Kontakt
📧 artur.pelka@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.105

Curriculum Vitae

Artur Pełka pochodzi ze Zgorzelca, gdzie zdobył dyplom technika energetyka. Na Uniwersytecie Łódzkim ukończył kulturoznawstwo ze specjalnością teatrologiczną (1994) oraz filologię germańską (1996). Na tej samej uczelni uzyskał w roku 2004 stopień doktora, a w roku 2017 stopień doktora habilitowanego. Od kwietnia 2020 roku zatrudniony na stanowisku profesora UŁ. Jest stypendystą Fundacji im. Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung), Austriackiej Centrali Wymiany Akademickiej (OeAD), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Fundacji im. Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung). Współpracuje m.in. z Międzyuniwersyteckim Centrum Badań nad Twórczością Elfriede Jelinek (Interuniversitätrer Forschungsverund Elfriede Jelinek, ifvjelinek.at) na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Zainteresowania badawcze

Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych są szeroko pojęte dzieje teatru niemieckojęzycznego w XX i XXI wieku. Jego badania na tym polu koncentrują się na następujących zagadnieniach szczegółowych: historia teatru niemieckiego w Łodzi przed I wojną światową, recepcja dramaturgii niemieckojęzycznej w Polsce, interpretacje współczesnych tekstów oraz inscenizacji teatralnych, teatr postdramatyczny, twórczość Elfriede Jelinek. Nadto jest autorem publikacji dotyczących współczesnej epiki oraz liryki austriackiej i szwajcarskiej. W swoich badaniach nie ogranicza się tylko do niemieckojęzycznego kręgu kulturowego, lecz odnosi również do kultury polskiej, w szczególności do problematyki społeczno-kulturowej tożsamości płci w literaturze i sztuce.

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • od kwietnia 2017 – kierownik Zakładu Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej
 • od kwietnia 2017 – członek Rady Instytutu Filologii Germańskiej
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

WYKAZ PUBLIKACJI

wydanych po uzyskaniu stopnia doktora

I a. MONOGRAFIE

 1. Das Spektakel der Gewalt – die Gewalt des Spektakels. Angriff und Flucht in deutschsprachigen Theatertexten zwischen 9/11 und Flüchtlingsdrama. Bielefeld: transcript 2016, ss. 224 [zrecenzowana przez: Stefan Schroeder (2016): http://www.rkm-journal.de/archives/19697 ; Inge Arteel (2017): Germanistische Mitteilungen 43/2; David Krych (2018): https://rezenstfm.univie.ac.at/rezens.php?action=rezension&rez_id=402]
 2. Körper(sub)versionen. Zum Körperdiskurs in Theatertexten von Elfriede Jelinek und Werner Schwab. Frankfurt/M. i in.: Peter Lang 2005, ss. 204 [zrecenzowana przez: Claudia Benthien (2006): Germanistik. Internationales Referateorgan mit bibliographischen Hinweisen. 47, Vol. 3/4, s. 971; Margartette Lamb-Faffelberger (2007): Modern Austrian Literature 40, 4 (2007), s. 155-157; Monika Szczepaniak (2007): Orbis Linguarum 32, s. 385-388].

I b. MONOGRAFIE REDAGOWANE SAMODZIELNIE

 1. Baden – Württemberg – Polen. Germanistische Annäherungen. Red. Artur Pełka. Fernwald: litblockin 2004, ss. 288.

I c. MONOGRAFIE WSPÓŁREDAGOWANE

 1. Migrationen/Standortwechsel. Deutsches Theater in Polen. Red. Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak. Łódź: Hamal 2007, ss. 230.
 2. Information Warfare. Die Rolle der Medien (Literatur, Kunst, Photographie, Film, Fernsehen, Theater, Presse, Korrespondenz) bei der Kriegsdarstellung und -deutung. Red. Claudia Glunz, Artur Pełka, Thomas F. Schneider. Göttingen: V&R unipress 2007, ss. 636.
 3. Felix Austria – Dekonstruktion eines Mythos? Das österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak. Fernwald: litblockin 2009, ss. 443.
 4. Übersetzbarkeit zwischen den Kulturen: Sprachliche VermittlungspfadeMediale Parameter – Europäische Perspektiven. Red. Bettina Kremberg, Artur Pełka, Judith Schildt. Frankfurt/M. i. in.: Peter Lang 2010, ss. 347.
 5. Das Drama nach dem Drama: Verwandlungen dramatischer Formen in Deutschland nach 1945. Red. Artur Pełka, Stefan Tigges. Bielefeld: transcript 2011, ss. 494.
 6. Felix Austria – Dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od początku XX wieku. Red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak. Kraków: Księgarnia Akademicka 2012, ss. 304.
 7. Dramat po dramacie. Przemiany form dramatycznych w Niemczech po 1945 roku. Red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka. Łódź: Primum Verbum 2012, ss. 223.
 8. Teatr – Literatura – Media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku. Red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka. Łódź: Primum Verbum 2013, ss. 297.
 9. Repräsentationen des Ethischen. Red. Kalina Kupczyńska, Artur Pełka. Frankfurt/M. i in.: Peter Lang 2013, ss. 396.
 10. Junge Stücke: Theatertexte junger Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater. Red. Andreas Englhart, Artur Pełka. Bielefeld: transcript 2014, ss. 416.
 11. Leibesvisitationen. Der Körper als mediales Politikum in den (post-)sozialistischen Kulturen und Literaturen. Red. Torsten Erdbrügger, Stephan Krause we współpracy z Gudrun Heidemann i Artur Pełka. Heidelberg: Universitätsverlag 2014, ss. 432.
 12. Joseph Roth unterwegs in Europa. Red. Artur Pełka,  Christian Poik. Paderborn: Brill 2021, ss. 171.

