Kontakt
📧 jakub.gortat@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.104

Konsultacje Środy, 10:00-11:30 (Ms Teams)

Curriculum Vitae

2015 – doktor nauk humanistycznych, Międzywydziałowe Humanistyczne Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, tytuł pracy doktorskiej: ,,Niemiecka polityka pamięci wobec ofiar wojny powietrznej”

2011 – magister stosunków międzynarodowych, specjalność: niemcoznawstwo na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, tytuł pracy magisterskiej: ,,Beutekunststreit zwischen Polen und Deutschland. Die Verhandlungen zur Rückführung der kriegsbedingt ausgelagerten deutsche Kulturgüter”

2010 – licencjat dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Filologicznym, Uniwersytet Łódzki, tytuł pracy licencjackiej: ,,Portal internetowy jako struktura informacyjna. Analiza serwisów informacyjnych na przykładzie portali Onet.pl, Wirtualna Polska i Interia.pl”

Zainteresowania badawcze

Niemiecka kultura pamięci, polityczne i kulturowe stosunki polsko-niemieckie, film i media audiowizualne w Niemczech, historia Niemiec po 1918 r.

Ostatnio prowadzone zajęcia

Historia Niemiec

Niemiecki system medialny

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

asystent

Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Excavating the Nazi past in Austrian contemporary film: Murer: Anatomy of a Trial (2018) and The Testament (2017), Holocaust Studies. A Journal of Culture and History, first published online, 2021.
 2. Na uboczu Wrocławia, nieopodal Los Angeles. Repertuary kin w trzech dolnośląskich miasteczkach w 1926 roku” (współautorstwo z Konradem Klejsą), rozdział w: Na obrzeżach wielkiego miasta. Z dziejów kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku, red. Andrzej Dębski, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2021, ss. 167-217.
 3. Germanica des 16. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek Łódź. Katalog der Bestände. Band 1 und 2 – współautorzy: Heinrich Hofmann, Tomasz Ososiński, Łódź, 2020.
 4. “Hannas schlafende Hunde (2016) — Andreas Gruber’s and Elisabeth Escher’s Coming to Terms with the Nazi Past in Austria,” Journal of Austrian Studies 53.4 (2020), pp. 75-94.
 5. „Between Idealization of a Martyr and Critic of a Society: Analysis of Axel Corti’s „Der Fall Jägerstätter”,” Journal of Religion & Film: Vol. 23 (2019), Iss. 2 , Article 3.
 6. „A Rift in Friendship: The Prussian State Library between the GDR and Poland”, „German Studies Review“ 42.2 (2019), pp. 299–318.
 7. „Berlinka. Ein besonderer deutsch-polnischer Erinnerungsort”, „CONVIVIUM. Germanistisches Jahrbuch Polen”, Łódź 2018, s. 105-128.
 8. „Deutsche Opfer des Kalten Krieges Und Des DDR-Regimes auf dem kleinen Bildschirm. Analyse der neusten Erzähltrends in nen Filmen der UFA Fiction”, ” Oxford German Studies, 47:4(2018), s. 505-522.
 9. “Der Luftkrieg gegen Deutschland im Bewusstsein der Deutschen – ein Tabu oder eine Überrepräsentation?“ in „Historische und kulturwissenschaftliche Untersuchungen zum Schweigen Phänomene des Schweigens unter historischer Perspektive“, Hg. von Aleksandra Bednarowska, Magdalena Filar, Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher, Berlin: Weidler, 2017, S. 19-33.
 10. „A Case of Successful Transitional Justice: Fritz Bauer and his Late Recognition in the Federal Republic of Germany”, Polish Political Science Yearbook, nr 46 (2017), wyd. 2, s. 71–84.
 11. ,,Histotainment w niemieckiej telewizji ZDF, czyli jak pamięć komunikacyjna zdominowała pamięć kulturową w przestrzeni medialnej”, w: ,,Historie afektywne, polityki pamięci”, E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz (red.), Warszawa 2015, s. 449-478.
 12. ,,German and European Experiences in Developing National Identity and Patriotism – Sheer Resemblances or Mutual Inspirations?”, [w:] ,,Europe in the Time of Crisis”, S. Konopacki (red.), Łódź 2014, s. 39-56.
 13. ,,Niemiecka tożsamość narodowa a tożsamość europejska – dwa abstrakcyjne pojęcia czy określony dorobek kultury i wartości?”, w: ,,Zbliżenia cywilizacyjne. Zeszyty naukowe”, Włocławek 2014, s. 121-142.
 14. ,,Inicjatywa ‘Niemiecko-Rosyjski Dialog Muzeów’ ostatnią nadzieją na restytucję niemieckich dóbr kultury z Rosji? Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatniej dekady w niemiecko-rosyjskich negocjacjach dotyczących sztuki zrabowanej”, w: Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego. Niemcy – Austria – Szwajcaria. Tom V, Łódź 2012, s. 167-178.
 15. ,,Tabu po stronie ofiar i sprawców. Czy gdańska rzeźba ‘Komm, frau’ może być przyczynkiem do dyskusji”, w: ,,Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989–2014”, R. Małecki, A. Pogoda-Kołodziejak (red.), Warszawa 2015, s. 155-169.
 16. ,,Polski udział w konkurencji ofiar nazizmu”, w: Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej. Polityka – Kultura – Gospodarka, E. Kuczyński, M. Tomczyk (red.), Łódź 2014, s. 144-162.
 17. ,,Niemcy jako ofiary II wojny światowej w kinematografii XXI wieku”, w: ,,Polityka – kultura – społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku”, E. Kuczyński, M. Tomczyk (red.), Łódź 2013.

