Biblioteka

90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173

Tel. (48-42) 665-51-03
Email: biblgerman@uni.lodz.pl

Biblioteka dysponuje obszernym (24 tys. vol.), wyspecjalizowanym księgozbiorem z zakresu literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, językoznawstwa niemieckiego i stosowanego oraz metodyki nauczania. W skład ksiegozbioru wchodzą również 63 tytuły czasopism oraz 350 jednostek zbiorów specjalnych (kasety video, płyty CD, prace magisterskie.)

W roku 2008 Biblioteka otrzymała dary od instytucji takich, jak: Kolegium Języków Obcych UŁ, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Instytutu Kultury Austriackiej w Wiedniu, Uniwersytetów w: Giessen, Goettingen, Klagenfurcie i Bielefeld oraz od pracownikow, lektorów i studentów Katedr Germanistyki.

Warsztat informacyjny stanowią katalogi alfabetyczny i rzeczowy. Biblioteka w trakcie przygotowań do komputeryzacji. Katalog online zbiorów Biblioteki jest widoczny w wyszukiwarce Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.lib.uni.lodz.pl) w zakładce „inne lokalizacje”.

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać na podstawie karty bibliotecznej pracownicy i studenci studiów dziennych oraz zaocznych Katedr Germanistyki UŁ. Osoby nie zarejestrowane w Bibliotece mogą korzystać z ksiegozbioru na miejscu, za okazaniem dowodu tożsamości.

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 8.30 – 15.30
sobota: 9.00 – 14.00

St. bibliotekarz – mgr Beata Kazimierska

Bibliotekarz – mgr Małgorzata Stawirowska-Galińska

 

Poniżej prezentujemy listy książek dla poszczególnych specjalizacji.

Pozycje z list zatytułowanych „Nowe książki” będą dostępne od 1. lutego 2018.

Didaktik

Nowe książki w Bibliotece UŁ

Nowe książki w Bibliotece Wydziału Filologicznego

Primärliteratur

Sprachwissenschaft

Wolny dostęp

Kontakt

90-236 Łódź
ul. Pomorska 171/173
pokój 4.101 (poziom 4)

Godziny otwarcia dla studentów:
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Sekretariat prowadzi:
mgr Aleksandra Misiała
tel. (042) 665 54 22

PL

DE