Kontakt
📧 dorota.kaczmarek@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.94

Curriculum Vitae
 • profesor UŁ w Instytucie Filologii Germańskiej, Zakład Językoznawstwa Niemieckiego (od 01.10.2021);
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (uchwała RW WF z dn. 28.06.2019);
 • adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Germanistyki (od października 2016);
 • adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ (od 2005), w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego (do września 2016);
 • doktorantka i doktorantka-asystentka w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego (1997-2005);
 • lektorka języka niemieckiego w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ, Zakład Językoznawstwa Stosowanego (1995-1997);
 • studia na Filologii Germańskiej UŁ (1990-1995).

Zainteresowania badawcze

 • lingwistyka mediów, transformacje gatunków tekstu w przestrzeni medialnej (od komunikacji printmedialnej do multimodalnej)
 • dyskurs wypędzonych i o wypędzonych, lingwistyka dyskursu;
 • prasowy dyskurs polsko-niemiecki;
 • język polsko-niemieckiego antydialogu (dyskurs o Erice Steinbach, dyskurs tożsamościowy, relacje polityczne),
 • antydialog jako forma „nie-porozumienia” w języku polityków;
 • pragmatyka językowa, manipulacja językowa, politolingwistyka, teoria i praktyka dyskursu prasowego;
 • mediolingwistyka;
 • język pamięci i tożsamości;
 • lingwistyka tekstu, teksty prasowe, komentarz polityczny, dialogiczność tekstów prasowych;
 • translatoryka, teoria tłumaczeń, przekład literacki z językoznawczego punktu widzenia;
 • analiza dialogu.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Lingwistyka mediów (konwers.)
 • PNJN Translatoryka
 • PNJN C2 Fil. Germańska
 • Zaj. specjalistyczne (lingwistyka), 5 sem. BA FG
 • Seminarium magisterskie FG

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • członkini Rady Dydaktycznej IFG
 • przewodnicząca Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej na rok akadem. 2020-2021 (wrzesień 2020);
 • z-ca Pełnomocnika w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego przy Filologii Germańskiej UŁ (do grudnia 2014);
 • z-ca ds. organizacji kursów i egzaminów w CEIG (archiwizacja dokumentacji) (od grudnia 2015);
 • wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich (SNA) (od stycznia 2015);
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SNA (2007-2015).

Organizacja konferencji:

 • Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge (FDS), 24.-26.06.2010 (członek komitetu organizacyjnego);
 • FDS, 31.05.-02.06.2012 (sekretarz administracyjny);
 • FDS, 12.-14.06.2014 (sekretarz naukowy);
 • FDS, 09.-11.06.2016 (członek komitetu organizacyjnego).
 • kierownik naukowy Online-Kolloquium „Text, Medien, Diskurs – linguistische Forschungsperspektiven“, Łódź 26. Nov. 2020;

Działalność w CEIG:

 • certyfikowany egzaminator Instytutu Goethego (poziomy: Fit 1, Start 1, Goethe Zertifikate A2, B1, B2, C1, C2);
 • kierownik i administrator egzaminu BULATS (licencja przyznana przez Oxford Cambridge and RSA Examinations).
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Redakcja

