Kontakt
📧 joanna.nawrotkiewicz@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.103

Curriculum Vitae
 • Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1994 – 1999)
 • Stypendium semestralne w ramach współpracy z Justus-Liebig-Universität w Giessen (1998)
 • Obrona pracy magisterskiej (1999) napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Ostrowskiego
 • 2000 -2007 – wykładowca w Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Od 2008 – zatrudnienie w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii na stanowisku wykładowcy.

Zainteresowania badawcze

 • Metodyka i dydaktyka nauczania języka niemieckiego
 • Interkulturowość w przekazach tekstów podręcznikowych – kształtowanie kompetencji międzykulturowej
 • Literatura Migracyjna
 • Twórczość Heinricha Bölla – aspekty społeczno – polityczne w literaturze

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • PNJN – praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Gramatyka praktyczna
 • Elementy gramatyki opisowej

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Koordynator zajęć PNJN na 1 roku studiów I stopnia dla filologii germańskiej
 • Koordynator zajęć Elementy gramatyki opisowej dla II roku studiów I stopnia, filologia angielska , lingwistyka biznesu
Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Zur Interpretation des Romans „Ansichten eines Clowns“ von Heinrich Böll im Hinblick auf die Staats – und Gesellschaftskritik [w] Filologia Germańska II Akademia Świętokrzyska im. J.Kochanowksiego w Kielcach
 • Zur frühen Prosa von Heinrich Böll [ w] Zeszyty Naukowe WSHE, nr 5/ 2002.

Podręczniki i skrypty

 • Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Poradnik dla nauczyciela. Klasa 3. Warszawa 2007
 • Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Zeszyt maturalny. Klasa 3. Warszawa 2007
 • Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3. Warszawa 2007
 • Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Poradnik dla nauczyciela. Klasa 2. Warszawa 2006
 • Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Zeszyt maturalny. Klasa 2. Warszawa 2006
 • Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2. Warszawa 2006
 • Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Poradnik dla nauczyciela. Klasa 1. WSzPWN. Warszawa 2005
 • Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Zeszyt maturalny. Klasa 1. Warszawa 2005
 • Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 1. WSzPWN. Warszawa 2005
 • Rapacka, S., Nawrotkiewicz, J., Lewandowska, M.: Hier und da. Podręcznik do nauki języka niemieckiego dla klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Materiały do testowania. WSzPWN. Warszawa 2005
Członkostwo w organizacjach
Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na rzecz krzewienia kultury języków europejskich od 2011