Kontakt
📧 dariusz.dekiert@uni.lodz.pl
Curriculum Vitae

2004 r. magister judaistyki, semitystyki i historii wschodnioeuropejskiej na Freie Universität Berlin.

W latach 2004-2007 asystent w Pracowni Języków i Literatury Żydowskiej UŁ.

Od 2005 r. tłumacz przysięgły j. hebrajskiego.

Zainteresowania badawcze

– Literatura żydowska w Łodzi w okresie międzywojennym,

– Chasydyzm,

– Magia i przesądy żydowskie,

– Śmierć w judaizmie.

Ostatnio prowadzone zajęcia

Historia i kultura Niemców i Żydów w Łodzi

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Współredakcja z K. Radziszewską oraz E. Wiatr monografii Sztetl, szund, bunt i Palestyna Antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi 1905-1939, Łódź 2017

Współredakcja z J. Lisek monografii „Żydówką być to rzecz niemała”. Pisma autobiograficzne Sary Szenirer, Wrocław 2019 (w druku

Artykuły i rozdziały w monografiach

The unknown Slavic glosses in „Sefer Hasidim” [w:] “Zagadnienia rodzajów literackich” 2004, t. XLVII z. 1-2, s. 41 – 63,

Elementy magii praktycznej w modlitwach za chorych i zmarłych [w:] J. Żyndul (red.), Różni razem: młodzi polscy naukowcy o Żydach, Warszawa 2008, s. 67–84,

Inskrypcje nagrobne na odnalezionych macewach z cmentarza żydowskiego w Przedborzu [w:] “Zeszyty Radomszczańskie” 2012, t. VII, s. 171-186.

The Jewish cemetery in Łódź: At the crossroads of two worlds, [w] I. Gadowska (red.), Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie środkowo- wschodniej, Łódź 2016, str. 19-36.

Opublikowane przekłady:

Z j. jidysz

  1. Szenirer Z „Pism zebranych” (fragmenty), [w:] „Cwiszn” 2014, nr 3/4, s. 70-74

Wiersze L. Bermana [w:] K. Radziszewska, E. Wiatr. Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego, Łódź 2017,

Wiersze B. Hellera, L. Kuperszmida, M. Knaphajsa [w:] M. Ruta, Nowe życie? Antologia literatury jidysz powojennej Łodzi (1945-1949), Łódź 2018,

Z j. hebrajskiego:

  1. Rzędowska, D. Feldman, Getto żydowskie w okupowanym Piotrkowie, Piotrków Trybunalski 2014,
  2. Malka, Posłannictwo balanit, [w:] J. Lisek (red.), Mykwa – rytuał i historia, Wrocław 2014, s. 189–222,

Ch. Gelbard, Z dziennika chalucki, L. Tug, Wspomnienia z dni okupacji, F. Liach, Z czasów Zagłady [w:] Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic, Pruszków 2016

Konferencje

– Konferencja “Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej”, Łódź, 9-10.11.2016, referat Cmentarz żydowski w Łodzi jako miejsce przecięcia dwóch światów,

– XIth Congress of European Association for Jewish Studies, Kraków 15-19.06.2018, referat Between Honesty and Idealisation: Two Memoirs of Sarah Schenirer,

– XXI. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland, Düsseldorf 3-5.09.2018, referat Zwischen Schtetl, Wiederstand und Palästina: die jiddische Literatur in Lodz 1900-1939,

– Konferencja „Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym”, Łódź 12-13.06.2019, referat Między Jidyszlandem a Palestyną. Twórczość jidyszowa i hebrajska I. Kacenelsona.

Stypendia i staże
1997-1998 roczne stypendium na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie
Członkostwo w organizacjach

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych

www.ptsj.pl