Joseph Roth unterwegs in Europa

Date 2019-Oct-17
Time 17.10.-18.10.2019
Location Łódź

dr habil. Artur Pełka

IFG UŁ (Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej), Austriackie Forum Kultury.

Liczba gości: Austria: 4, Niemcy: 3, Irlandia: 1, Polska: 2, Łódź: 3