SPECLANG 3

Date 2021-Nov-5
Time 05.-06.11.2021, 9:00
Location Łódź, ul. Pomorska 171/173 + online

Łódź, 5-6 listopada 2021. Zakład Językoznawstwa Niemieckiego działający w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ serdecznie zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową SPECLANG 3, która planowana jest w formie hybrydowej (stacjonarnej + online).

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniu języków obcych oraz języków specjalistycznych w kontekście rynku pracy.

Zakres tematyczny wystąpień obejmuje m.in. nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, kształcenie nauczycieli, współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neofilologicznych, propedeutykę języków fachowych na studiach neofilologicznych i języki specjalistyczne w przekładzie. Języki konferencji to polski, angielski i niemiecki.

Listopadowe wydarzenie będzie trzecią odsłoną konferencji. Dwie poprzednie edycje zorganizowane zostały w marcu 2016 r. oraz listopadzie 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na https://www.facebook.com/speclang.