Online-Kolloquium: Text, Medien, Diskurs – linguistische Forschungsperspektiven

Date 2020-Nov-26
Time 26.11.2020
Location online

Instytut Filologii Germańskiej UŁ zorganizował konferencję online pt. „Text, Medien, Diskurs – linguistische Forschungsperspektiven”, która odbyła się 26 listopada.

Kolokwium koncentrowało się na wzajemnych relacjach tekst – media – dyskurs, a wystąpienia uwzględniały perspektywy badawcze, metodologię i empirię z zakresu:

a) lingwistyki tekstu, mediów czy dyskursu,

b) translatoryki czy teorii przekładu,

c) glottodydaktyki.

? Program konferencji