Kontakt
📧 jacek.makowski@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.95

https://orcid.org/0000-0002-9601-5025

https://jezykowybarometr.wixsite.com/lodz

https://www.facebook.com/speclang

Konsultacje semestr sesja 2021/22, semestr letni 2021/22: czwartek 8.15-9.45 w formie zdalnej. Bardzo proszę zgłosić chęć udziału w konsultacjach drogą elektroniczną.

Curriculum Vitae
 • od 2018: profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • od 2016: kierownik Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ
 • od 2014: doktor habilitowany w dyscyplinie językoznawstwo niemieckie. Książka habilitacyjna „Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textsortenorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments”
 • 2003, 2008, 2018: stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
 • 2014-2019: egzaminator Goethe-Institut (Nr 3247) na poziomach Goethe-Zertifikat B1 i Goethe-Zertifikat C2
 • 2012-2017: egzaminator Goethe-Institut (Nr 3247) na poziomach Goethe-Zertifikat A1: Fin in Deutsch 1, Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch / Zertifikat Deutsch für Jugendliche, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS).
 • 2011-2016: Sekretarz Rady Biznesu i Pracodawców na Wydziale Filologicznym UŁ.
 • 2010-2016: Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z biznesem i pracodawcami na Wydziale Filologicznym UŁ
 • od 2006: doktor nauk humanistycznych. Rozprawa doktorska: „Religiöser, kultischer und mystischer Wortschatz in der Sprache des Nationalsozialismus“
 • od 2000: magister filologii germańskiej. Praca: „Zur Sprache des Nationalsozialismus in der Kinder- und Jugenderziehung“

Zainteresowania badawcze

języki specjalistyczne, języki obce i fachowe w kontekście zawodowym, dydaktyka języków obcych i specjalistycznych, socjolingwistyka, lingwistyka polityczna (politolingwistyka), komunikacja polityczna, polityka językowa, język w instytucjach, lingwistyka tekstu, pragmatyka, semantyka, dydaktyka języka niemieckiego, nowoczesne usługi dla biznesu, outsourcing.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Seminarium doktoranckie (filologia germańska, językoznawstwo)
 • Seminarium magisterskie (lingwistyka w komunikacji specjalistycznej, filologia germańska)
 • Seminarium dyplomowe, projekt licencjacki (lingwistyka dla biznesu, filologia germańska)
 • Tłumaczenia specjalistyczne (lingwistyka dla biznesu)
 • Podstawy lingwistyki stosowanej (lingwistyka dla biznesu)
 • Język fachowy (HR i finansów) (lingwistyka dla biznesu)
 • Język specjalistyczny (logistyka) (lingwistyka dla biznesu)
 • Fonetyka (filologia germańska, lingwistyka dla biznesu)

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Kierownik Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ
Publikacje, projekty, wypromowane doktoraty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Monografie

 • Makowski, Jacek (2013): Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textsortenorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments. Łódź: Primum Verbum.
 • Makowski, Jacek (2008): Manipulierte Sprache. Religiöser, kultischer und mystischer Wortschatz in der Sprache des Nationalsozialismus. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja monografii zbiorowych

 • Makowski, Jacek (red.) (2020): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. <https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/Makowski_Hassrede.pdf>
 • Makowski, Jacek (red.) (2016): Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Łódź: Primum Verbum. <https://issuu.com/primumverbum/docs/jezykispecjalistyczne>
 • Makowski, Jacek (red.) (2011): How not to Do Things with Words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung. Łódź: Primum Verbum.