 • Felder der Sprache, Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Vol. 1. Dorota Kaczmarek/Marcin Michoń/Jacek Makowski/ Zenon Weigt (Hg.). Primum Verbum Łódź 2010;
 • Felder der Sprache, Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Impulse für Forschung und Lehre, Dorota Kaczmarek/Marcin Michoń/Jacek Makowski/ Zenon Weigt (Hg.). Primum Verbum Łódź 2012;
 • Felder der Sprache, Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Sprache Kompetenzen Kommunikation. Dorota Kaczmarek/Marcin Michoń/Jacek Makowski/Zenon Weigt (Hg.). Primum Verbum Łódź 2012;
 • Felder der Sprache, Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Zenon Weigt/Dorota Kaczmarek/Jacek Makowski/Marcin Michoń (Hg.), WUŁ: Łódź 2014;
 • Texte im Wandel. Dorota Kaczmarek/Jacek Makowski/Marcin Michoń (Hg.), WUŁ: Łódź 2014;
 • Felder der Sprache, Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Deutsche Sprache in linguistischen Ausprägungen. Zenon Weigt/Dorota Kaczmarek/Jacek Makowski/Marcin Michoń (Hg.), WUŁ: Łódź 2015;
 • Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Text-Wesen in Theorie und Analysen. Zenon Weigt/Dorota Kaczmarek/Jacek Makowski/Marcin Michoń (Hg.), WUŁ: Łódź 2015;
 • Politik – Medien – Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht. Dorota Kaczmarek (Hg.), WUŁ: Łódź 2016.
 • Dorota Kaczmarek / Marcin Michoń / Dariusz Prasalski / Zenon Weigt (red.): Kommunikationsformen in der Fach- und Gemeinsprache. (= Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 7). Primum Verbum Łódź 2016.
 • Dorota Kaczmarek / Marcin Michoń / Dariusz Prasalski / Zenon Weigt (red.): Im Spiegel der germanistischen Linguistik. (= Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 7). Primum Verbum Łódź 2016.
 • Dorota Kaczmarek / Joanna Pędzisz (red.): Diskursive Spielräume des Gemeinsamen / Common Spaces in Discources. [= Lublin Studies in Modern Languages and Literature], Vol 45, 2 (2021), UMCS Lublin (https://journals.umcs.pl/lsmll/issue/view/617 );
 • Dorota Kaczmarek / Marcin Michoń / Dariusz Prasalski (red.): Texte und Medien. Linguistische Zugänge zu Textmanifestationen in medialen Spielräumen. [= Studien zur Text- und Diskursforschung], 27, 2021;

Monografie autorskie

 • Kaczmarek, Dorota (2018): Binationale Diskursanalyse. Grundlagen und Fallstudien zum deutsch-polnischen medialen Gegendiskurs. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź, 348 ss., ISBN 978-83-8142-161-4 (open access: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/binationale-diskursanalyse/)
 • Anna Hanus / Dorota Kaczmarek (w przyg. do druku): Sekretne życie gatunków. Komunikacja w przestrzeni medialnej – perspektywa germanistyczna. [= Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z  lingwistyki mediów], Wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT / Neisse Verlag Wrocław – Dresden – wydanie publikacji planowane na początek 2022;