II. REDAKCJA SERII NAUKOWYCH

 1. Lodzer Arbeiten zur Literatur- und Kulturwissenschaft (Peter Lang; wspólnie z Joanną Jabłkowską i Kaliną Kupczyńską)
 2. Otwarte! Łódzkie Studia Interkulturowe (Primum Verbum; wspólnie z Małgorzatą Leyko)

III a. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH PUNKTOWANYCH

 1. Shoah w austriackiej pamięci zbiorowej na przykładzie Stecken, Stab und Stangl Elfriede Jelinek. [w:] Teksty drugie 5 (2004), s. 168-177.
 2. Das Theater als „lebendiges soziales Forum“: Dea Lohers Dramen auf polnischen Bühnen. [w:] Monatshefte für deutschsprachige Literatur und Kultur 3 (2007), s. 389-398.
 3. „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ Aggression und Gewalt im ‚neuen Dokumentardramaʻ. [w:] Germanistisches Jahrbuch Polen (Bonn: DAAD) 2010, s. 153-173.
 4. Zwei Theater: das romantische Paradigma und die Generation Porno. [w:] Zeitschrift für Slawistik 3 (2015), s. 432-445.
 5. Antigones Nachkommen. Reduktion und Potenzierung. [w:] Silke Felber, Wera Hippesroither (red.): Spuren des Tragischen im Theater der Gegenwart (= Forum Modernes Theater, 57). Tübingen: Narr 2020, s. 139-154.
 6. recenzja monografii Saskia Fischer: „Ritual und Ritualität im Drama nach 1945. Brecht, Frisch, Dürrenmatt, Sachs, Weiss, Hochhuth, Handke. Paderborn: Fink 2019.” [w:] Zeitschrift für Germanistik XXXI – 2/2021, s. 183-185.

III b. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH NIEPUNKTOWANYCH

 1. Fleisch und Blut als Kultur-Texte. Die De(Kon)struktion des Herrenmahles in den Theatertexten von Elfriede Jelinek und Werner Schwab. [w:] Prace germanistyczne. Germanistische Werkstatt (Opole) 2 (2004), s. 109-125.
 2. Rewolucja według Dei Loher. [w:] Tygiel Kultury 7-9 (2005), s. 157-160.
 3. Auto(Bio)Grafik: Josef Winklers transmediale Schreibstrategien. [w:] Ibero-amerikanisches Jahrbuch für Germanistik (Berlin:Weidler) 3 (2009), s. 185-203.
 4. Thanatograf między Kamering, Rzymem i Varanasi. O twórczości Josefa Winklera. [w:] OderÜbersetzen 2 (2011), S. 226-235.
 5. Theater in Polen. Gedanken zur aktuellen Situation des polnischen Theaters. [w:] Journal der Künste (Berlin) 11 (2019), S. 28-31.