Współredakcja monografii zbiorowych

 • Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek / Weigt, Zenon (red.) (2015): Text-Wesen. Theorien und Analysen. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. <https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/Weigt_Felder_Text-ebook.pdf>
 • Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek / Weigt, Zenon (red.) (2014): Deutsche Sprache in linguistischen Ausprägungen. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. <https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/Weigt_Felder_der_Sprache_Deutsche.pdf>
 • Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek / Weigt, Zenon (red.) (2014): Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. <https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/Weigt_Felder_der_Sprache_Didaktische-.pdf>
 • Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek (red.) (2014): Texte im Wandel. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek / Weigt, Zenon (red.) (2012): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen. Łódź: Primum Verbum.
 • Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek / Weigt, Zenon (red.) (2012): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Impulse für Forschung und Lehre. Łódź: Primum Verbum.
 • Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek / Weigt, Zenon (red.) (2011): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Łódź: Primum Verbum.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata / Makowski, Jacek (2021): Präsentieren als Schlüsselkompetenz im arbeitsmarktorientierten Fachsprachenunterricht auf Hochschulniveau. W: Tichy, Ellen / Tesch, Felicitas (red.): Deutsch in Fach und Beruf. Aktuelle Fragen und neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung. Berlin: Peter Lang, 133-152.
 • Makowski, Jacek (2020): Fachkommunikative Aspekte parlamentarischer Plenardebatten am Beispiel der Aussprache des Europäischen Parlaments über die »Abgestimmte Reaktion der EU auf die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2« mit Fokus auf lexikalische Kategorien. W: Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata / Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (red.): Germanistikabsolventinnen und -absolventen auf dem Arbeitsmarkt – aktuelle Tendenzen und Prognosen. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 53-72. <https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/04/Stawikowska-Marcinkowska_Germanistinnen-.pdf>
 • Makowski, Jacek (2020): Mowa nienawiści jako strategia dyskredytacji przeciwników politycznych w komunikatach prasowych »Alternatywy dla Niemiec«. W: Iwona Hofman, Iwona; Kępa-Figura, Danuta (red.): Współczesne media. Przemoc w mediach. Tom 2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 87-102.
 • Makowski, Jacek (2020): Silvia Bonacchi (Hg.) (2017): Verbale Aggression. Multidisziplinäre Zugänge zur verletzenden Macht der Sprache. Berlin/Boston: Walter de Gruyter. W: Linguistische Berichte 263, 365-376.
 • Makowski, Jacek (2020): Zum sprachlichen Ausdruck von Hass. W: Makowski, Jacek (red.): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 7-14. <https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/Makowski_Hassrede.pdf>
 • Makowski, Jacek (2020): Von Imagepflege zur Diskreditierung politischer Gegner. Hassrede als Strategie von Online-Pressemitteilungen. W: Makowski, Jacek (red.): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 213-248. <https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/Makowski_Hassrede.pdf>
 • Makowski, Jacek (2019): Integrativer Fachsprachenunterricht auf universitärer Ebene zur Vermittlung fachkommunikativer Kompetenzen. Linguistik für Business (L4B) als praxis- und arbeitsmarktorientiertes Studienfach der Universität Łódź. W: Ehrenmüller, Jürgen / Höppnerová, Vera (red.): Experimentierräume DaF-Didaktik. Pilsen: Westböhmische Universität Pilsen, 73-92. <https://docplayer.org/195523599-Experimentierraeume-daf-didaktik.html>
 • Makowski, Jacek (2018): Zur textuellen Teilkompetenz im arbeitsmarktorientierten Fachsprachenunterricht am Beispiel der Branche moderner Unternehmensdienstleistungen und des Wissensbereichs Finanzen. W: Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata/Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (red.): Speclang Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego / Primum Verbum, 66-99. < https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/Pawlikowska-Grzeszczakowska_SpeclanG_2_.pdf