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Efektywność tłumaczenia czy poprawność komentarza? (Po lekturze artykułu w „Die Tageszeitung”). [In:] Tabu w przekładzie. Fast, Piotr/Strzelecka, Natalia (Hg.), Katowice-Częstochowa: Śląsk 2007, 213-223;
 • Topographische Markierung in der Selbstübersetzung. [In:] Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Weigt zum 60. Geburtstag. Michoń, Marcin/Sadziński, Witold (Hg.), Łódź: WUŁ 2008, 83-93;
 • Translatorische Fehlgriffe in der Eigenübersetzung T. Rittners. [In:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica 5/2009, Łódź: WUŁ 2009, 17-27;
 • Zur Kommentarleistung, oder warum man wie die Biber heult”. [In:] Adäquatheit in Sprache und Literatur.. Łódź: WUŁ 2010, 45-55 (=Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica 5/2009);
 • Rezeption und Produktion appellativer Pressetexte. [In:] Textmuster: schulisch, universitär, kulturkontrastiv. Beiträge zur Theorie und Empirie lernersprachlicher Textproduktion. Dirk Skiba (Hg.), Frankfurt a.M. et al.: Lang 2010, 217-227;
 • Zum Einsatz der Diskursanalyse (DIMEAN) im Germanistikstudium am Beispiel der Paralleltexte. [In:] Literatur – Sprache – Politik, Beiträge zur wissenschaftlichen Konferenz des Lehrstuhls für deutsche Philologie. Marek Ostrowski/Tomasz Pszczółkowski (Hg.), Warszawa: Wszechnica Polska 2010, 101-112 (=Zeszyty Naukowe Neofilologia 7);
 • Zur Stigmatisierung im politisch-medialen Diskurs. [In:] Felder der Sprache, Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Dorota Kaczmarek/Marcin Michoń/Jacek Makowski/Zenon Weigt (Hg.). Łódź: Primum Verbum 2010, 170-176;
 • Zur Herstellung der Intertextualität im Pressediskurs. [In:] Die Presse als sprach- und kulturwissenschaftliches Forschungsobjekt. Sadziński, Witold (Hg.), Łódź: Wydawnictwo Piktor 2011, 7-18 (=Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica 7/2011);
 • Zur journalistischen Rezeption des kontroversen Begriffes >>Vertreibung<< . [In:] Studien zur Germanistik., Łódź: AHE 2011, 141-158 (=Rocznik germanistyczny 4/2011);
 • Persuasive Leistung der Metaphernkonzepte am Beispiel  der Vertriebenen-Debatte in der deutschen und polnischen Presse im Jahre 2006. [In:] Strategien persuasiver Kommunikation. Marina Iakushevich/ Astrid Arning (Hg.), Hamburg: Verlag Dr. Kovać 2012, 189-206 (=Philologia. Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Bd.168);
 • Weimaraner gegen Pitbulls, oder wie die diskursiven Leitbilder wandeln. [In:]. Sprache, Kommunikation. Kompetenzen. Dorota Kaczmarek/Marcin Michoń/ Jacek Makowski/Zenon Weigt (Hg.). Łódź: Primum Verbum 2012, 85-100 (=Felder der Sprache, Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge.)
 • Einige Gedanken und Rahmenvorschläge zu textlinguistischen Zugängen zur Diskursanalyse im DaF-Unterricht (Auslandsgermanistik). [In:] Texte und Diskurse. Theorie, Translation und Didaktik. Danuta Olszewska/Andrzej Kątny (Hg.), Gdańsk 2013, 221-230 (=Studia Germanica Gedanensia 29/2013);
 • Einige Anmerkungen zu text(sorten)- und diskurslinguistischen Kooperationen in einem medialen Diskursausschnitt. [In:] tekst i dyskurs. text und diskurs 6/2013, Zofia Bilut-Homplewicz/Waldemar Czachur (Hg.), Warszawa, Rzeszów 2013, 103-120;
 • Agonalität und Rekurrenz als diskursive Parameter. [In:] Texte im Wandel. Dorota Kaczmarek/Jacek Makowski/Marcin Michoń (Hg.), Łódź: WUŁ 2014, 119-128;
 • Zu Betrachtungsebenen der Akteure im Diskurs. [In:] Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation. Zenon Weigt/Dorota Kaczmarek/Jacek Makowski/Marcin Michoń (Hg.), Łódź: WUŁ 2014, 187-196 (=Felder der Sprache, Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge.);
 • Tematyczno-funkcjonalne powiązania tekstów. Możliwości adaptacji dyskursu dla potrzeb dydaktyki filologicznej. [W:] Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne. Waldemar Czachur/Agnieszka Kulczyńska/Łukasz Kumięga (Hg.), Warszawa: Universitatis 2016, 137-158;
 • Politik – Medien – Sprache in einem Relationsgefüge. Einige Bemerkungen zum Thema. [In:] Politik – Medien – Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht. Dorota Kaczmarek (Hg.), Łódź: WUŁ 2016, 11-19;
 • Medialisierung eines Fremdskandals. Der polnische Abhörskandal in der deutschen Online-Presse. [In:] Politik – Medien – Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht. Dorota Kaczmarek (Hg.), Łódź: WUŁ 2016, 135-151;
 • Skandalisierung ‚aus zweiter Hand‘. Spitzenpolitiker im negativen Spiegel der Auslandspresse. [In:] Medienlinguistik . Zofia Bilut-Homplewicz/ Anna Hanus/Heinz-Helmut Lüger/Agnieszka Mac (Hg.) Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag. (=Studien zur Text- und Diskursforschung). (przyjęty do druku);
 • Mediale Profilierung der Identitätsfrage im Dissens über Flüchtlinge. [In:] Edyta Grotek/Katarzyna Norkowska (Hg.): Sprache und Identität – Philologische Einblicke. Verlag für wissenschaftliche Literatur. (= Germanistik International Bd. 1), Frank & Timme: Berlin 2016, S. 179-188.
 • Zur Vermittlung der Diskursivität in der Hochschulausbildung. Einige Prämissen. [In:] Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata/Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (Hg.): Germanistische Forschung. Bestand, Prognose, Perspektiven. WUŁ: Łódź 2016, S. 102-113.
 • Politischer Antidialog – Kommunikation zwischen Abweichung und Norm. [W:] Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Beata Mikołajczyk (red.): Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2015. WUŁ Łódź 2016, str. 163-190.
 • Strukturiertheit und Funktionalität der Skandalkommunikation. [W:] Dorota Kaczmarek, Marcin Michon, Dariusz Prasalski, Zenon Weigt (red.): Kommunikationsformen in der Fach- und Gemeinsprache. (=Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 7). Primum Verbum Łódź 2016, str. 91-106.
 • Skandalisierung ,aus zweiter Hand’. Spitzenpolitiker im negativen Spiegel der Auslandspresse. [W:] Zofia Bilut-Homplewicz, Anna Hanus, Heinz-Helmut Lüger, Agnieszka Mac (red.): Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung II. (=Studien zur Text- und Diskursforschung 16), Frankfurt a.M. Peter Lang Edition 2017, str. 153-170.
 • Zwischen dem medialisierten und Medienskandal. Demontage einer Reporter-Ikone. [W:] Humanities and Social Sciences HSS XXII, 24 (1/2017) January-March 2017, Rzeszów 2017, str. 77-91 (współautorstwo: Anna Hanus, URz).
 • From a monomodal recipe to a multimodal offer. A textological and mediolinguistic approach. [W:] Humanities and Social Sciences, HSS, vol. XXIII, 25 (3/2018), str. 81-98 (współautorstwo: Anna Hanus).
 • Mediale Erinnerungsbilder im gegenwärtigen deutsch-polnischen Diskurs um Vertriebene. [In:] Styl i pamięć – Style and memory(= Stylistyka XXVIII/ 2019). Makuchowska Marzena (Hg.), Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019. S. 429 – 452;
 • Multimodale Muster im binationalen Gegendiskurs. [In:] Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation (= Studien zur Medien- und Kulturlinguistik 2/2019), Cieszkowski, Marek/ Pociask, Janusz (Hg.), Peter Lang Verlag: Frankfurt a.M. et al. S. 71 – 90;
 • Das Kochrezept im digitalen Raum. Immer noch eine Alltagsselbstverständlichkeit? Text- und medienlinguistische Überlegungen. [In:] tekst i dyskurs – Text und Diskurs 12/ 2019, Bilut-Homplewicz, Zofia et al. (Hg.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Rzeszów, 2019, S. 213 – 231 [współautorstwo dr hab. prof. UR Anna Hanus];
 • Dyskurs multimodalny jako przestrzeń wykluczania i propagowania przemocy wobec uchodźców. [In:] Przemoc w mediach (= Współczesne media 11/2020), Hofman, Iwona/ Kępa-Figura, Danuta (Hg.), Wydawnictwo UMCS Lublin 2020;
 • Forschungsprogramm und Operationalisierungsmodell zur Analyse des medialen Gegendiskurses. [In:] Tekst dyskurs komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne / Text Diskurs Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Buk, Agnieszka et al. (Hg.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2020, S. 355 – 372.

