SPECLANG 2017. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera

Date 2017-Nov-3
Time 03.-04.11.2017
Location Łódź

dr hab. Jacek Makowski, dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska, dr Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska


W dniach 3 i 4 listopada 2017 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował międzynarodową konferencję pt. „SPECLANG2017. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”. Nad wagą problemu języków obcych i specjalistycznych w kontekście rynku pracy debatowało ponad 60 uczestników z 9 krajów. Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny, a w obrady włączyli się także przedstawiciele sektora społeczno-gospodarczego oraz studenci.

Nauczanie języków na współczesnym uniwersytecie ze szczególnym uwzględnieniem sektora zatrudnienia absolwentów filologii stanowiło główną oś tematyczną i punkt wyjścia do rozważań prelegentów. Debatowano o metodach nauczania języka obcego na potrzeby rynku pracy, językach specjalistycznych w programach nauczania oraz o kształceniu nauczycieli. Istotnym zagadnieniem była współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz pytanie o potrzebę tworzenia nowych kierunków studiów neofilologicznych. Rozważano nad propedeutyką języków fachowych oraz przekładem tekstów specjalistycznych.

Konferencję uroczyście otworzyła dziekan Wydziału Filologicznego prof. Joanna Jabłkowska oraz prodziekan ds. naukowych, projektów oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Artur Gałkowski. Wykłady inauguracyjne i plenarne wygłaszali prof. Julian Maliszewski (PCz), Emilian Mleczak (Fujitsu), prof. Marcin Grygiel (UR) i prof. Aleksandra Matulewska (UAM). Następnie uczestnicy debatowali w trzech sekcjach: polsko-, niemiecko- i angielskojęzycznej.

Ponad 60 uczestników konferencji przyjechało do Łodzi z Austrii, Brazylii, Chorwacji, Czech, Gruzji, Niemiec, Polski, Słowacji i Tajlandii.

Równolegle do sesji naukowych odbyły się skierowane do studentów i uczniów targi kompetencji z udziałem ekspertów, pracodawców, lektorów, egzaminatorów językowych oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. W edycji 2017 w targach wzięli udział: Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego w Łodzi (CEIG Łódź), CERI International, Capita oraz Hutchinson Institute.

Po dwóch dniach wymiany myśli nad miejscem i charakterem języka obcego na uczelni wyższej z perspektywy nauczania na potrzeby rynku pracy, przyszedł czas na ewaluację i konkretyzację odpowiedzi na stawiane pytania. Wnioski z obrad oraz artykuły uczestników konferencji SPECLANG2017 będzie można przeczytać w monografiach pokonferencyjnych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji www.speclang.uni.lodz.pl.

(Fot. Magda Grzybowska)