 • Makowski, Jacek (2018): Planowanie kursu języka specjalistycznego na poziomie uczelni wyższej z uwzględnieniem specyfiki branży nowoczesnych usług dla biznesu. Przykładowa dydaktyzacja autentycznych tekstów fachowych w zadaniach typu »case study«. W: Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka / Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata (red.): Speclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego / Primum Verbum, 52-76. <https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/Stawikowska-Marcinkowska_Speclang_2_.pdf>
 • Makowski, Jacek (2018): Rola czynników obiektywnych w dydaktyce języków specjalistycznych na poziomie uniwersyteckim. Omówienie wyników badania ankietowego w ramach projektu »Językowy barometr Łodzi«. W: Komunikacja specjalistyczna nr 15/16 (2018), 15-30.
 • Makowski, Jacek (2018), Fachtextsorten in arbeitsmarktorientierten Studienfächern vor dem Hintergrund der Entwicklung des polnischen Outsourcing-Sektors. In: Studia Germanica Posnaniensia 39/2018, 137-151. <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sgp/article/view/18848/18556>
 • Goźdź-Roszkowski, Stanisław; Makowski, Jacek (2018): Jak twórczo kształcić humanistów dla potrzeb rynku pracy? Studium przypadku: kierunek »Lingwistyka dla biznesu« na Uniwersytecie Łódzkim. W: Płuciennik, Jarosław / Czajkowska, Maria / Wróblewski, Michał (red.): Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 25-36 <http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/25210/25-35-gozdz.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 • Makowski, Jacek (2016), Kształcenie językowe w programach studiów uniwersyteckich a rynek pracy. Propozycja nowoczesnych rozwiązań programowych na przykładzie projektu »Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (MA)«. W: Makowski, Jacek (red.): Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Łódź: Primum Verbum, 52-66. <https://issuu.com/primumverbum/docs/jezykispecjalistyczne>
 • Goźdź-Roszkowski, Stanisław; Makowski, Jacek (2015): »Lingwistyka dla biznesu czy biznes dla lingwistyki?« – rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w programie interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich. W: Sowa, Magdalena / Mocarz-Kleindienst, Maria / Czyżewska, Urszula (red.): Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Lublin: Wydawnictwo KUL, 67-78.
 • Makowski, Jacek (2014): Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament als politische Textsorte am Beispiel der Wortmeldung von Manfred Weber zum Überwachungsprogramm der NSA. W: Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek (red.): Texte im Wandel. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 129-144.
 • Makowski, Jacek (2014): Politikersprache im Europäischen Parlament am Beispiel der politischen Textsorte ‘Abgeordnetenrede‘. W: Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 3/2014, 241-248. <https://www.ejournals.eu/ZVPG/2014/Zeszyt-3/art/4106/>
 • Makowski, Jacek (2014): Lodzer Sprachenbarometer 2014. Fremdsprachengebrauch vs. Fremdsprachenerwerb im Kontext des Lodzer Arbeitsmarktes. W: Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek / Weigt, Zenon (red.): Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 133-146. <https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/Weigt_Felder_der_Sprache_Didaktische-.pdf>
 • Makowski, Jacek (2013): Wie viel ist Geschichte wert? Das Haus der Europäischen Geschichte in Aussprachen des Europäischen Parlaments zum EU-Haushalt 2012 aus lexikalisch-thematischer Sicht. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 9/2013, 81-94.
 • Makowski, Jacek (2013): Die deutsche Sprache im Europäischen Parlament am Beispiel von Aussprachen zur EU-Regionalpolitik. W: Lasatowicz, Maria Katarzyna / Rudolph, Andrea (red.): Corpora und Canones. Schlesien und andere Räume in Sprache, Literatur und Wissenschaft. Berlin: trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 181-196.
 • Makowski, Jacek (2012): Die deutsche Sprache als EU-Varietät in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments. W: Grucza, Franciszek et al. (red.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 11. Frankfurt am Main: Peter Lang, 331-336.
 • Makowski, Jacek (2012): Euroabgeordneter als Beruf. Zu den Textemittenten der politischen Textsorte ‚Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament‘ aus text-, sozio- und politolinguistischer Sicht. W: Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek / Weigt, Zenon (red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen. Łódź: Primum Verbum, 156-174.
