Przyznanie Krzyża Zasługi I Klasy Orderu Zasługi RFN profesor Joannie Jabłkowskiej

Z dumą i radością obwieszczamy informację o przyznaniu Pani Dziekan prof. Joannie Jabłkowskiej Krzyża Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Poniżej zamieszczamy relację z uroczystości przyznania odznaczenia w Ambasadzie RFN, która odbyła się 11.05.2018. Serdecznie gratulujemy!

 

PL

DE