Kontakt
📧 dariusz.prasalski@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.95

Curriculum Vitae

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1993 – 1998) – stypendium roczne w ramach programu TEMPUS, Sheffield i Gießen (1996 – 1997) – uzyskanie tytułu magistra (1998)

Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1998 – 2001)

Asystent w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ (10.2001 – 09.2006)

Uzyskanie stopnia doktora nauk filologicznych (Wydział Filologiczny UŁ, 09.2006) – tytuł rozprawy doktorskiej: Integrierte Analyse verbal-visueller Automobilwerbeanzeigen im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel” unter besonderer Berücksichtigung argumentativer Strategien

Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ (od 10.2006)

Kierownik Niestacjonarnych Studiów Drugiego Stopnia Filologii Germańskiej (od 01.2009 do 09.2014)

Zainteresowania badawcze

pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu, teoria aktów mowy, teoria ram poznawczych, językoznawstwo kognitywne, teoria perswazji i argumentacji, komunikacja wizualna, język reklamy;

Ostatnio prowadzone zajęcia

  • „Tłumaczenia biznesowe i specjalistyczne 2” (Translatoryka, 3. semestr, studia II stopnia)
  • „Semantyka i pragmatyka” (Filologia germańska, 5. semestr studia I stopnia)
  • „Językoznawstwo niemieckie” (Filologia germańska, 1. semestr, studia II stopnia)
  • „Tłumaczenia ustne w negocjacjach 1” (Filologia germańska, 3. semestr, studia II stopnia)

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

Członek Rady Instytutu Filologii Germańskiej Koordynator PNJN dla studiów I stopnia Filologii Germańskiej, Studiów Polsko-Niemieckich, Lingwistyki dla Biznesu i Dziennikarstwa Międzynarodowego Opiekun 1. Roku Filologii Germańskiej

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Zenon Weigt, Dorota Kaczmarek, Marcin Michoń, Dariusz Prasalski (2016): Kommunikationsformen in der Fach- und Gemeinsprache. [=Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 7], Łódź

Zenon Weigt, Dorota Kaczmarek, Marcin Michoń, Dariusz Prasalski (2016): Im Spiegel der germanistischen Forschung. [=Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 8], Łódź

Dorota Kaczmarek, Marcin Michoń, Dariusz Prasalski (2021): Linguistische Zugänge zu Textmanifestationen in medialen Spielräumen. [=Studien zur Text- und Diskussionsforschung], Berlin: Peter Lang

Artykuły i rozdziały w monografiach

Zur Analyse der Argumentationsstruktur in illustrierten Werbeanzeigen, (w:) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Germanische Philologie Nr 5, [25], Łódź, 2002, s. 145-167

Zur Sprache der Anzeigenwerbung. Eine semiotisch-linguistische Rekonstruktion der werblichen Artikulationsformen mit einer Beispielanalyse, (w:) Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 3, Łódź, 2002, s. 275-294

Zur Analyse des propositionalen Gehalts von argumentativ eingesetzten Informationen und Behauptungen in Werbetexten am Beispiel von Automobil-Werbeanzeigen, (w:) Sadziński W., Żytyńska M. (red.) Varietäten in deutscher Sprache und Literatur. Professor Roman Sadziński zu seinem 60. Geburtstag gewidmet, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź, 2007, s. 113 – 138

Perswazja w niemieckich reklamach samochodów poprzez stosowanie treści „drugiego planu”, (w:) Habrajska G., Obrębska A. (red.): Mechanizmy perswazji i manipulacji, Piktor: Łódź, 2007, s. 449 – 455

Zur Struktur der illokutiven Handlungen in den aktuellen Automobilwerbeanzeigen – publikacja przyjęta do tomu pokonferencyjnego „Wort-Satz-Text. Einheit und Vielfalt der modernen germanistischen Sprachwissenschaft”, Poznań, 25-27.04.2008

Bühler als Vorläufer der Sprechakttheorie, (w:) Sadziński W., Sikorska-Bujnowicz K. (red.), Adäquatheit in Sprache und Literatur [=Acta Universitatis Lodziensis / Folia Germanica 6], 2010