 • Makowski, Jacek (2011): Zum Wesen der Sprachmanipulation. W: Makowski, Jacek (red.): How not to Do Things with Words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung. Łódź: Primum Verbum, 13-28.
 • Makowski, Jacek (2011), »Deutsch ist selbstbewusst genug…«. Die deutsche Sprache in der Welt aus der Sicht des Bundesaußenministers Guido Westerwelle. W: Makowski, Jacek (red.): How not to Do Things with Words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung. Łódź: Primum Verbum, 84-100.
 • Makowski, Jacek (2011): Zu den Wahlergebnissen und Schlüsselakteuren der polnischen Präsidentschaftswahlen 2010 anhand der Beiträge aus »DER SPIEGEL« und »SPIEGEL ONLINE«. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7/2011, 33-40.
 • Makowski, Jacek (2011): Zu den Eigentümlichkeiten der deutschen Sprache in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments. W: Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Makowski, Jacek / Weigt, Zenon (red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Łódź: Primum Verbum, 177-185.
 • Makowski, Jacek (2011): Ist die Kommunikation in der Politik »trialogisch«? Zur Mehrfachadressierung in der politischen Kommunikation am Beispiel der »Kissing-Gaddafi«-Rede des EU-Abgeordneten Derk Jan Eppink. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 4/2011, 117-126.
 • Makowski, Jacek (2010), How NOT to Do Things With Words. Politische Kommunikation als Hort manipulativer Sprachstrategien. W: Ostrowski, Marek; Pszczółkowski, Tomasz (red.): Literatur – Sprache – Politik. Beiträge zur wissenschaftlichen Konferenz des Lehrstuhls für deutsche Philologie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej 7), 75-88.
 • Makowski, Jacek (2010): Die Sprache des Europäischen Parlaments als Fachsprache. W: Acta Philologica 38/2010, 77-84.
 • Makowski, Jacek (2010): Zum integralen Multilingualismus im Europäischen Parlament aus sprachwissenschaftlicher Sicht. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6/2010, 25-44.
 • Makowski, Jacek (2009): Zur redaktionellen Bearbeitung der Wortmeldungen deutscher und österreichischer EU-Abgeordneter im Ausführlichen Sitzungsbericht des Europäischen Parlaments. W: Lingua ac Communitas 19/2009, 43-58.
 • Makowski, Jacek (2009): Zu den Ergebnissen und Schlüsselakteuren der polnischen Parlamentswahlen 2007 anhand der Beiträge aus »DER SPIEGEL« und »SPIEGEL ONLINE«. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 3/2009, 117-124.
 • Makowski, Jacek (2009), Zur Multiplizierung in der politischen Sprachmanipulation. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5/2009, 3-15.
 • Makowski, Jacek (2008): Religiöse und mystische Motive in der nationalsozialistischen Rassenlehre. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 2/2008, 77-88.
 • Makowski, Jacek (2008): Zur Gestaltung der Bedeutung und Distribution des Lexems Führer in der nationalsozialistischen Sprachrealität. W: Michoń, Marcin / Sadziński, Witold (red.): Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 95-108.
 • Makowski, Jacek (2007): Zur Sakralisierung nationalsozialistischen Wortschatzes. Zur Semantik und Distribution der Lexeme ewig, heilig und rein in der nationalsozialistischen Sprachrealität. W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 1/2007, 59-72.
 • Makowski, Jacek (2007): Religijne, kultowe i mistyczne słownictwo w języku narodowego socjalizmu. Autoreferat rozprawy doktorskiej. W: Studia Niemcoznawcze (Studien zur Deutschkunde) XXXV, 521-536.
 • Makowski, Jacek (2007): Der nationalsozialistische Glaube. Zur Semantik und Gebrauch des Lexems Glauben in der Nationalsozialistischen Sprachrealität. W: Sadziński, Witold / Żytyńska, Małgorzata (red.), Varietäten in deutscher Sprache und Literatur. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 163-174.
 • Makowski, Jacek (2003): Zur Sprache im Nationalsozialismus. Forschungsbericht. W: Lingua ac communitas 13/2003, 61-72.
 • Makowski, Jacek (2003): Uniformierung der Sprache in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. W: Germanische Philologie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 36/2003, 101-113.
 • Makowski, Jacek (2002): Zur Sprache der nationalsozialistischen Erziehungspropaganda. W: Germanische Philologie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 25/2002, 121-145.