IV. ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 1. Deutsches Theater in der Dreivölkerstadt Lodz – die Direktion Adolf Kleins am Thalia-Theater (1909-1914). [w:] Horst Fassel, Paul S. Ulrich (red.): Polen und Europa. Deutschsprachiges Theater in Polen und deutsches Minderheitentheater in Europa. Łódź: Wydawnictwo UŁ 2005, s. 67-80.
 2. Elfriede Jelinek: Femme fatale współczesnej literatury austriackiej. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla. Wrocław: Atut 2006, s. 241-260.
 3. Dokumentardrama. [w:] Grzegorz Gazda, Słowinia Tynecka-Makowska (red.): Słownik rodzajów i gatunków literackich. Kraków: PWN 2006, s. 175-176.
 4. Episches Theater. [w:] Grzegorz Gazda, Słowinia Tynecka-Makowska (red.): Słownik rodzajów i gatunków literackich. Kraków: PWN 2006, s. 221-222.
 5. Die Rezeption österreichischer Theatertexte in Polen seit 1990. [w:] Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak (red.): Migrationen/Standortwechsel. Deutsches Theater in Polen. Łódź: Hamal 2007, s. 141-154.
 6. Jelineks „Raststätte“. (K)ein Theaterporno oder Wie die Skandalisierung selbst zum Skandal wird. [w:] Johann Holzner, Stefan Neuhaus (red.): Literatur als Skandal. Fälle – Funktionen – Folgen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007, s. 524-533.
 7. Elfriede Jelinek – die österreichische (Literatur-)Insiderin aus dem, über das und im Abseits. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Die höchste Ehrung, die einem Schriftsteller zuteil werden kann. Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur. Dresden: Neisse 2007, s. 303-326.
 8. Batalia o teatr niemiecki w Łodzi w czasie kryzysu gospodarczego u progu pierwszej wojny światowej. [w:] Karolina Prykowska-Michalak (red.): Teatr niemiecki w Polsce XVIII-XX wiek. Łódź: Wydawnictwo UŁ 2008, s. 251-270.
 9. Subwersja ciała sportowego jako metafory męskości w tekstach teatralnych Elfriede Jelinek. [w:] Małgorzata Leyko, Mariusz Bartosiak (red.): Kulturowe konteksty dramatu. Kraków: Panga Pank 2008, s. 49-67.
 10. Menschen-Fleisch als Motiv in Theatertexten von Elfriede Jelinek. [w:] Marian Holona, Claus Zittel (red.): Positionen der Jelinek-Forschung. Beiträge zur Polnisch-Deutschen Elfriede Jelinek-Konferenz (Olsztyn 2005) (= Jahrbuch für Internationale Germanistik, 74). Frankfurt/M. i in.: Peter Lang 2008, s. 165-185.
 11. Erinnerung als Stilleben – Josef Winklers literarische (Selbst-)Bildnisse. [w:] Anna Byczkiewicz, Kalina Kupczyńska (red.): Verbalisierung und Visualisierung der Erinnerung. Literatur und Medien in Österreich. Łódź: Wydawnictwo UŁ 2008, s. 223-236.
 12. Gry z gender: „Ulrike Maria Stuart“ Elfriede Jelinek w reżyserii Nicolasa Stemanna. [w:] Monika Szczepaniak (red.): „Mówię i mówię”. Teatralne maski Elfriede Jelinek. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2008, s. 135-146.
 13. Unterwegs zwischen Kamering und Tokio: De- und Reterritorialisierungen des Ichs in Josef Winklers „Roppongi. Requiem für einen Vater“. [w:] Joanna Drynda (red.): Die Konstruktionen des Ich in der zeitgenössischen österreichischen Literatur. Poznań: Rys Studio 2008, s. 233-244.
 14. Am, im, unter und „Über Wasser“: Christoph Geisers literarische Wasserlandschaften. [w:] Dariusz Komorowski (red.): Jenseits von Frisch und Dürrenmatt. Raumgestaltung in der gegenwärtigen Deutschschweizer Literatur. Würzburg: Königshausen & Neumann 2009, s. 223-233.
 15. Zur Trivialität des Erosʼ: Das Dingsbumsʻ in Marlene Streeruwitzʼ „Partygirl und „ 30. [w:] Kalina Kupczyńska, Doris Moser (red.): Die Lust im Text. Eros in Sprache und Literatur. Wien: Praesens 2009, s. 337-350.
 16. Shoah w austriackiej pamięci zbiorowej na przykładzie „Stecken, Stab und Stangl Elfriede Jelinek. [w:] Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska (red.): Pamięć Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania. Łódź: Officyna 2009, s. 307-316.
 17. Gender-Spiele. Elfriede Jelineks „Ulrike Maria Stuart“ in der Inszenierung von Nicolas Stemann. [w:] Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak (red.): Felix Austria – Dekonstruktion eines Mythos? Fernwald: litblockin 2009, s. 364-375.
 18. Büchner-Preisrede (Elfriede Jelinek). [w:] Roland Borgards, Harald Neumeyer (red.): Büchner-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, Weimar: Metzler 2009, s. 359-361.
 19. Das heterotopische Gedächtnis. Que(e)re Erzählungen aus der Volksrepublik Polen in Michał Witkowskis „Lubiewo“. [w:] Torsten Erdbrügger, Ilse Nagelschmidt, Inga Probst (red.): Geschlechtergedächtnisse. Genderkonstellationen und Erinnerungsmuster in Literatur und Film. Berlin: Frank & Timme 2010, s. 183-207.
 20. Gedächtnistheater – Theatergedächtnis: Marius von Mayenburgs „Der Stein“. [w:] Janusz Golec, Irmela von der Lühe (red.): Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert. Frankfurt/M. i in.: Peter Lang 2011, s. 177-190.
 21. Wendetheater – „Hinwendungsdramatik“: Zu Dirk Laukes „Für alle reicht es nicht“. [w:] Artur Pełka, Stefan Tigges (red.): Das Drama nach dem Drama: Verwandlungen dramatischer Formen in Deutschland nach 1945. Bielefeld: transcript 2011, s. 143-156.
 22. Poetisierung von Trauma und Engagement im ‚mausklickenden‘ Zeitalter. Zu Generationserfahrungen in der Lyrik Robert Schindels. [w:] Joanna Drynda (red.): Zwischen Aufbegehren und Anpassung: Poetische Figurationen von Generationen und Generationserfahrungen in der österreichischen Literatur. Frankfurt/M. i in.: Peter Lang 2012, S. 161-171.
 23. Schwule als „Figuren der Störung“. Heterotopien in Michał Witkowskis „Lubiewo“. [w:] Carsten Gansel, Paweł Zimniak (red.): Störungen im Raum – Raum der Störungen. Heidelberg: Winter 2012, s. 387-406.
 24. „Wir ticken halt/ In unserer Zeit“. Zur Generationalität in der Lyrik Robert Schindels. [w:] Iris Hermann (red.): Fährmann sein. Robert Schindels Poetik des Übersetzens. Göttingen: Wallstein 2012, s. 51-63.
 25. [wspólnie z Gudrun Heidemann] Balansowanie na granicy (ekranu). „Pianistka” Michaela Haneke. [w:] Kalina Kupczyńska, Magdalena Saryusz-Wolska (red.): Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej. Wrocław: Atut 2012, S. 341-356.
 26. „Gerade wenn es besonders ernst wird, muß man besonders komisch werden.“ – Die Un-Komik im Theater Elfriede Jelineks. [w:] Susanne Kaul, Oliver Kohns (red.): Politik und Ethik der Komik. München: Fink 2012, s. 113-123.
 27. Pamięć teatru – teatr pamięci: mnemotechnika „Kamienia” Mariusa von Mayenburga. [w:] Małgorzata Leyko, Artur Pełka (red.): Dramat po dramacie. Przemiany form dramatycznych w Niemczech po 1945 roku. Łódź: Primum Verbum 2012, s. 103-115.
 28. Körper – Sport – Krieg. [w:] Pia Janke (red.): Jelinek-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, Weimar: Metzler 2013, s. 297-300.
 29. Arbeit(-slosigkeit) und Weiblichkeit oder eine Sorge um sich selbst in der Gegenwartsdramatik. [w:] Torsten Erdbrügger, Ilse Nagelschmidt, Inga Probst (red.): Omnia vincit labor? Narrative der Arbeit und Arbeitskulturen in medialer Reflexion. Berlin: Frank & Timme 2013, s. 245-256.
 30. Bananen und „Nolacken“. (Nationale) Symbole und Stereotype in Theatertexten junger AutorInnen. [w:] Andreas Englhart, Artur Pełka (red.): Junge Stücke: Theatertexte junger Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater. Bielefeld: transcript 2014, s. 133-145.
 31. Mit der Axt im Theatergrab(en): Geschlecht, Sacrum, Macht und Tod bei Elfriede Jelinek. [w:] Nina Birkner, Andrea Geier, Urte Helduser (red.): Spielräume des Anderen. Geschlecht und Alterität im postdramatischen Theater. Bielefeld: transcript 2014, s. 23-39.