Recenzje i komentarze

Wolfgang Straub, Hrsg., Alpensagas und Modelldörfer. Heimatbesichtigungen in Literatur und Film. Innsbruck: Studienverlag, 2020, 260 S., Journal of Austrian Studies, no. 54.4 (2021), pp. 163-166.

Gwóźdź, Andrzej (2019): Kino na biegunach. Filmy niemieckie i ich historie [Das Kino an den Polen. Deutsche Filme und ihre Geschichten 1949-1991]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. 344 S, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2020, SS. 220-223.

Gwóźdź, Andrzej (2018): Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933-1949 [Das Beschwören der Wirklichkeit. Deutsche Filme und ihre Geschichten 1933-1949], Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut. 452 S., Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2019, SS. 163-166.

Piotr Buras: Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo, Warszawa 2011, w: ,,Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego”, t. V, Łódź 2012, s. 271-274.

Publikacje popularnonaukowe

1. ,,Wielkie szczęście w nieszczęściu – zbiory biblioteki szlacheckiego rodu von der Osten w Łodzi” w: ,,Między historią a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Krzysztofowi Antoniemu Kuczyńskiemu”, J. Ciesielska-Klikowska, A. Kisztelińska-Węgrzyńska (red.), Łódź 2013, s. 471-474.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

 1. „Narodowy socjalizm w najnowszym kinie austriackim”

Zakończone projekty naukowe

 1. ,,Śladami NRD”, Łódź 2008
 2. Germanika z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi (2016-2018) / Germanica des 16. Jahrhunderts in der UB Łódź.
 3. Zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej w Polsce jako problem w polsko-niemieckich stosunkach kulturowych i politycznych.
 4. ,Historia kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku. Rozrywka, nowoczesność i propaganda w niemieckim regionie przygranicznym.
 5. „Archiwum Dokumentacyjne Austriackiego Ruchu Oporu i jego rola w rozliczaniu nazistowskiej przeszłości Austrii”
Konferencje

October 1-3, 2021, the annual conference of the German Studies Association (GSA), Indianapolis (Indiana, USA, due to the pandemics organized virtually) – Centers and Peripheries in Central European History (Closed Virtual Seminar), paper: Austria and Germany in the center-periphery model

July 1-4, 2021 – the annual conference of the Austrian Studies Association (ASA), Poznań (Poland), due to the pandemics organized virtually – peper: „Sex, perversion and violence on the outskirts – Vienna and its residents in the films of Götz Spielmann”

March 10-14, 2021, the annual convention of the North East Modern Language Association (NEMLA), Philadelphia, Pennsylvania (USA), due to the pandemics organized virtually, paper: „In Search of the Holocaust in Austrian Contemporary Film”

Internationale Tagung „1938-2018: Österreichische Erinnerungskulturen”, Lodz, 22-23. März 2019: „Die Entdeckung und Aufarbeitung des Holocaust-Traumas im Andreas Grubers Film „Hannas schlafende Hunde“ (2015) nach dem gleichnamigen Roman von Elisabeth Escher”

43rd annual conference of the German Studies Association, Portland (Oregon, USA), October 3-6, 2019: „Ruth Beckermann’s ‘The Waldheim Waltz’: Between Engaged Cinema and Political Thriller”

25-27.01.2018, Innsbruck: „ Deutsche Opfer des Kalten Krieges und der DDR-Regime auf dem kleinen Bildschirm. Analyse der neusten Trends in der Erinnerungspolitik von UFA Fiction Film.”

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności”,

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, wygłoszenie referatu: „Odbiorca filmu odbiorcą polityki pamięci. Recepcja współczesnych niemieckich filmów historycznych”

International Polish Political Science Yearbook Seminar: “Transitional Justice. Between Redemption and Retribution”, wygłoszenie referatu: “A Shift in Collective Memory: Fritz Bauer’s Long Way in Seeking Justice from the Prosecutor Office to Silver and TV Screens”, Lodz, 2017.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Kultury i języki pamięci”, wygłoszenie referatu ,,Drezno, 13 lutego 2015 r. Refleksje nad dialogicznością pamięci”, Warszawa 2015

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wyzwania Niemiec w XXI wieku”, moderowanie I panelu, wygłoszenie referatu pt. ,,Wojna o pamięć. Niemiecki ruch neonazistowski i hasła ,holokaustu bombowego’ w rocznicę bombardowań Drezna”, Łódź 2014

IV Transdyscyplinarna Szkoła Letnia ,,Afektywne historie, polityki pamięci”, wygłoszenie referatu pt. ,,Histotainment w niemieckiej telewizji ZDF, czyli jak pamięć komunikacyjna zdominowała pamięć kulturową w przestrzeni medialnej”, Nieborów 2014.

Seminarium naukowe ,,Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989–2014”, wygłoszenie referatu pt. ,,Tabu po stronie ofiar i sprawców. Czy gdańska rzeźba ‘Komm Frau’ może być przyczynkiem do dyskusji?”, Siedlce 2014.

Interdyscyplinarna Konferencja Filologii Germańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. „O MILCZENIU“ Przemilczane – Niewypowiedziane – Niewyrażalne, wygłoszenie referatu pt. ,, Der Luftkrieg gegen Deutschland im Bewusstsein der Deutschen – ein Tabu oder eine Überrepräsentation?“, Kraków 2013.

Członkostwo w organizacjach

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Towarzystwo Polsko-Austriackie

German Studies Association