Wypromowane doktoraty

 • Pietrzak, Agnieszka (25.03.2022): Rechtsterminologie und Übersetzungsstrategien in Übersetzungen des polnischen Strafgesetzbuches ins Deutsche (Terminologia prawna i strategie translatorskie w przekładach polskiego kodeksu karnego na język niemiecki). Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska.

Serie wydawnicze

 • Tichy, Ellen (2022): Profile der Germanistik in Mittelosteuropa – Transformationsprozesse und Perspektiven ( = Deutsche Sprache und Kultur in Mittel-, Ost- und Südosteuropa). Berlin: Peter Lang <https://www.peterlang.com/series/8818>

Recenzje i komentarze

 • Reissen-Kosch, Jana (2016): Identifikationsangebote der rechten Szene im Netz. Linguistische Analyse persuasiver Online-Kommunikation. Bremen: Ute Hempen. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2018, S. 171-174.

Tłumaczenia tekstów naukowych

 • Bralczyk, Jerzy (2020): Ethik der Sprache. In: Makowski, Jacek (red.) (2020): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Płuciennik, Jarosław (2020): Hassrede und Redefreiheit. Ein konzeptueller kulturwissenschaftlicher und anthropologischer Rahmen. In: Makowski, Jacek (red.) (2020): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

 • od 2014: Językowy barometr Łodzi (Sprachenbarometer Łódź, The Language Barometer of Łódź), Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, https://jezykowybarometr.wixsite.com/lodz, https://www.facebook.com/TheLanguageBarometerofLodz (inicjator, kierownik, wykonawca projektu).

Zakończone projekty naukowe

 • 01.01.2015 – 31.05.2016: Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu MA, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny (kierownik / koordynator / wykonawca projektu).
 • 01.10.2010 – 10.10.2011: Praktyka dla Nauki – Nauka dla Praktyki, Uniwersytet Łódzki (wykonawca projektu).

Podręczniki i skrypty

 • Rapacka-Wojtala, Sylwia / Makowski, Jacek (2016): Podręcznik metodyczny dla podręcznika bazowego Kommunikation im Alltag und Beruf i podręczników z serii Fachkommunikation Deutsch. Łódź: Wydział Filologiczny UŁ.
 • Makowski, Jacek / Rapacka-Wojtala, Sylwia (2016): Fachkommunikation Deutsch: Informationstechnologien (IT). Łódź: Wydział Filologiczny UŁ.
 • Makowski, Jacek / Rapacka-Wojtala, Sylwia (2016): Fachkommunikation Deutsch: Finanzen. Łódź: Wydział Filologiczny UŁ.
 • Makowski, Jacek / Rapacka-Wojtala, Sylwia (2016): Fachkommunikation Deutsch: Corporate Social Responsibility (CSR). Łódź: Wydział Filologiczny UŁ.
 • Kaczmarek, Dorota / Makowski, Jacek (2009): Oberstufe (C2) – Testbuch. 4 Übungstests mit integriertem Lösungsschlüssel und Hörtexten auf CD. Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn.
Konferencje