Indirekte Sprechakte und Konversationsimplikaturen, (w:) Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge, red. Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń, Zenon Weigt, Łódź: Primum Verbum, 2011, s. 208-215

Persuasive Nutzung von Konversationsimplikaturen am Beispiel der Wahlwerbung, (w:) „How not  to do things with words. Beiträge zur Sprache in Politik und Werbung“, red. Jacek Makowski, Łódź: Primum Verbum, 2011, s. 173-191

Konventionen bei der Interpretation von konversationellen Implikaturen, (w:) M. Gołaszewski, W. Sadziński (red.), Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur [= Acta Universitatis Lodziensis / Folia Germanica 10], Łódź, 2014, s. 55-64

Rekonstruktion der Bestandteile des Frames in den Bewertungshandlungen am Beispiel der Kommentare zu den Fotos im Web, (w:) Dorota Kaczmarek [et al.] (red.), Texte im Wandel, Łódź, 2014

Spójność tekstu specjalistycznego jako struktury wiedzy na przykładzie tekstu medycznego, (w:) M. Kornacka „Spójność tekstu naukowego” [= Studi@ Naukowe 23], Warszawa, 2014, http://tinyurl.com/pwfk9je

Zur Verwendung von spezifischen Wissensbeständen bei der Interpretation von Implikaturen, (w:) Weigt Zenon [et al.] (red.), Deutsche Sprache in linguistischen Ausprägungen [=Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge], Łódź, 2014, s. 121-130

Ausgewählte Aspekte der Textproduktion aus der Perspektive der Frame-Theorie, (w:) Weigt Zenon [et al.] (red.), Kommunikationsformen in der Fach- und Gemeinsprache [=Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 7], Łódź, 2016

Recenzje i komentarze

Jacek Makowski, Sylwia Rapacka-Wojtala (2016): Fachkommunikation Deutsch: Corporate Social Responsibility (CSR). Łódź

Konferencje

– konferencja „Języki specjalistyczne, zagadnienia dydaktyki i tłumaczeń tekstów”, 19-20 kwiecień 2002, Sosnowiec;

– międzynarodowa konferencja „4th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium Translation and Meaning”, 23 – 25 września 2005, Łódź;

– konferencja „Mechanizmy perswazji i manipulacji”, 20 – 21 listopada 2006, Lesko, tytuł referatu: Perswazja w niemieckich reklamach samochodów poprzez stosowanie treści „drugiego planu”;

– międzynarodowa konferencja „Wort-Satz-Text”, 25 – 27 kwietnia 2008, Poznań, tytuł referatu: Zur Struktur der illokutiven Handlungen in den aktuellen Automobilwerbeanzeigen;

– międzynarodowa konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge” – 24.-26 czerwca 2010 Łódź, tytuł referatu: Indirekte Sprechakte und Konversationsimplikaturen;

– międzynarodowa konferencja „Duo Colloquium Translation and Meaning” – 17 – 19 września 2010

– konkonferencja „Spójność tekstu specjalistycznego“, październik 2013, Warszawa; tytuł referatu: Koherencja tekstu specjalistycznego jako struktury wiedzy na przykładzie tekstu medycznego

– konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III“,  czerwiec 2014, Łódź; tytuł referatu: Konversationelle Implikaturen und konventionelle Bedeutung

– konferencja „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge IIV“,  czerwiec 2016, Łódź; tytuł referatu: Ausgewählte Aspekte der Textproduktion aus der Perspektive der Frame-Theorie

Stypendia i staże

– stypendium semestralne w ramach programu ERASMUS/SOCRATES, Uniwersytet w Pasawie/Passau (2001)

– stypendium badawcze w ramach projektu GIP, Uniwersytet w Gießen (01.2003)

– stypendium badawcze w ramach programu DAAD, Uniwersytet w Gießen (09.2003)

Członkostwo w organizacjach
PTLS – Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej