Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/23

Date 2022-Sep-30
Time 30.09.2022, 11:00 i 12:30
Location Łódź, ul. Pomorska 171/173, Aula A1

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 dla studentów I roku I i II stopnia na Wydziale Filologicznym odbędzie się 30 września 2022 r. w auli A1 (ul. Pomorska 171/173).


Inauguracja zostanie przeprowadzona w dwóch turach.

O godz. 11:00 dla kierunków:

 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji;
 • dziennikarstwo międzynarodowe;
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych;
 • filologia polska;
 • informacja w środowisku cyfrowym;
 • informatologia z biznesowym językiem angielskim;
 • kulturoznawstwo;
 • kultura i sztuka współczesna;
 • logopedia z audiologią;
 • logopedia;
 • media audiowizualne i kultura cyfrowa;
 • nowe media i kultura cyfrowa;
 • produkcja teatralna i organizacja widowisk;
 • twórcze pisanie.

Wykład inauguracyjny pt. „Od niedostatku do bogactwa (?) — losy polskiej ortografii” wygłosi dr hab. Anna Lenartowicz-Zagrodna.


O godz. 12:30 dla kierunków:

 • filologia angielska;
 • filologia germańska;
 • filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną;
 • filologia hiszpańska z językiem angielskim;
 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską;
 • filologia romańska;
 • filologia rosyjska;
 • filologia słowiańska;
 • filologia włoska;
 • lingwistyka dla biznesu;
 • lingwistyka w komunikacji specjalistycznej;
 • studia polskie z językiem angielskim;
 • studia polsko-niemieckie;
 • translatoryka.

Wykład inauguracyjny pt. „W poszukiwaniu własnej krainy Metaksy” wygłosi dr hab. Magdalena Koźluk.