Udział w konferencjach

 • Praha, 27.01.2022: Fachsprache Wirtschaftsdeutsch. Linguistische und didaktische Aspekte, Vysoká škola ekonomická v Praze. Referat: Fliegender Teppich, Unsichtbarkeitshut, Massage-Roboter oder xenolinguistischer Universalübersetzer? Zum Assessment Center im Wirtschaftsdeutschunterricht.
 • Łódź, 05-06.11.2021: Speclang 2021. Języki specjalistyczne. Edukacja. Kariera. Uniwersytet Łódzki. Referat: Językowy barometr Łodzi 2021 – geneza – tło wyniki (koreferentki: Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska, Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska).
 • Wrocław, 17.09.2021: Soziologische, pragmatische und kulturelle Forschungsperspektiven in Sprache und Sprachwissenschaft (= Linguistische Treffen in Wrocław VIII). Uniwersytet Wrocławski. Referat: Politikersprache als Fachsprache? Parlamentarische Plenardebatten aus soziolinguistischer Sicht am Beispiel der Aussprache des Europäischen Parlaments zum digitalen COVID-Zertifikat der EU.
 • Palermo, 27.07.2021: XIV. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) „Wege der Germanistik in Transkulturellen Perspektiven”. Università degli Studi di Palermo. Referat: Mehrsprachenlernen vor dem Hintergrund der Branche moderner Unternehmensdienstleistungen in Polen. Perspektiven und Herausforderungen für die germanistische Hochschuldidaktik.
 • Łódź, 26.11.2020: Felder der Sprache – Felder der Forschung V. Online-Kolloquium: Text, Medien, Diskurs – linguistische Forschungsperspektiven. Uniwersytet Łódzki. Referat: Die Einleitung wissenschaftlicher Texte – Textsortenmerkmale (koreferent: Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska).
 • Łódź, 20.11.2020: Uwolnij umysł. Uniwersytet Łódzki. Wykład plenarny: Mowa nienawiści w komunikatach prasowych jako strategia dyskredytacji przeciwników politycznych na przykładzie niemieckiej „Alternatywy dla Niemiec”.
 • Poznań, 23.10.2020: Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wykład plenarny: Języki obce i specjalistyczne w komunikacji zawodowej. Językowy barometr Łodzi 2020.
 • Lublin, 09-10.05.2019: Współczesne media 11. Przemoc w mediach. Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykład plenarny: Mowa nienawiści w komunikatach prasowych jako strategia dyskredytacji przeciwników politycznych na przykładzie niemieckiej Alternatywy dla Niemiec.
 • Graz, 28.02-01.03.2019: Sprache – Politik – Gesellschaft: Sagbarkeit in öffentlich-politischen Diskursen. Populismus – zwischen konstruktiver Kritik und Shitstorm in (internetbasierten) Medien. Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik e.V. / Karl Franzens Universität Graz.
 • Praha, 24.01.2019: Fachsprache Wirtschaftsdeutsch. Linguistische und didaktische Aspekte, Vysoká škola ekonomická v Praze. Referat: Textuelle Kompetenz und Einsatz von Fachtextsorten im Wirtschaftsdeutschunterricht am Beispiel des arbeitsmarkt- orientierten Studienfachs Linguistik für Unternehmen (L4B).
 • Regensburg, 29.11.2018: Autonomes Fahren im Visier der Werbung. Universität Regensburg / Continental Interior Division.
 • Plzen, 23-25.05.2018: Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen”, Západočeské univerzity v Referat: Deutsch als Arbeitssprache auf dem Markt für moderne Business-Dienstleistungen als Herausforderung für die Hochschuldidaktik.
 • Poznań, 17-18.11.2017: Języki specjalistyczne w dydaktyce i translatoryce: teoria i praktyka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Referat: Zur Relevanz interner und externer Variationsparameter bei der Gestaltung des Fachsprachenunterrichts im Hochschulbereich.