 32. „do Warszawy lepiej nie” – Polskie wątki w aktualnych niemieckich tekstach teatralnych. [w:] Małgorzata Leyko, Artur Pełka (red.): Teatr – Literatura – Media. Polsko-niemieckie oddziaływania w sferze kultury po 1989 roku. Łódź: Primum Verbum 2014, s. 134-147.
 33. Was weiß Elfriede Jelinek? Schreiben und Schweigen an der Schnittstelle von (Sprach-)Philosophie und Psychoanalyse. [w:] Wolfgang Hackl, Kalina Kupczynska, Wolfgang Wiesmüller (red.): SpracheLiteratur – Erkenntnis. Wien: Praesens 2014, s. 331-341.
 34. [wspólnie z Andreasem Englhartem] Junge Autoren und das deutschsprachige Gegenwartstheater. [w:] Andreas Englhart, Artur Pełka (red.): Junge Stücke: Theatertexte junger Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater. Bielefeld: transcript 2014, s. 11-26.
 35. Jelinek. Między Büchnerem i Heideggerem. [w:] Monika Szczepaniak (red.): Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2014, s. 146-155.
 36. Der nackte Soldat als Subversion der Uniform(ität). [w:] Torsten Erdbrügger, Stephan Krause in Verbindung mit Gudrun Heidemann und Artur Pełka (red.): Der Körper als mediales Politikum in den (post-)sozialistischen Kulturen und Literaturen. Heidelberg: Universitätsverlag 2014, s. 223-240.
 37. De gustibus disputantum est oder kein Plädoyer für Einseitigkeit. [w:] Pia Janke, Teresa Kovac (red.): „Postdramatik“: Reflexion und Revision. Wien: Praesens 2015, s. 46-54.
 38. Elfriede Jelineks Theatertexte in Polen. Möglichkeiten und Probleme des Sprach- und Kulturtransfers. [w:] Pia Janke, Teresa Kovacs (red.): „Postdramatik“: Reflexion und Revision. Wien: Praesens 2015, s. 481-491.
 39. „Warschau besser nicht“ – Deutsch-polnische Konfrontationen und Transformationen. [w:] Carsten Gansel, Monika Wolting (red.): Deutschland- und Polenbilder in der Literatur nach 1989. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 305- 316.
 40. Das postdramatische Theater und seine Prothesen. [w:] Gudrun Heidemann, Susanne Kaul (red.): Medienkollisionen und Medienprothesen. Frankfurt/M. i in.: Peter Lang 2015, s. 183-193.
 41. [z Joanną Jabłkowską i Karoliną Sidowską] Panorama der Literatur- und Übersetzungslandschaften – Polen. [w:] Schamma Schahadat, Štěpán Zbytovský (red.): Übersetzungslandschaften. Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa. Bielefeld: transcript, 2016, s. 161-180.
 42. Ökonomisierung des Körpers an der Schnittstelle von Fakt und Fiktion. [w:] Silke Felber (red.): Kapital – Macht – Geschlecht. Künstlerische Auseinandersetzungen mit Ökonomie und Gender. Wien: Praesens 2016, s. 178-189.
 43. Alteritäre (Schreib-)Strategien: Reterritorialisierung und Transmedialisierung in „Roppongi“. [w:] Inge Arteel, Stefan Krammer (red.): In-Differenzen. Alterität im Schreiben Josef Winklers. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2016, s. 43-54.
 44. Jelineks Wasserlandschaften. Eine Hydrologie. [w:] Pia Janke, Agnieszka Jezierska, Monika Szczepaniak (red.): Jelineks Räume. Wien: Praesens 2017, s. 15-24.
 45. Unheimliches Lachen. Körper und Witz in „Burgtheater“. [w:] Pia Janke, Teresa Kovacs, Christian Schenkermayr (red.): Elfriede Jelineks Burtheater – eine Herausforderung. Wien: Praesens 2018, s. 269-278.
 46. Zur Gewalt des Theatertextes. Elfriede Jelinek als „Triebtäterin“. [w:] Dagmar von Hoff, Brigitte E. Jirku, Lena Wetenkampf (red.): Visualisierungen von Gewalt. Beiträge zu Film, Theater und Literatur. Berlin i in.: Peter Lang 2018, s. 145-156.
 47. Das Politikum der Textilien. Ökologie, Ökonomie und Gender in neuen Theatertexten von Elfriede Jelinek. [w:] Torsten Erdbrügger, Inga Probst (red.): Verbindungen: Frauen – DDR– Literatur. Berlin: Frank & Timme 2018, s. 305-316.
 48. „Pamiętana przyszłość”: dramat uchodźców i echa Holocaustu w cyklu tekstów teatralnych Elfriede Jelinek „Podopieczni”. [w:] Anna Korzeniowska-Bihun (red.): Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa. Warszawa: Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej 2018, s. 127-140.
 49. Drama, Theater und das Politische. [w:] Andreas Englhart, Franziska Schößler (red.): Grundthemen der Literaturwissenschaft: Drama. Berlin, Boston: De Gruyter 2018, s. 340-355.
 50. Zum Politikum der Kleidung. [w:] Stefan Neuhaus, Immanuel Nover (red.): Das Politische in der Literatur der Gegenwart. Berlin, Boston: De Gruyter 2019, s. 127-138.
 51. Elfriede Jelinek – prowokatorka i moralizatorka. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2019, s. 307-338.
 52. Politische „Frauendramatik“ aus der Schweiz? „Erinnerte Zukunft“ in Theatertexten von Darja Stocker. [w:] Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Elżbieta Tomasi-Kapral (red.): #Engagement. Literarische Potentiale nach den Wenden. Berlin i in.: Peter Lang 2019, s. 111-126.
 53. Elfriede Jelinek – die österreichische (Literatur-)Insiderin aus dem, über das und im Abseits. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Die höchste Ehrung, die einem Schriftsteller zuteil werden kann. Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur. Dresden: Neisse 2019, s. 269-295.
 54. Szwajcarska „dramaturgia kobieca“? Historyczne ewokacje w tekstach teatralnych Darji Stocker. [w:] Karolina Sidowska, Monika Wąsik (red.): Ze szczytów Alp… Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo UŁ 2019, s. 153-161.
 55. [razem z Maria do Mar Castro Varela i Gabriele Michalitsch] „Es zählen bei Verbrechen nur die Massen.“ Eine transdisziplinäre Auseinandersetzung mit Elfriede Jelineks Text „Nach Nora“. [w:] Pia Janke (red.): JELINEK[JAHR]BUCH. Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2018-2019. Wien: Praesens 2019, s. 142-151.
 56. Queeres Rom literarisch. Homosexuelle Topographien in Texten von Hubert Fichte, Wolfgang Koeppen und Josef Winkler. [w:] Karolina Sidowska (red.): Et in Arcadia ego. Rom als Erinnerungsort in europaeischen Kulturen. Berlin i.in.: Peter Lang 2020, s. 143-161.
 57. Das „Theater der letzten Chance“ gegen das Vergessen. Zu Theaterprojekten „Transfer!“ von Jan Klata und „Die letzten Zeugen“ von Doron Rabinovici. [w:] Gudrun Heidemann (red.): Lethe-Effekte. Fornesik des Vergessens. Paderborn: Brill 2021, s. 181-195.
 58. Körpergewalt und Gewaltkörper im Theater(text). Transgredierende Essens- und Ausscheidungsrituale bei Werner Schwab. [w:] Mandy Dröscher-Teille, Till Nitschmann (red.): Gewaltformen/Gewalt formen. Literatur – Ästhetik – (Kultur-)Kritik. Paderborn: Brill 2021, s. 317-340.
 59. Feministische Spuren im Werk Kathrin Rögglas. [w:] Uta Degner, Christa Gürtler (red.): Gespenstischer Realismus. Texte von und zu Kathrin Röggla. Wien: Sonderzahl 2021, s. 247-257.
 60. „Unser Dasein ist kurz“. „Schwarzwasser“ als existentialistisches Politdrama. [w:] Pia Janke, Susanne Teutsch (red.): JELINEK[JAHR]BUCH. Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2020-2021. Wien: Praesens 2021, s. 55-63.
 61. Österreichische „Frauendramatik“? Zur Kathrin Rögglas „Kinderkriegen“ und Sophie A. Reyers „Mutterbrennen“. [w:] Krzysztof Tkaczyk (red.): Das moderne Theater in Österreich: Trends – Ideen – Fragestellungen. Berlin i.in.: Peter Lang 2021, s. 115-128.
 62. Von „Eldorado“ zu „Mars“. (Familiäre) Mikro- und (gesellschaftliche) Makro-Dystopien in Theatertexten Marius von Mayenburgs. [w:] Marta Famula, Verena Witschel (red.): Theater und Krise. Paradigmen der Störung in Dramentexten und Bühnenkonzepten nach 2000. Paderborn: Brill 2022, s. 134-144.
 63. Vom (epischen) Requiem zum Theatertext. Winklers Vater-Sohn-Performanzen. [w:] Anke Bosse, Christina Glinik, Elmar Lenhart (red.): Inter- und transmediale Ästhetik bei Josef Winkler. Stuttgart: Springer Nature (Metzler) 2022, S. 177-188.

