Er in Arcadia Ego. Rom als Erinnerungsort in der europäischen Kulturen / Er in Arcadia Ego. Rome as Memorial Place in European Cultures / Et in Arcadia Ego. Roma come luogo della memoria nelle culture europee

Date 2018-Sep-20
Time 20-22.09.2018
Location Łódź

prof. Joanna Jabłkowska, dr hab. Gudrun Heidemann, dr Elżbieta Tomasi-Kapral


„Et in Arcadia Ego. Rzym jako miejsce pamięci w kulturach europejskich” pod takim hasłem obradowano na Wydziale Filologicznym UŁ w dn. 20-22.09.2018. Konferencja, zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej we współpracy z Zakładem Italianistyki, zgromadziła gości z wielu zagranicznych, jak i krajowych ośrodków akademickich; ogółem 47 osób zaprezentowało referaty poświęcone różnym aspektom obecności Rzymu w dawnej i współczesnej kulturze, literaturze i języku.

Obok dzieł afirmatywnych wobec rzymskiej antycznej spuścizny w polu uwagi nie zabrakło również inicjatyw i utworów krytycznych lub podejmujących postmodernistyczną grę z tą kluczową tradycją kultury europejskiej. Obrady toczyły się równolegle w trzech sekcjach językowych: po niemiecku, włosku i angielsku. Poniżej kilka impresji fotograficznych z tego wydarzenia.