 • Łódź, 03-04.11.2017: Speclang 2017. Języki specjalistyczne. Edukacja. Kariera. Uniwersytet Łódzki. Referat: Deutsch als Geschäftssprache auf dem Markt für moderne Dienstleistungen in Polen – eine neue Lingua franca für die Outsourcing-Branche?
 • Łódź, 09-11.06.2016: Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge IV. Uniwersytet Łódzki. Referat: Herausforderungen und Chancen für die polnische Germanistik vor dem Hintergrund der Entwicklung des polnischen Outsourcing-Marktes am Beispiel arbeitsmarktorientierter Studienfächer der Universität Łódź
 • Łódź, 05.2016: Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu. Uniwersytet Łódzki. Referat: Polityka językowa i programy nauczania wyższych uczelni a rynek pracy. Omówienie rezultatów projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu”.
 • Łódź, 04-05.03.2016: Speclang 2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Uniwersytet Łódzki. Referat: Teksty fachowe w nauczaniu na potrzeby rynku pracy na przykładzie projektu Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu.
 • Lublin, 22-24.06.2015: Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Referat: Lingwistyka dla biznesu czy biznes dla lingwistyki? – rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w programie interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich (koreferent: Stanisław Goźdź-Roszkowski).
 • Warszawa, 29-31.05.2015: Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen. Stowarzyszenie Germanistów Polskich / Społeczna Akademia Nauk. Referat: Herausforderungen und Chancen für die polnische Germanistik vor dem Hintergrund der Entwicklung des polnischen BPO-Marktes.
 • Łódź, 09.05.2015: Lingwistyczne Spotkania Doktorantów. Uniwersytet Łódzki.
 • Łódź, 23-26.10.2014: Literatur – Sprache – Institution. Uniwersytet Łódzki. Referat: Institutionelle Kommunikation am Beispiel des „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“-Nazi-Eklats im Europäischen Parlament.
 • Łódź, 12-14.06.2014: Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III. Uniwersytet Łódzki. Referat: Lodzer Sprachbarometer. Fremdsprachengebrauch vs. Fremdsprachenerwerb im Kontext des Lodzer Arbeitsmarktes.
 • Kraków, 10-12.05.2013: Einblicke in die deutsche Sprache, Kultur und Literatur – Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche. Stowarzyszenie Germanistów Polskich / Uniwersytet Jagielloński. Referat: Politikersprache im Europäischen Parlament am Beispiel der politischen Textsorte Abgeordnetenrede.
 • Łódź, 19.04.2013: Manifest, manipulacja, marketing szeptany. Język, literatura i kultura. Uniwersytet Łódzki. Wykład plenarny: Goebbels. Coś przetrwało… Wybrane strategie propagandy III Rzeszy.
 • Regensburg, 21.04.2012: Sprachverwendungen. Kolloquium zum 70. Geburtstag Albrecht Greules. Universität Regensburg. Referat: Die deutsche Sprache im Europäischen Parlament. Korpusgestützte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments.
 • Warszawa, 30.07.-07.08.2010: Einheit und Vielfalt der Germanistik weltweit. Internationale Vereinigung für Germanistik / Uniwersytet Warszawski. Referat: Die deutsche Sprache als EU-Varietät in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments.
 • Łódź, 24.06-26.06.2010: Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Uniwersytet Łódzki. Referat: Die deutsche Sprache in der EU-Politik.
 • Warszawa, 28.04.2010: Literatur – Sprache – Politik. Wszechnica Polska. Referat: How NOT to Do Things with Words. Politische Kommunikation als Hort manipulativer Sprachstrategien an gewählten Beispielen.
 • Poznań, 25-27.04.2008: Wort – Satz – Text. Einheit und Vielfalt der modernen germanistischen Sprachwissenschaft. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Referat: Zur Sprachmanipulation auf der Wortebene im nationalsozialistischen Sprachgebrauch.

