Ankiety studenckie
OCENY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017

W roku akademickim 2016-2017 przeprowadzono ankiety oceny zajęć na 42 przedmiotach i kursach. Ankietą objęto zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia, na końcu semestrów zimowego i letniego. Szacunkowo ankietą objęto około 1000 respondentów. Ankiety te mające jednakowe brzmienie na całym Wydziale Filologicznym wypełniane są anonimowo i bez udziału wykładowcy.

Ankiety oceny zajęć składają się z sześciu pytań dotyczących satysfakcji z udziału w zajęciach, oceny zdobytej wiedzy i umiejętności, wymagań stawianych studentom, obiektywizmu oceny pracy studenta, dostępności wykładowcy oraz punktualności.

Na potrzeby niniejszego zestawienia przeanalizowano 30 przedmiotów objętych ankietami. Analizie poddano wszystkie ankiety z wybranych przedmiotów: razem 730 ankiet, w których studenci udzielili odpowiedzi na 4 380 zadanych pytań. Średnia ze wszystkich ankiet wyniosłą 4, 7453 dla roku akademickiego 2016-2017, przy czym oceny z przedmiotów zawierały się pomiędzy 4,24 a 4,98.

Ogólna ocena zajęć, którą można sformułować na podstawie przebadanych ankiet jest wysoka. Uwagi krytyczne dotyczyły np. niedostatecznej wizualizacji przekazywanych treści, konieczności zwiększenia nacisku na praktyczne opanowanie różnych aspektów umiejętności językowych oraz potrzeby bardziej krytycznego podejścia do zachowań studentów podczas zajęć. Na spotkaniu wszystkich pracowników Instytutu Filologii Germańskiej wyżej wymienione uwagi zostały poddane dyskusji, podczas której dużą uwagę przywiązano do postulatu studentów dotyczącego położenia większego nacisku na kształcenie umiejętności praktycznych, w tym również na zajęciach specjalizacyjnych.

Aktualności

Kontakt

90-236 Łódź
ul. Pomorska 171/173
pokój 4.101 (poziom 4)

Godziny otwarcia dla studentów:
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Sekretariat prowadzi:
mgr Aleksandra Misiała
tel. (042) 665 54 22

PL

DE