V. RECENZJE, PRACE POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Einleitung. [w:] Artur Pełka (red.): Baden – Württemberg – Polen. Germanistische Annäherungen. Fernwald: litblockin 2004, s. 9-10.
 2. Trudny Dialog. Niemiecko-polskie związki teatralne po 2. wojnie światowej (recenzja książki Polnische-deutsche Theaterbeziehungen seit dem 2. Weltkrieg. Red. Hans-Peter Bayerdörfer, Małgorzata Leyko, Małgorzata Sugiera. Tübingen 1998). [w:] Tygiel Kultury 7-9 (2005), s. 177-180.
 3. Vorwort. [w:] Claudia Glunz, Artur Pełka, Thomas F. Schneider (red.): Information Warfare. Die Rolle der Medien (Literatur, Kunst, Photographie, Film, Fernsehen, Theater, Presse, Korrespondenz) bei der Kriegsdarstellung und -deutung. Göttingen: V&R unipress 2007, s. 11-12.
 4. Wolf Gerhard Schmidt: Zwischen Antimoderne und Postmoderne: Das deutsche Drama und Theater der Nachkriegszeit im internationalen Kontext (recenzja). [w:] The Brecht Yearbook/Das Brecht-Jahrbuch (Madison, Wisconsin) 2010, Volume 35, s. 326-328.
 5. [wspólnie z Bettiną Kremberg i Judith Schildt] [w:] Bettina Kremberg, Artur Pełka, Judith Schildt (red.): Übersetzbarkeit zwischen den Kulturen: Sprachliche VermittlungspfadeMediale Parameter – Europäische Perspektiven. Frankfurt/M. i. in.: Peter Lang 2010, s. 11-32. [30 % tekstu]
 6. „Hamletmaschine“ nach der Wende: Dimiter Gotscheffs Inszenierung am Deutschen Theater Berlin. [w:] http://www.t-n-b.eu/en/prospero/european-review/fiche.php?id =40&lang=1&edition=8, (= Prospero European Review – Theatre and Research 2010).
 7. „Für jeden Text das Theater neu erfinden“. Videokonferenz mit Pia Janke, Karen Jürs-Munby, Hans-Thies Lehmann, Monika Meister, Artur Pełka. [w:] Pia Janke, Teresa Kovacs: „Postdramatik“: Reflexion & Revision. Praesens: Wien 2015, 33-45.
 8. Postdramatik? – Zur aktuellen Forschungssituation mit Blick auf Elfriede Jelinek. E-Mail-Wechsel zwischen Karen Jürs-Munby und Artur Pełka. [w:] Pia Janke, Teresa Kovac (red.): „Postdramatik“: Reflexion und Revision. Wien: Praeses 2015, s. 15-32.
 9. Jelinek Über-Setzen. Ein internationaler Vergleich. Gespräch mit Inge Arteel, Emmanuel Behague, Karen Jürs-Munby, Artur Pełka, moderiert von Norbert Bachleitner. [w:] Pia Janke, Teresa Kovac (red.): „Postdramatik“: Reflexion und Revision. Wien: Praeses 2015, s. 497-503.
 10. E-Mail-Wechsel zwischen Natalie Bloch und Artur Pełka: Zur Bedeutung der Tiermetaphorik in der Verschränkung von Ökonomie & Gender bei Jelinek. [w:] Silke Felber (red.): Kapital – Macht – Geschlecht. Künstlerische Auseinandersetzungen mit Ökonomie und Gender. Wien: Praesens 2016, s. 165-177.
 11. Videokonferenz zwischen Natalie Bloch, Gabriele Michalitsch und Artur Pełka, moderiert von Silke Felber: „Zentral ist, wie über Kapital Geschlecht produziert wird“. [w:] Silke Felber (red.): Kapital – Macht – Geschlecht. Künstlerische Auseinandersetzungen mit Ökonomie und Gender. Wien: Praesens 2016, s. 193-201.
 12. [z Gudrun Heidemann] Alfabet strachu Herty Müller. [w:] Kalejdoskop 12 (2017), S. 20-21.
 13. Jelinek, Elfriede: Die Schutzbefohlenen. [w:] Heinz L. Arnold (red.): Kindlers Literatur Lexikon (KLL). Stuttgart: Metzler 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_6991-1
 14. Jelinek, Elfriede: Ein Sturz. [w:] Heinz L. Arnold (red.): Kindlers Literatur Lexikon (KLL). Stuttgart: Metzler 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_6990-1
 15. Jelinek, Elfriede: Über Tiere. [w:] Heinz L. Arnold (red.): Kindlers Literatur Lexikon (KLL). Stuttgart: Metzler 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_6989-1
 16. Marius von Mayenburg. [w:] Program do spektaklu Konsternacja. Gdyńskie Centrum Kultury 2018.
 17. Tęczowa Parada. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Słownik Kultury Współczesnej Krajów Języka Niemieckiego. Poznań: Nauka i Innowacje 2018, s. 361-362.
 18. Kolik. Czasopismo literackie. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Słownik Kultury Współczesnej Krajów Języka Niemieckiego. Poznań: Nauka i Innowacje 2018, s. 175.
 19. Wydawnictwo Haymon. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Słownik Kultury Współczesnej Krajów Języka Niemieckiego. Poznań: Nauka i Innowacje 2018, s. 392.
 20. Wydawnictwo Droschl. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Słownik Kultury Współczesnej Krajów Języka Niemieckiego. Poznań: Nauka i Innowacje 2018, s. 391.
 21. Instytut Badań Literackich im. Franza Nabla. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Słownik Kultury Współczesnej Krajów Języka Niemieckiego. Poznań: Nauka i Innowacje 2018, s. 144-145.
 22. Archiwum Brenner. [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Słownik Kultury Współczesnej Krajów Języka Niemieckiego. Poznań: Nauka i Innowacje 2018, s. 29.
 23. Marius von Mayenburg. [w:] Program do spektaklu Bum. Łódź, Teatr Nowy 2019.
 24. „Die Lust an der Unlust“ – Psychoanalytische Aspekte des Witzes bei Elfriede Jelinek. E-Mail-Wechsel zwischen Artur Pełka und Michael Wetzel. [w:] Christian Schenkermeyr (red.): Komik und Subversion. Ideologiekritische Strategien. Wien: Praesens 2020, s. 96-106.
 25. Komik, Körper und Subversion – Psychoanalytische und genderspezifische Zugänge. Gespräch zwischen Gail Finney und Artur Pełka. [w:] Christian Schenkermeyr (red.): Komik und Subversion. Ideologiekritische Strategien. Wien: Praesens 2020, s. 317-323.

