Kontakt
📧 agnieszka.stawikowska@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.95

Curriculum Vitae
 • 1997-2002 – studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim i na Justus-Liebig-Universität w Giessen tytuł pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem pana profesora Romana Sadzińskiego pt.: „Rechtssprache in der deutschen und polnischen Gerichtsurteilen“
 • 2002-2004 – studia podyplomowe w Ośrodku Badań i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2010 – promocja doktorska na Uniwersytecie Łódzkim do stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem pana profesora Romana Sadzińskiego pt.: „ Zum Spannungsfeld zwischen der Rechts- und Gemeinsprache unter dem Aspekt der Semantik und Kollokation”

Zainteresowania badawcze

Główny przedmiot badań stanowią niemiecki język prawny i prawniczy, języki specjalistyczne, komunikacja biznesowa, semantyka, przekładoznawstwo, dyskurs polityczny oraz glottodydaktyka. Aktualny projekt badawczy to komunikacja werbalna i niewerbalna na giełdach papierów wartościowych. W ramach zajęć dydaktycznych zajmuję się językami specjalistycznymi, tłumaczeniami.

 • języki specjalistyczne
 • juryslingwistyka (Rechtslinguistik)
 • komunikacja biznesowa
 • semantyka
 • dyskurs polityczny
 • językoznawstwo konfrontatywne i kontrastywne (w zakresie języka polskiego i niemieckiego
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • przekładoznawstwo
 • glottodydaktyka

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Wstęp do języków specjalistycznych,
 • Tłumaczenia, Lingwistyka stosowana,
 • PNJN w ramach L4B,
 • Tłumaczenia biznesowe,
 • Gramatyka opisowa,
 • Seminarium licencjackie – językoznawstwo, lingwistyka da biznesu.

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Opiekun studentów lat I, II, III (studia I. stopnia – f. germańska)
 • Od października 2016: Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z pracodawcami i biznesem
 • Członek Rady Wydziału kadencja 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
 • Współorganizatorka cyklu konferencji SPECLANG
 • Współorganizatorka cyklu konferencji Multi-Lingua-Didactica
 • Współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie
 • opiekun naukowy Koła Naukowego Germanistów „Mehr Licht” (od 2018);
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

 • Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata/Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka, Germanistische Forschung Bestand, Prognose Perspektiven, Łódź, 2016, Primum Verbum, 19, ISBN 978-83-65237-26-2
 • Stawikowska-Marcinkowska Agnieszka, FACHSPRACHEN – AUSBILDUNG – KARRIERECHANCEN, Łódź 2016, Primum Verbum, ISBN 978-83-65237-28-6
 • Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata/ Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka, Speclang 2. Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen, WUŁ, Łódź 2018. ISBN 978-83-8142-389-2; e-ISBN 978-83-8142-390-8
 • Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata/ Stawikowska-Marcinkowska, Języki specjalistyczne 2. Edukacja – Perspektywy – Kariera: ISBN 978-83-8142-391-5; e-ISBN 978-83-8142-392-2

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Lässt sich Urteilssprache als ein Teilgebiet der Rechtssprache eindeutig definieren?, Folia germanica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003
 • Grundriss der sprachlichen Feldtheorie, Folia germanica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
 • Zum Spannungsfeld zwischen der Rechts- und Gemeinsprache unter dem Aspekt der Semantik, in: W. Sadzinski/M. Zytynski (Hg.) Varietäten in deutscher Sprache und Literatur. Professor Roman Sadzinski zu Seinem 60. Geburtstag gewidmet, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007
 • Die Polarität der Rechts- und Gemeinsprache als Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Forschung, Folia germanica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 und [in:] Marcin Michoń / Witold Sadziński,  Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 2008.
 • Die Polarität der Rechts- und Gemeinsprache als Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Forschung- ein kurzer Überblick, TRANSLATORIK IN FORSCHUNG UND LEHRE DER GERMANISTIK, Beiträge der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten im Konferenzzentrum der Hochschule für Geistes- und Wirtschaftswissenschaften in Łódź, 9.-11. Mai 2008, Bronisławów, herausgegeben von Hans-Jörg Schwenk,Magdalena Olpińska. Euro-Edukacja, Warszawa, 2008
 • Zum Spannungsfeld zwischen der Rechts- und Gemeinsprache, W: Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros -Aufgaben. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław – Dresden 2009
 • Der heutige Forschungsstand der Rechtssprache- ein kurzer Überblick – konferencja doktorantów, Łódź 2009
 • Spitze Zunge, spitze Feder – uber die Stilregeln der Rechtssprache, in: How not to do things with words, Beitraege zur Sprache in Politik, Recht und Werbung, hrg. von Jacek Makowski, Primum verbum, Łódź 2011.
 • Hauptinstrumentarium des Rechts, also ein paar Worte zu der geltenden Rechtssprache, Michoń, Marcin/Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Weigt, Zenon (Red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge Vol. 1. Primum Verbum, Łódź 2012
 • Typologisierung der Adjektiv-Substantiv-Kollokationen der deutschen Zivilprozessordnung, Konferenzband, Internationale TagungIm Anfang war das Wort (= Linguistische Treffen in Wrocław IV), 2013, Wrocław
 • Bulle und Bär – Fachbegriffe, die für Investoren ihr Dasein bedeuten, also Einiges zur Börsensprache, die seit Jahrhunderten die Finanzenwelt steuert, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 9, 2013
 • Die schriftliche, mündliche und nonverbale Kommunikation an der Wertpapierbörse, Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge Vol. 1. Primum Verbum, Łódź 2015
 • Geht es mit der Wirtschaft rauf oder runter? Deutsche und polnische Börsenberichte in Augen der Linguisten, w: Łukasz Bogucki, Lewandowska-Tomaszczyk, B. (eds),  Lodz Studies in Language vol. 35, Frankfurt am Main: Peter Lang. 2016
 • O metaforyczności języków fachowych na przykładzie metafor w języku giełdowym, w: JĘZYKI SPECJALISTYCZNE. EDUKACJA – PERSPEKTYWY – KARIERA, Jacek Makowski, Łódź, 2016, Primum Verbum
 • Stawikowska-Marcinkowska Agnieszka, Eine Vergleichsstudie zur Metapher in den deutschen und polnischen Börsenberichten Kommunikationsformen in der Fach- und Gemeinsprache. Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 7. Primum Verbum, Łódż, 2016 (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/Michoń, Marcin/Prasalski, Darek/Weigt, Zenon)
 • Michoń, Marcin / Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (2018): Barriers in Polish TV – On Audiovisual Translation and its Potential for Development, in: Barrier-free Communication: Methods and Products Proceedings of the 1st Swiss Conference on Barrier-free Communication Winterthur, 15th – 16th September 2017 ZHAW School of Applied Linguistics Institute of Translation and Interpretin, edited by Susanne Johanna Jekat and Gary Massey.

