Duo Colloqium: Translation und Meaning, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Winterthur, Schweiz

Date 2020-Dec-1
Time 01.12.-03.12.2020
Location online

IFG UŁ: Zakład Językoznawstwa Niemieckiego (dr Marcin Michoń, dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska)

IA UŁ: Zakład Translatoryki (prof. Łukasz Bogucki, dr Michał Kornacki, dr Paulina Pietrzak)

ZHAW: prof. Gary Massey