VI. PRZEKŁADY NAUKOWE

 1. Die Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt. Red. Sascha Feuchert, Erwin Leibfried, Jörg Riecke, Julian Baranowski, Joanna Podolska, Krystyna Radziszewska, Jacek Walicki. Göttingen: Wallstein 2007 [ca. 150 stron].
 2. Hans Mommsen: Die Last der Vergangenheit; Helmut Dubiel: Deutsche Vergangenheiten; Konrad Weiß: Nachdenken über deutsche Einheit; Hans-Joachim Maaz: Stalinismus als Lebensform; Wolfgang J. Mommsen: Wir sind wieder wer. Wandlungen im politischen Selbstverständnis der Deutschen; Michael Wolfsohn: Nationalstaat und Multikultur. Über den deutschen Zivilisationsbruch und seine Folgen; Jan Philipp Reemtsma: Krieg ist ein Gesellschaftszustand; Salomon Korn: Durch den Reichstag geht ein Riß; Martin Walser: Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede. [w:] Joanna Jabłkowska, Leszek Żyliński (red.): O kondycji Niemiec: Tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów niemieckich po 1945 roku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2008.
 3. Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944. Red. Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska i in. Łódź: Wydawnictwo UŁ 2009 [ca. 100 stron].
 4. Aleida Assmann: Fünf Strategien der Verdrängung; Renate Lachmann: Mnemotechnik und Simulakrum; Birgit Neumann: Literatur, Erinnerung, Identität. [w:] Red. Magdalena Saryusz-Wolska (red.): Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas 2009.
 5. Elfriede Jelinek: Die Leere öffnen, In den Waldheimen und auf den Haidern, In Mediengewittern, Meine Art des Protests, Sprech-Wut, Theatergraben, Was uns vorliegt. [w:] Monika Szczepaniak, Agnieszka Jezierska-Wiśniewska (red.): „Moja sztuka protestu”. Eseje i przemówienia autorstwa Elfriede Jelinek. Warszawa: W.A.B. 2012.

VII. ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO DRUKU

 1. Soldatische Nacktheit und Phänomenologie des (queeren) Blicks. Einige Reflexionen zum Roman von Belmen O. [w:] Beate Sommerfeld (red.)
 2. Die „marschierende“ Natur als Metapher des Nationalistischen in Theatertexten Elfriede Jelineks. [w:]
 3. [razem z Gudrun Heidemann] Auschwitz und (k)ein Ende? Das Gedächtnis der Shoah im deutschen Gegenwartsfilm. [w:]