Recenzje i komentarze

 • „Fachkommunikation Deutsch: Informationstechnologie”
 • Goźdź-Roszkowski S. / Makowski J. / Stawikowska-Marcinkowska A., SPECLANG2016. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera: Abstrakty, Łódź, 2016, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Konferencje
 • „Lingwistyczne Spotkania Doktorantów”: Warszawa 2007, Poznań 2008, Łódź 2009
 • Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Bronisławów k./Łodzi, 09.-11.05.2008.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen, Aufgaben, Aufforderungen. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 12.-14.09.2008.
 • Wrocław,Internationale Konferenz „Translation: Theorie – Praxis – Didaktik”, organizator: Uniwersytet Wrocławski: Instytut Filologii Germańskiej, 17-19.09.2009
 • Łódź,Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge, organizator: Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, 24-26.06.2010 31.05.- 02.06.2012 12-14.06.2014
 • Linguistische Treffen in Wrocław. Internationale Konferenz: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge, 16.-18. September 2010
 • Międzynarodowa Konferencja Germanistów pt. Text und Sprache unter neuen Perspektiven,  26.-28. maja 2011 roku, Kraków
 • Internationale TagungIm Anfang war das Wort (= Linguistische Treffen in Wrocław IV), 21.-23. September 2012, Wrocław
 • Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch, (Linguistische Treffen in Wrocław V), 25.-27.09.2014 , Wrocław
 • Lingwistyka dla biznesu w świetle potrzeb rynku pracy, Konferencja ABSL, ABSL Regional Chapter, Łódź kwiecień 2015
 • Geht es mit der Wirtschaft rauf oder runter? Deutsche und polnische Börsenberichte in Augen der Linguisten, Maastricht-Lodz Duo Colloquium on translation and meaning, 18-19 września 2015 Łódź, 18.-19.09.2015
 • O metaforyczności języków fachowych na przykładzie metafor w języku giełdowym, Międzynarodowa konferencja “SPECLANG 2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”, UŁ, Łódź 04-05.03.2016
 • Eine Vergleichsstudie zur Metapher in den deutschen und polnischen Börsenberichten, Felder der Sprache – Felder der Forschung, Uniwersytet Łódzki, czerwiec 2016
 • Fachbezogener Deutschunterricht mit besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftssprache, Multi-Lingua-Didactica, Uniwersytet Łódzki, listopad 2016
 • Referat: The Barriers in Polish Television – About Audiovisual Translation and the Potential of its Development „Barrierefreie Kommunikation: Methoden und Produkte“, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Schweiz, September 2017
 • Referat: Nauczanie języków specjalistycznych a realne potrzeby firm na przykładzie łódzkiego rynku pracy, Speclang 2017, Uniwersytet Łódzki, listopad 2017
 • Referat: Absolwent łódzkiej lingwistyki dla biznesu a lokalny rynek pracy, Języki specjalistyczne w dydaktyce i translatoryce: Teoria i praktyka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, listopad 2017
 • „Konzeptuelle Metapher in den Börsenberichten der heutigen Medien” Konferencja: Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen. Konferenz des Germanistenverbands der Tschechischen Republik, des Lehrstuhls für deutsche Sprache der Pädagogischen Fakultät und des Lehrstuhls für Germanistik und Slawistik der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen 23.5.2018-25.5.2018, Pilsen
Stypendia i staże
 • Stypendystka DAAD na Uniwersytecie Mainz w Germersheim, Niemcy, Temat przewodni: „Tłumaczenia pisemne i wstęp do tłumaczeń ustnych” („Übersetzen und Einführung ins Dolmetschen”)
 •  Stypendystka UE Sokrates – Erasmus na uniwersytecie Justus- Liebig- Universität-Giessen, Niemcy
 •  Stypendystka programu GIP- Justus-Liebig- Universität Giessen
 • Pobyt w ramach umowy partnerskiej w ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Schweiz, wrzesień 2017
 • Stypendium w ramach DAAD, Universität Regensburg, 19-26 listopada 2017
 • Stypendium w ramach DAAD, Universität Regensburg, 25-30 listopada 2018.
Członkostwo w organizacjach
 • Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich – Komisja Skrutacyjna