Nieznane skarby. Germanika XVI-wieczne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Pełne wydania Biblii oraz jej streszczenia, psałterze, agendy liturgiczne, prognostyki astrologiczne oraz teksty o tematyce przyrodniczej i medycznej – takie wyjątkowe egzemplarze można oglądać w Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego do 16 stycznia. Wystawa „Nieznane skarby. Germanika XVI-wieczne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego” jest efektem współpracy BUŁ, Instytutu Filologii Germańskiej UŁ oraz Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen.

PL

DE