Kontakt
📧 anna.wilk@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.104

Curriculum Vitae
 • od 2016 – asystent w Zakładzie Literatury Niemieckojęzycznej UŁ
 • 2012-2016 – asystent w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ
 • 2008-2013 Uniwersytet Łódzki, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii: studia doktoranckie
 • 2011 Praktyki w Akademii Sztuki w Berlinie, współpraca przy projekcie BLICKWECHSEL / ZMIANAPERSPEKTYWY. Dialog artystyczny z Polską
 • 2009/2010 Freie Universität Berlin, 11-miesięczny pobyt badawczy w Berlinie, stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst ? Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
 • 2003- 2008 Uniwersytet Łódzki, filologia germańska: studia magisterskie
 • 2006 Universität Bielefeld, program Socrates/Erasmus
 • 2007 Universität Bielefeld, stypendium DAAD dla studentów germanistyki ostatniego roku w celu zebrania materiałów do pracy magisterskiej

Zainteresowania badawcze

 • Twórczość Gottholda Ephraima Lessinga
 • Mity w literaturze

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • PNJN ( Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego)
 • Mity w literaturze
 • Problemy tłumaczeń literackich (współprowadzenie z: Franziska Walter, Universität Bielefeld)
 • Literatura NRD (współprowadzenie z: Dr. Heribert Tommek, Universität Regensburg)
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Marcin Gołaszewski, Leonore Krenzlin, Anna Wilk (wyd.): Schriftsteller in Exil und Innerer Emigration. Literarische Widerstandspotentiale und Wirkungschancen ihrer Werke. Berlin 2019.

Artykuły i rozdziały w monografiach

Begegnen wir der Zeit, wie sie uns sucht“. Stefan Zweig – Europäer und Pazifist. W: Marcin Gołaszewski, Leonore Krenzlin, Anna Wilk (wyd.): Schriftsteller in Exil und Innerer Emigration. Literarische Widerstandspotentiale und Wirkungschancen ihrer Werke. Berlin 2019.

Dzielnica Muzeów w Wiedniu (MuseumsQuartier, MQ). W: Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego. Tom 1. Poznań 2019. (hasło do leksykonu)

Mity jako „kolektywne doświadczenia” w Niemieckiej Republice Demokratycznej – na przykładzie wybranych utworów Heinera Müllera, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica 13, 2017

„Nikt, kogo się kocha, nie odchodzi. Miłość to wieczna teraźniejszość”. Psychologiczny aspekt miłości na podstawie wybranych opowiadań Stefana Zweiga [w:] Paulina Szymczyk, Ewelina Chodźko: Motyw miłości w wybranych tekstach literackich i innych dziedzinach kultury. Lublin 2018.

Oblicza miłości w „Das goldene Vlies“ Franza Grillparzera, , s. 94-104 [w]: Sandra Czarniecka, Kamil Maciąg (red.): Miłość w literaturze – ujęcie wielokulturowe. Lublin 2017.

Myths as „Collective Experiences” in the German Democratic Republic on the Example of Chosen Works by Heiner Müller [w]:Małgorzata Budzowska, Burc Idem Dincel, Jadwiga Czerwinska and Katarzyna Chizynska (wyd.): The Metamorphoses of Ancient Myths. Frankfurt am Main 2017, s. 149-158

Zum Aktualisierungspotenzial des mythischen Stoffes: Mythos-Bearbeitungen bei Bertolt Brecht. W: Marcin Gołaszewski, Magdalena Kardach, Leonore Krenzlin (wyd.): Zwischen Innerer Emigration und Exil. Deutschsprachige Schriftsteller 1933-1945. Berlin/Boston 2016, s. 261-270.

Vladimir Vertlib: Literatura jako odkrycie życia. Emigracja i „autobiograficzne” pisanie. [w:] „Tygiel Kultury” 1-6  (2015), s. 114-119. (tłumaczenie)

Ankieta. Dlaczego piszę/nie piszę po niemiecku? [w:] „Tygiel Kultury” 1-6  (2015), s. 141-147. (tłumaczenie)

Der Medea-Mythos in den Verfilmungen von Pier Paolo Pasolini und Lars von Trier. W: Gudrun Heidemann, Susanne Kaul (wyd.): Medienkollisionen und Medienprothesen. Frankfurt am Main 2015.

„Rassendiskurs“ in den Medea-Bearbeitungen von Bertolt Brecht und Max Zweig. W: Małgorzata Jokiel, Daniela Pełka (wyd.): Germanistische Werkstatt 6, Opole 2014, s. 321-328.

About the Politicization of the Antigone Myth by Rolf Hochhuth. W: Małgorzata Budzowska, Jadwiga Czerwińska (wyd.): Ancient Myths in the Making Culture. Frankfurt am Main 2015.

Das Motiv des Fremden in Sabrina Janeschs Roman „Katzenberge”. W: Renata Cieślak Franz Fromholzer, Friedmann Harzer, Karolina Sidowska (wyd.): Polnisch-Deutsche Duette. Internationale Begegnungen in Literatur, Film, Journalismus (1990-2012). Dresden 2013, s. 301-310.

Schreiben von Europas Mitte. Gegenwartsliteratur als polnisch-deutsche Duette. Internationale Konferenz der Universitäten Łódź und Augsburg. W: Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte. Heft 3/2012, s. 125-130.

‚Aufarbeitung der Vergangenheit’? Erinnern und Vergessen im Vorleser von Bernhard Schlink. W: Studia niemcoznawcze. Tom XLVIII. Warszawa 2011, s. 367-379.

