspiegel der Literatur. Dietrich Schwanitz: Der Campus
 • 16-17.09.2014, UMCS Lublin, Neue Emigranten – zur neusten Prosa polnischer Autoren in Deutschland.
 • 20-21.06.2014, Universitat Bielefeld (Niemcy) Ritual und Tabubruch bei Witold Gombrowicz (anhand von Pornographie und Trauung)
 • 12-15.03.2014, Uniwersytet Warszawski, Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs in der deutschen und polnischen Dichtung der Kriegsperiode
 • 19-21.09.2013, Universitat Leipzig (Niemcy), Schamlose Körper in der polnischen und deutschen Literatur nach 1989
 • 13-14.06.2013, Uniwersytet Łódzki, Literatura a przełamywanie wstydu
 • 14-15.05.2013 Uniwersytet Opolski, Scham und Schamlosigkeit in der polnischen und deutschen Literatur der Gegenwart
 • 24-25.05.2012, Uniwersytet Łódzki, Techniczne zaplecza literatury. Wpływ medium na kształt tekstu na przykładzie maszynopisów F. Nietzschego („Schreibmaschinentexte”)
 • 10-13.05.2012, Uniwersytet Łódzki, Möglichkeit einer Utopie? Die literarischen Visionen Michel Houellebecqs (Możliwość utopii? Literackie wizje Michela Houellebecqa)
 • 09-2.10.2011, Uniwersytet Łódzki, Die lebendigen und die toten Großstädte der Expressionisten. Das Bild der Stadt in der expressionistischen Lyrik (Żywe i martwe miasta ekspresjonistów. Obraz miasta w liryce ekspresjonistycznej)
 • 17-19.09.2010, Uniwersytet Jagielloński Kraków, Die Rezeption des griechischen Mythos in Dürrenmatts Ballade von Minotaurus (Recepcja antycznego mitu w balladzie „Minotaurus“ F. Dürenmatta)
 • 22-22.05.2010, Uniwersytet Łódzki, Między futuryzmem a ekspresjonizmem. Postulaty Marinettiego a praktyka twórcza ekspresjonistów niemieckich
 • 27-30.08.2009, Naumburg (Niemcy), Rausch – Macht – Gefühl. Zur Rolle des Ekels bei Friedrich Nietzsche (Upojenie – władza – uczucie. O roli wstrętu u F. Nietzschego)
 • 5-7.06.2009, Uniwersytet Warszawski, Kognitywne aspekty doświadczenia wielkiego miasta jako doświadczenia nowoczesności
 • 12-13.12.2008, Uniwersytet Łódzki, Świat na opak. Aksjologia przestrzeni ekspresjonistycznych;
 • 29-31.05.2008, Piotrków Trybunalski, Oblicza humoru Juliana Tuwima
 • 25-27.04.2008, Uniwersytet Łódzki, Übersetzbarkeit der Gefühle – am Beispiel von „Malte” R. M. Rilkes und der Übersetzung von W. Hulewicz (Przetłumaczalność uczuć – na przykładzie „Maltego“ R. M. Rilkego i polskiego przekładu wg Hulewicza)
 • 05.-01.06.2005, Siedlce, Lustro a groza w literaturze
 • 17-18.11.2004, Uniwersytet Łódzki, Ucieczki od rzeczywistości w prozie Mirosława Nahacza
 • 18-20.10.2018, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Slawisch-deutsche Begegnungen. Begegnungsorte,

  Tytuł referatu: Begegnungen mit Deutschland und den Deutschen in der Prosa emigrierter polnischer Autoren zu Ende des 20 Jahrhunderts (B. Helbig „Engel und Schweine“)

 • 22-23.03.2018, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Opolskiego 8.Internationale Germanistische Werkstatt,

  Tytuł referatu: Moderne Phantasmagorien – Bruno Schulz und Alfred Kubin im Vergleich (Fantasmagorie modernistyczne – analiza porównawcza twórczości Brunona Schulza i Alfreda Kubina)

 • Lethe-Effekte – Forensik des Vergessens, Uniwersytet Łódzki, 09-11.10.2019

Tytuł referatu: Vergessen als Befreiung – ein Versuch zum Roman Milan Kunderas „Das Buch vom Lachen und vom Vergessen“

 • Heimat und Gedächtnis heute. IV Internationale Tagung, Uniwersytet Kraju Basków, Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), 25-27.09.2019

Tytuł referatu: Schwierige Heimatgefühle der Emigrierten anhand von „Wir, Strebermigranten“ (2017) von Emilia Smechowski

 • Slawisch-deutsche Begegnungen. Begegnungsorte, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 18-20.10.2018

Tytuł referatu: Begegnungen mit Deutschland und den Deutschen in der Prosa emigrierter polnischer Autoren zu Ende des 20 Jahrhunderts (B. Helbig „Engel und Schweine“)

 • Internationale Germanistische Werkstatt, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Opolskiego, 22-23.03.2018

Tytuł referatu: Moderne Phantasmagorien – Bruno Schulz und Alfred Kubin im Vergleich (Fantasmagorie modernistyczne – analiza porównawcza twórczości Brunona Schulza i Alfreda Kubina)

 • Slawisch-deutsche Begegnungen in Literatur, Sprache und Kultur, Filozofski Fakultet Osijek (Chorwacja), 27-28.10.2017

Tytuł referatu: „Das Mythisieren der Wirklichkeit“ – das Projekt von Bruno Schulz in Bezug auf die Dichtung R.M.Rilkes („Mityzacja rzeczywistości“ – projekt Brunona Schulza w kontekście poezji Rainera Marii Rilkego)

Stypendia i staże
 1. stypendium w programie ERASMUS, Tybinga 2006
 2. stypendium naukowe DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), Tybinga 1.06. – 31.08.2008
 3. wyjazdy w ramach wymiany ERASMUS+ (Bielefeld 2011 i 2012, Tybinga 2014, Bamberg 2015, Ratyzbona 2017)
 4. Szkoła Letnia PALA Student Summer School 2011: Narrative, Stylistics and Emotion, Roosevelt Academy, Middelburg (The Netherlands) 15-19.08.2011