SPECLANG 3

Date 2021-Nov-5
Time 05.-06.11.2021, 9:00
Location Łódź, ul. Pomorska 171/173 + online

W dniach 5 i 6 listopada 2021 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w formule hybrydowej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „SPECLANG 3/2021”. Nad wagą problemu języków obcych i specjalistycznych w kontekście rynku pracy debatowało ponad 50 uczestników z 8 krajów. W sympozjum wzięli udział badacze z Albanii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Kosowa, Meksyku, Niemiec i Polski. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w obrady włączyli się także przedstawiciele sektora społeczno-gospodarczego, praktycy oraz studenci.

Nauczanie języków na współczesnym uniwersytecie ze szczególnym uwzględnieniem sektora zatrudnienia absolwentów filologii stanowiło główną oś tematyczną i punkt wyjścia do rozważań prelegentów. Debatowano o metodach nauczania języka obcego na potrzeby rynku pracy, językach fachowych i komunikacji specjalistycznej w programach nauczania, kształceniu nauczycieli oraz tłumaczeniach specjalistycznych. Istotnym zagadnieniem była współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz pytanie o potrzebę tworzenia nowych kierunków studiów neofilologicznych.

Inauguracyjne wykłady plenarne wygłosili profesorowie Piotr Chruszczewski (Wrocław), Thorsten Roelcke (Berlin) i Ellen Tichy (Prihstina/Berlin). Następnie uczestnicy debatowali w siedmiu panelach tematycznych polsko-, i niemieckojęzycznych. Debaty odbywały się w formie hybrydowej, stacjonarnie w budynku Wydziału Filologicznego UŁ oraz zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Listopadowe wydarzenie było trzecią odsłoną konferencji. Dwie poprzednie edycje zorganizowane zostały w marcu 2016 r. oraz listopadzie 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na https://www.facebook.com/speclang.