Die schwarze Medea: Über die Wandlung des Medea-Mythos bei Hans Henny Jahnn. W: Jaśtal Katarzyna, Palej Agnieszka, Dąbrowska Anna, Moskała Paweł (wyd.): Variable Konstanten. Mythen in der Literatur. Dresden-Wrocław 2011, s. 265-274.

FIFTY-FIFTY// PÓŁ NA PÓŁ. Polsko-niemiecki projekt uczniowski w ramach programu „Zmiana perspektywy. Dialogi artystyczne z Polską”, projekt Akademii Sztuki i Instytutu Polskiego w Berlinie. Berlin 2011. (Tłumaczenie)

Konferencje

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, (11.05.2018); tytuł wystąpienia: „Nikt, kogo się kocha, nie odchodzi. Miłość to wieczna teraźniejszość”. Psychologiczny aspekt miłości na podstawie wybranych opowiadań Stefana Zweiga

8. Internationale Germanistische Werkstatt (22.03-23.03.2018, Opole) ; tytuł wystąpienia: „Niemand ist fort, den man liebt. Liebe ist ewige Gegenwart”. Psychologische Aspekte der Liebe anhand von ausgewählten Novellen Stefan Zweigs

Schriftsteller in Exil und Innerer Emigration. Literarische Widerstandspotentiale und Wirkungschancen ihrer Werke (17.11-19.11.2017, Łódź); tytuł wystąpienia: „Begegnen wir der Zeit, wie sie uns sucht“. Stefan Zweig – Europäer und Pazifist (oraz: sekretarz konferencji)

Oblicza miłości. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, Lublin 13.05.2017; tytuł wystąpienia: Motyw miłości w „Złotym runie“ Franza Grillparzera)

Zuwanderung. Zugehörigkeit. Fremdheit. Historische Kontexte und zeitgenössische Dimension in Kultur, Literatur und Sprache, Kamień Śląski 13.11-15.11.2016 (konferencja międzynarodowa, temat wystąpienia: „Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus“. Das Motiv des Fremden in „Manhattan Medea“ von Dea Loher)

Reception of Ancient Myths in Ancient, Modern and Postmodern Culture, 12-13 listopada 2015 Łódź; tytuł referatu: Mity jako „kolektywne doświadczenia” w Niemieckiej Republice Demokratycznej – na podstawie wybranych utworów Heiner Müllera

Innere Emigration versus Exilliteratur „Intra et extra muros”, 26-28 września 2014 Poznań; tytuł referatu: Aktualisierungspotenzial des mythischen Stoffes: Die Mythos Bearbeitungen bei Bertolt Brecht

Medienkollisionen und Medienprothesen, 17-19 września 2014 Bamberg; tytuł referatu: Der Medea-Mythos in den Verfilmungen von Pier Paolo Pasolini und Lars von Trier

„Die Südslawen und die deutschsprachige Kultur”, 15-17 maja 2014 Łódź (sekretarz konferencji)

VIII. Internationaler Germanisten-Kongress, 16-18 grudnia 2013 Sevilla; tytuł referatu: „Meine Verbrechen sind Kinder der glühenden Liebe“. Der Medea-Mythos in der polnischen und deutschen Literatur”

Reception of ancient myths in ancient, modern and postmodern culture, 28-29 listopada 2013 Łódź; tytuł referatu: Über Politisierung des Antigone-Mythos bei Rolf Hochhuth

6. Germanistische Werkstatt, 14-15 maja 2013 Opole; tytuł referatu: „Rassendiskurs“ in den Medea-Bearbeitungen von Bertolt Brecht und Max Zweig

PRAGESTT 2013, Prager germanistische Studententagung, 15-16 marca 2013 Praga; tytuł referatu:  „Meine Verbrechen sind Kinder der Liebe“. Zur Rezeption des Medea-Mythos in der deutschen Literatur

Polnisch-deutsche Duette: Schreiben von Europas Mitte (1990-2012), 27-29 lipca 2012 Augsburg; tytuł referatu: Das Motiv des Fremden im Roman Katzenberge von Sabrina Janesch

„Rodzinna Europa – Europa als Heimat?”. Polsko-niemieckie dni literackie w Berlinie, 7-9 grudnia 1011 Berlin (współorganizacja)

Mythen (in) der Literatur, 17-19 września 2010 Kraków; tytuł referatu:  Die schwarze Medea: Über die Wandlung des Medea-Mythos bei Hans Henny Jahnn

Stypendia i staże
 • Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 4.07.2016-8.07.2016 Universität Regensburg
 • Stypendium Erasmus+; wyjazdy nauczycieli akademickich, 1.07-6.07.2015 Eberhard Karls Universität Tübingen
 • Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 30.06.2014-09.07.2014 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 • Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 28.06.2013-07.07.2013 Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 • Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej, program DDF (01), 1.01.-30.09.2012
 • Stypendium LLP Erasmus; praktyki w Akademii Sztuki w Berlinie/ Akademie der Künste (1.09.2011 – 30.12.2011)
 • Wolny Uniwersytet Berlina/ Freie Universität Berlin, stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)11-miesięczny pobyt badawczy (1.10.2009-31.08.2010)
 • Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 4.05.2012-12.05.2012 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
 • Stypendium LLP Erasmus; wyjazdy nauczycieli akademickich, 27.06.2011-6.07.2011 Universität Regensburg
 • Kursy w Weimarze, stypendium Stiftung Weimarer Klassik (sierpień 2009)
 • Kursy w Weimarze, stypendium Stiftung Weimarer Klassik (sierpień 2008)
 • Universität Bielefeld, stypendium DAAD dla studentów germanistyki, 1.10.2007-31.12.2007
 • Universität Bielefeld, Program Socrates/ Erasmus, 1.03.-15.08.2006