Et in Arcadia Ego. Rzym jako miejsce pamięci w kulturach europejskich

„Et in Arcadia Ego. Rzym jako miejsce pamięci w kulturach europejskich” pod takim hasłem obradowano na Wydziale Filologicznym UŁ w dn. 20-22.09.2018. Konferencja, zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej we współpracy z Zakładem Italianistyki, zgromadziła gości z wielu zagranicznych, jak i krajowych ośrodków akademickich; ogółem 47 osób zaprezentowało referaty poświęcone różnym aspektom obecności Rzymu w dawnej i współczesnej kulturze, literaturze i języku.
Obok dzieł afirmatywnych wobec rzymskiej antycznej spuścizny w polu uwagi nie zabrakło również inicjatyw i utworów krytycznych lub podejmujących postmodernistyczną grę z tą kluczową tradycją kultury europejskiej. Obrady toczyły się równolegle w trzech sekcjach językowych: po niemiecku, włosku i angielsku. Poniżej kilka impresji fotograficznych z tego wydarzenia.

PL

DE