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

https://www.ifvjelinek.at/forschungsarbeiten/projekt-geschlecht-und-gewalt/

Zakończone projekty naukowe

Konferencje
 1. międzynarodowa konferencja Polen und Europa: Deutschsprachiges Theater in Polen und deutsches Minderheitentheater in Europa, Uniwersytet Łódzki (Łódź, czerwiec 2004), referat: Die Direktion Adolf Kleins am Lodzer Thalia-Theater.
 2. międzynarodowa konferencja Literatur als Skandal, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Innsbruck, marzec 2006), referat: Wie die Skandalisierung selbst zum Skandal wird. Zu Elfriede Jelineks „Raststätte“.
 3. międzynarodowa konferencja Deutsches Theater in Polen. Migrationen des deutschen Theaters in Mitteleuropa, Uniwersytet Łódzki (Soczewka k. Płocka, wrzesień 2006), referat: Dea Lohers Dramen auf polnischen Bühnen.
 4. międzynarodowa konferencja Verbalisierung und Visualisierung der Erinnerung, Uniwersytet Łódzki (Łódź, wrzesień 2006), referat: Josef Winklers literarische (Selbst-) Bildnisse.
 5. międzynarodowa konferencja Raumgestaltung in der gegenwärtigen Deutschschweizer Literatur – Instituierung der fiktiven Bedeutungsräume, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, marzec 2007), referat: Christoph Geisers literarische Wasserlandschaften.
 6. międzynarodowa konferencja Architektur der Weiblichkeit in der österreichischen Gegenwartsliteratur, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, kwiecień 2007), referat: Die (Ent-)Maschinisierung und (Ent-)Hysterisierung der Frau in Jelineks „Nora“.
 7. międzynarodowa konferencja „Mówię i mówię”. Teatralne maski Elfriede Jelinek, UKW/ Teatr Polski w Bydgoszczy (Bydgoszczy, październik 2007), referat: „Ulrike Maria Stuart“ w inscenizacji Nicolasa Stemanna.
 8. międzynarodowa konferencja Felix Austria – Dekonstruktion eines Mythos? Das österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts, Uniwersytet Łódzki (Łódź, listopad 2007), referat: Elfriede Jelineks „Ulrike Maria Stewart” in der Inszenierung von Nicolas Stemann.
 9. międzynarodowa konferencja Konstruktionen des Ichs in der zeitgenössischen österreichischen Literatur, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, kwiecień 2008), referat: Auto(bio)graphik bei Josef Winkler.
 10. sesja naukowa Dramat współczesny jako wyzwanie dla aktora, Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (Kalisz, maj 2008): Gender-Spiele. „Ulrike Maria Stuart“ Elfriede Jelinek w reżyserii Nicolasa Stemanna.
 11. międzynarodowa konferencja Die Lust im Text. Eros in Sprache und Literatur, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Klagenfurt, czerwiec 2008), referat: Zur Trivialität des Erosʼ: Das ‚Dingsbumsʼ in Marlene Streeruwitzʼ „Partygirl“ und „Jessica. 30..
 12. sesja naukowa Heiner Müller, Teatr Nowy w Łodzi (Łódź, wrzesień 2008), referat: „HamletMaszyna” w inscenizacji Dimitera Gotscheffa.
 13. międzynarodowa konferencja Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert, Uniwersytet Marii-Skłodowskiej-Curie w Lublinie (Lublin, maj 2009), referat: Gedächtnistheater – Theatergedächtnis: Marius von Mayenburgs „Der Stein“.
 14. międzynarodowa konferencja Bühne frei! Verwandlungen dramatischer Formen in Deutschland nach 1945, Uniwersytet Łódzki (Łódź, październik 2009), referat: Wendetheater – „Hinwendungsdramatik“: Zu Dirk Laukes „Für alle reicht es nicht“.
 15. międzynarodowa konferencja Generationen und Generationserfahrungen in der österreichschen Literatur, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, kwiecień 2010), referat: Poetisierung von Trauma und Engagement im „mausklickenden“ Zeitalter.
 16. międzynarodowa konferencja Robert Schindel, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Bamberg, lipiec 2010), referat: Zur Generationalität in der Lyrik Robert Schindels.
 17. międzynarodowa konferencja Junge Stücke. Junge AutorInnen und das deutschsprachige Gegenwartstheater, Ludwig-Maximilians-Universität München (München, wrzesień 2010), referat: Geschichte im jungen deutschsprachigen Drama.
 18. międzynarodowa konferencja Anderes Theater – Theater des Anderen, Universität Trier (Trier, listopad 2010), referat: Geschlecht, Sacrum, Macht und Tod bei Elfriede Jelinek.
 19. międzynarodowa konferencja Störungen im Raum – Raum der Störungen, Uniwersytet Zielonogórski (Zielona Góra, luty 2011), referat: Schwule als „Figuren der Störung“ bei M. Witkowski.
 20. międzynarodowa konferencja Deutsch-polnischer Kultrurtransfer, Uniwersytet Łódzki (Łódź, czerwiec 2011), referat: (Nationale) Symbole und Stereotype in Theatertexten junger AutorInnen.
 21. międzynarodowa konferencja Politik und Ethik der Komik, Universität Luxemburg (Luxemburg, wrzesień 2011), referat: Die Un-Komik im Theater Elfriede Jelineks.
 22. międzynarodowa konferencja Literatur und Utopie, Uniwersytet Łódzki (Łódź, maj 2012), referat: Heterotopien Michał Witkowskis.
 23. międzynarodowa konferencja Narrative der Arbeit und Arbeitskulturen, Universität Leipzig (maj/czerwiec 2012), referat: Arbeit(-slosigkeit) und Weiblichkeit oder eine Sorge um sich selbst in der Gegenwartsdramatik.
 24. międzynarodowa konferencja Sprache – Literatur – Erkenntnis, Universität Wien (czerwiec 2012), referat: Was weiß Elfriede Jelinek?
 25. sesja naukowa Pożądanie i niedosyt, Austriackie Forum Kultury Warszawa (Warszawa, październik 2012), referat: Posiadanie i znoszenie. Kilka uwag o mowie z okazji przyznania Nagrody im. G. Büchnera.
 26. międzynarodowa konferencja Mentale Karte Europas, Uniwersytet Łódzki (Uniejów, listopad 2012), referat: Deutsches Theater in Lodz vor dem 1. Weltkrieg.
 27. międzynarodowa konferencja Theater und Institution, Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, listopad 2012), referat: Die Theaterinstitution in Polen.
 28. międzynarodowa konferencja Der Systemwechsel 1989 im Theater der DDR und in Polen: Institutionelle und ästhetische Transformationen, Uniwersytet Łódzki (Łódź, marzec 2013), referat: Zwei Theater. Polnisches Theater nach 1989.
 29. konferencja Jelinek po polsku. Tumaczenia i inscenizacje, UKW/Teatr Polski w Bydgoszczy (Bydgoszcz, kwiecień 2013), referat: Jelinek. Między Büchnerem i Heideggerem.
 30. międzynarodowa konferencja Der Körper als mediales Politikum in den (post-)sozialistischen Kulturen und Literaturen, Universität Leipzig (wrzesień 2013), referat: Der nackte Soldat.