Organizacja konferencji

 • Łódź, 05-06.11.2021: Speclang 2021. Języki specjalistyczne. Edukacja. Kariera. Uniwersytet Łódzki (członek komitetu organizacyjnego).
 • Łódź, 09.06.2018: Lingwistyczne Spotkania Doktorantów. Uniwersytet Łódzki (kierownik naukowy).
 • Łódź, 03.-04.11.2017: Speclang 2017. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Uniwersytet Łódzki (kierownik naukowy).
 • Łódź, 04-05.03.2016: Speclang 2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Uniwersytet Łódzki (kierownik naukowy).
 • Łódź, 12-14.06.2014: Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III. Uniwersytet Łódzki (członek komitetu organizacyjnego).
 • Łódź, 31.05-02.06.2012: Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge II. Uniwersytet Łódzki (sekretarz administracyjny konferencji).
 • Łódź, 24.06-26.06.2010: Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Uniwersytet Łódzki (sekretarz naukowy konferencji)
 • Łódź, 30.09.2009: Wojewódzka Konferencja Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Języka Niemieckiego. Uniwersytet Łódzki / Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy Wydziale Filologicznym UŁ (członek komitetu organizacyjnego).
 • Łódź, 27.05.2008: Młodzi naukowcy prezentują swoje badania. Sesja jubileuszowa z okazji Jubileuszu 30-lecia współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Justusa-Liebiga w Gießen. Uniwersytet Łódzki (członek komitetu organizacyjnego).

Wykłady gościnne (wybór)

 • Wrocław, 01.12.2020, Uniwersytet Wrocławski. Kolokwium Lingwistyczne Zakładu Lingwistyki Stosowanej IFG. Wykład mistrzowski: Von Imagepflege zur Diskreditierung politischer Gegner. Hassrede als Strategie von Online-Pressemitteilungen.
 • Regensburg, 05.11.2019, Universität Regensburg. Wykład: Hassrede – verbale Gewalt.
 • Regensburg, 22.11.2017, Universität Regensburg / Forschungszentrum DiMOS. Wykład gościnny: Deutsch als Businesssprache in Mittel- und Osteuropa am Beispiel Polens.
 • Regensburg, 22.11.2017, Universität Regensburg. Wykład: Persuasive Strategien in der Sprache der Politik.
 • Regensburg, 15.06.2016, Universität Regensburg. Wykład: Herausforderungen und Chancen für die angewandte Linguistik vor dem Hintergrund der Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen am Beispiel arbeitsmarktorientierter Studienfächer.
 • Bodø, 14.04.2015, Universitetet i Nordland. Wykład: Linguistics for Environmentally Responsible Business MA (koreferent: Sylwia Rapacka-Wojtala)
 • Regensburg, 03.06.2015, Universität Regensburg. Wykład: Funktionalisierung linguistischer Forschungsergebnisse am Beispiel arbeitsmarktorientierter Studienfächer ‚Linguistik für Unternehmen (L4B)‘ und ‚Linguistik für umweltverantwortliche Unternehmen (L4ERBe_MA)‘.
 • Regensburg, 31.05.2011, Universität Regensburg / Arbeitsgruppe „Sprache und Recht“. Wykład: Die deutsche Sprache im Europäischen Parlament in Aussprachen zu Gesetzestexten.
Stypendia i staże
 • 10/2018-11/2018 – pobyt naukowy w ramach stypendium naukowego z ramienia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Paul Rössler.
 • 11/2017-12/2017 – wizyta studyjna w ramach partnerstwa wschodniego (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Paul Rössler
 • 04/2015 – wizyta studyjna w ramach projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu” w University of Nordland, Bodo Graduate School of Business, prof. Ove Jakobsen
 • 04/2011-05/2011: staż naukowo-badawczy w Fujitsu Technology Solutions w ramach projektu „Praktyka dla Nauki. Nauka dla Praktyki”, Łódź.
 • 10/2008-12/2008 – pobyt naukowy w ramach stypendium naukowego z ramienia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Albrecht Greule
 • 2001-2002 – pobyt naukowy w ramach stypendium naukowego z ramienia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Albrecht Greule
 • 1998-1999 – stypendium w ramach programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Ratyzbońskim (Universität Regensburg), Instytut Germanistyki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Prof. Dr. Albrecht Greule
Członkostwo w organizacjach
 • od 06.2017 – członek Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik e.V.
 • od 06.2013 – członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP)
 • od 03.2009 – członek Stowarzyszenia Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG)
 • od 01.01.2008 – Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich, członek zarządu / członek założyciel, od 10.2009 – członek zwyczajny