Recenzje i komentarze

 • Wort und Text. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Hrsg. von Waldemar Czachur, Marta Czyżewska, Agnieszka Frączek. Warszawa: Universitas Varsoviensis 2009, 260 S.;
 • Jakościowa analiza dyskursu w kontekście form komunikacji, jej realizacji i prezentacji społecznej. Ruth Wodak/ Michał Krzyżanowski (2011): Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Tłum. Danuta Przepiórkowska. Biblioteka Dyskursu Publicznego, Kultura Retoryka Demokracja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 341ss.

Tłumaczenia tekstów naukowych

 • Klaus-Peter Konerding (2009), Lingwistyka dyskursu – nowa subdyscyplina lingwistyczna. [In:]: Dyskurs i styl – Discourse and Style, Stylistyka XXIII/2014. Ewa Malinowska (red.), Opole, 463-487,

zob też http://www.tdk.univ.rzeszow.pl/de/?page_id=36

 • Nina-Maria Klug (2016): Multimodale Text- und Diskurssemantik [współautorstwo dr hab. Joanna Pędzisz] – publikacja ma się ukazać  w monografii zbiorowej / antologii tłumaczeń pod red. Anna Hanus / Dorota Miller / Waldemar Czachur, przewid. termin druku początek 2022;

Podręczniki i skrypty

Oberstufe-Testbuch C2. 4 Übungstests mit integriertem Lösungsschlüssel und Hörtexten auf CD. Dorota Kaczmarek/Jacek Makowski (Hg.). Łódź 2009

Konferencje

04.2007, Częstochowa, XX Konferencja Translatologiczna „Tabu w przekładzie”, referat: Efektywność tłumaczenia czy poprawność komentarza?;

03.-08.08.2009, Jena – Weimar, XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, referat: Rezeption und Produktion von Pressetexten mit appellativer Funktion im DaF-Unterricht mit polnischen Deutschlernern;

24.-26.-6.2010, UŁ, Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge, referat: Zur Stigmatisierung im politisch-medialen Diskurs;