 31. międzynarodowa konferencja Deutschland- und Polenbilder in der deutschen und polnischen Literatur nach 1989, Wrocław (październik 2013), referat: Deutsch-polnische Konfrontationen und Transformationen im Theater und Film.
 32. międzynarodowa konferencja (In-)Differenzen: Alterität im Schreiben Josef Winklers, Vrije Universiteit Brussel (Brussel, listopad, 2013), referat: Reterritorialisierung und Transmedialisierung in „Roppongi“.
 33. międzynarodowa konferencja Postdramatik – Reflexion & Revision, Universität Wien (Wien, maj 2014), referat: Elfriede Jelineks Theatertexte in Polen.
 34. międzynarodowa konferencja Medienkollisionen und Medienprothesen, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Bamberg, wrzesień 2014), referat: Das postdramatische Theater und seine Prothesen.
 35. międzynarodowa konferencja Literatur – Sprache – Institution, Uniwersytet Łódzki (Łódź, październik 2014), referat: Zur Theatralisierung der Institution Familie.
 36. międzynarodowa konferencja Jelineks Räume, Austriackie Forum Kultury (Warszawa, marzec 2015), referat: Jelineks Wasserlandschaften.
 37. międzynarodowa konferencja Kapital – Macht – Geschlecht. Künstlerische Auseinandersetzungen mit Ökonomie und Gender, Universität Wien (Wien, kwiecień 2015), referat: Von Hasen und Igeln. Ökonomisierung des Körpers an der Schnittstelle von Fakt und Fiktion.
 38. międzynarodowa konferencja Tadeusz Kantor: Der illegale Künstler, Kunstmuseum Bochum (Bochum, październik 2015), referat: Das polnische Theater nach Kantor.
 39. międzynarodowa konferencja „Vom Gipfel der Alpen…” Da schweizerische Drama und Theater im 20. und 21. Jahrhundert, Uniwersytet Łódzki (Łódź, czerwiec 2016), referat: Schweizer Frauendramatik? Evokationen des Weiblichen in den Theatertexten Darja Stockers.
 40. międzynarodowa konferencja READing Violence: Ambivalenzen der Gewalt, Universitat de Valencia (Walencja, październik 2016), referat: Zur Gewalt des Theatertextes. Elfriede Jelinek als „Triebtäterin”.
 41. sympozjum międzynarodowe Elfriede Jelineks „Burgtheater” – eine Herausforderung, Universität Wien (Wiedeń, maj 2017), referat: Unheimliches Lachen. Körper und Witz in „Burgtheater”.
 42. międzynarodowa konferencja Das Politische in der Literatur der Gegenwart, Universität Koblenz-Landau (Koblencja, maj 2017), referat: Das Politikum des Theatertextes im Zeichen der „Stunde der Weißglut”.
 43. międzynarodowa konferencja Engagierte Literatur im deutschsprachigen Raum nach 1989, Uniwersytet Łódzki (Łódź, wrzesień 2017), referat: Das Politikum der Kleidung.
 44. międzynarodowa konferencja Spuren des Tragischen im Theater der Gegenwart, Universität Wien (Wiedeń, listopad 2017), referat: Antigones Nachkommen.
 45. międzynarodowa konferencja Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa, Warszawa (Uniwersytet Warszawski, listopad 2017) , referat: „Pamiętana przyszłość”: dramat uchodźców i echa Holocaustu w cyklu tekstów teatralnych Elfriede Jelinek Podopieczni
 46. międzynarodowa konferencja Topographien der Globalisierung (Humboldt-Kolleg), Warszawa (Uniwersytet Warszawski, styczeń 2018), referat: Das Drama des Terrorismus
 47. międzynarodowa konferencja Lilith trifft Kalliope, Opole (Uniwersytet Opolski, 10-11.04.2018), referat: Mythos und Religion in neuesten Theatertexten Elfriede Jelineks
 48. międzynarodowa konferencja Komik und Subversion – Ideologiekritische Strategien, Wien (Universität Wien, 19.06.2018), Komik, Körper und Subversion – Psychoanalytische und genderspezifische Zugänge (Dialog z Gail Finney)
 49. międzynarodowa konferencja Et in Arcadia Ego… Rom als Erinnerungsort in europäischen Kulturen, Łódź (Uniwersytet Łódzki, 20-22.09.2018), referat: „Hier ist es nur alt und langweilig.” Queeres Rom literarisch
 50. międzynarodowa konferencja Transmediale Poetologie und Ästhetik bei Josef Winkler, Klagenfurt (Universität Klagenfurt, 18-20.10.2018), Vom (epischen) referat: Vom epischen Requiem zum Theatertext. Winklers Vater-Sohn-Performances
 51. międzynarodowa konferencja Österreichische Literatur – ja, aber… (aber?), Poznań (UAM, 22.-24.11.2018), referat: „Anti-Post-Blabla”. Ewald Palmetshofers Theatertexte zwischen Tradition und Postdramatik
 52. międzynarodowa konferencja Kathrin Röggla und die „Recherchegespenster“. Realitäten in Prosa und Theater der Gegenwart, Salzburg (Universität Salzburg, 23.-25.01.2019), referat: Feministische Spuren im Werk Kathrin Rögglas
 53. międzynarodowa konferencja Paarbeziehungen auf der Bühne des 20. und 21. Jahrhunderts, Kraków (Uniwersytet Pedagogiczny, 21.-22.02.2019), referat: „Wir sind gar nicht da.” Europäer_innen versus Flüchtlinge
 54. międzynarodowa konferencja Dreißig Jahre germanistische Forschung in Polen und Deutschland: 1989–2019, Gdańsk (Uniwersytet Gdański, 27-29.06.2019), referat: Auschwitz und (k)ein Ende?
 55. międzynarodowa konferencja Joseph Roth unterwegs in Europa, Łódź (Uniwersytet Łódzki, 17.-18.10.2019), organizacja (kierownik konferencji)
 56. międzynarodowa konferencja Lethe-Effekte. Forensik des Vergessens, Łódź (Uniwersytet Łódzki, 10.-11.10.2019), referat: Das Vergessen des Vergessens. Zu den Inszenierungen „Transfer!” von Jan Klata und „Die letzten Zeugen” von Doron Rabinovici
 57. międzynarodowa konferencja Österreichisches Theater nach 2000. Trends – Ideen – Fragestellungen, Warszawa (Uniwersytet Warszawski, 14-15.11.2019), referat: Österreichische „Frauendramatik”? Zu Theatertexten von Kathrin Röggla und Sophie A. Reyer
 58. międzynarodowa konferencja Erosionen der sozialen Ordnung. Zeitdiagnostik in neuesten dystopischen Entwürfen,  Łódź (Uniwersytet Łódzki,04.-05.12.2020, DIGITAL), referat: (Familiäre) Mikro- und (gesellschaftliche) Makro-Dystopien in Theatertexten Marius von Mayenburgs
 59. międzynarodowa konferencja Nationale und postnationale Perspektiven in/aus/auf Österreich, Poznań (UAM, 1.-4.07.2021, konferencja Austrian Studies Association, DIGITAL), referat: Die Nation als ‚unkritische Masse‘. Elfriede Jelineks Reaktion auf die Ibiza- und Schredderaffäre
 60. międzynarodowa konferencja Wege der Germanistik in transkulturellen Perspektiven [XIV. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik], Palermo (L’Università degli Studi di Palermo, 26.-31.07.2021), referat: Das Motiv von Philemon und Baucis in gegenwärtigen Theatertexten
 61. międzynarodowa konferencja Der Störfall Peter Weiss, Potsdam (Universität Potsdam, 13.-14.05.2022), referat: Marat/Sade und seine (polnische) Rezeption