26.-29.05.2011, Praga, 20.  Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) e.V., referat: Persuasive Leistung der Metaphernkonzepte am Beispiel  der Vertriebenen-Debatte in der deutschen und polnischen Presse im Jahre 2006;

21-22.05.2013, UW, GLOBe 2013, referat: Tematyczno-funkcjonalne powiązania tekstów. Możliwości adaptacji dyskursu dla potrzeb dydaktyki filologicznej;

12.-14.06.2014, UŁ, FDS 2014, referat: Zu Betrachtungsbenen der Akteure im Diskurs;

17.-19.09.2015, URz, 6. Tagung zur Medienlinguistik, referat: Skandalisierung ‚aus zweiter Hand‘. Die Auslandspresse schreibt über fremde Angelegenheiten;

16.-17.11.2015, UMK Toruń „Sprache und Identität“, referat: Mediale Profilierung der Identitätsfrage im Dissens über Flüchtlinge;

09.-10.06.2016, UŁ, FDS 2016, referat: Eigenlogik der politischen Skandalkommunikation;

23.–25.08.2017 Uniwersytet Helsinki, referat Von einem Kochrezept zu einem ‚multimodalen Kochideen-Cluster‘? (we współpracy z dr Anną Hanus URz),

08.-09.05.2017 UMCS Lublin, referat: Od użytkowego gatunku tekstu do ,multimodalnego klastra’? Przepis kulinarny z perspektywy genologicznej (spojrzenie germanistyczne) (we współpracy z dr Anną Hanus URz).

20.–21.09.2018 – Opole „Pamięć i styl”, referat: Pamięć w konflikcie. Medialne obrazy pamięci we współczesnym polsko-niemieckim dyskursie o wypędzeniach i wypędzonych.

18.–19.10.2018 – Bydgoszcz, „Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation – Zugänge zur Produktion, Rezeption und Wirkung von multimodalen Textformaten“, referat: Sprachlich-visuelle Muster im binationalen Gegendiskurs.

09.-10.05.2019 UMCS Lublin, referat: Dyskurs multimodalny jako przestrzeń wykluczania i propagowania przemocy wobec wykluczanych.

22.-23.04.2021UMCS Lublin, wykład plenarny: Dyskurs medialny – problemy i pytania badawcze

Wykłady na i poza UŁ:

 • Der mediale Diskurs zu den aktuellen deutsch-polnischen Beziehungen. Gehalten am 30.11.2012 im Institut für Germanistik der Universität Rzeszow, in der Abteilung für Theorie der sprachlichen Kommunikation unter Leitung von Prof. Zofia Bilut-Homplewicz.
 • Tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczystą, tak, aby czytelnik nie zauważał jej istnienia? (N. Gogol). Gehalten am 10.01.2012 im Rahmen der Translationstage im Lehrstuhl für deutsche und angewandte Sprachwissenschaft an der Universität Lodz;
 • Metoda projektowa a kształtowanie kompetencji translatorskich. Gehalten am 19.01.2012 an der Universität Lodz im Rahmen des Interdisziplinären Humanistischen Doktorandenstudiums an der Universität Lodz.
 • Diskursanalyse aus linguistischer Perspektive. Möglichkeiten der Zugänge zum Diskurs. Gehalten am 10.05.2017 im Institut für Germanistik der Universität Rzeszów, in der Abteilung für Theorie der sprachlichen Kommunikation unter Leitung von Prof. Zofia Bilut-Homplewicz.
Stypendia i staże
 • stypendium studenckie w ramach projektu GIP, Gießen, 1993-1994;
 • stypendium doktoranckie w ramach programu Tempus, Gießen, 1996;
 • studia zagraniczne, JLU-Gießen, 1996-1997;
 • roczne stypendium doktoranckie DAAD – Uniwersytet JLU-Gießen, 2001-2002;
 • tygodniowe stypendia doktoranckie w ramach projektu GIP, Gießen, 2001, 2002;
 • semestralne stypendium habilitacyjne DAAD – Uniwersytet Paderborn, 2010;
 • tygodniowy pobyt badawczy – Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen, 01.-08.04.2017
 • tygodniowy pobyt badawczy – Uniwersytet w Ratyzbonie, 25.-30.11.2018,
 • Nagroda Rektora II stopnia (2020).
Członkostwo w organizacjach
 • członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich – od 2011;
 • członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (PTN Poznań) – od 2010;
 • członek DAAD-Alumniverband