Kontakt
📧 agnieszka.pietrzak@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.93

Curriculum Vitae
 • Od 2019 r. asystent w Zakładzie Językoznawstwa Niemieckiego.
 • Od 2017 r. Studium Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 2015-2017 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej: filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia.Tytuł pracy magisterskiej: „Spezifität der juristischen beglaubigten Übersetzungen mit besonderer Berücksichtigung der Translation von standesamtlichen Urkunden“.
 • 2012-2015 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego: filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia.Tytuł pracy licencjackiej: „Problematik der juristischen Übersetzungen im Bereich der Gerichtsbarkeit mit besonderer Berücksichtigung der Schwierigkeiten bei der Translation der Scheidungsurteile“.

Zainteresowania badawcze

 • przekładoznawstwo,
 • juryslingwistyka,
 • przekład poświadczony,
 • lapsologia.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Tłumaczenia ustne w negocjacjach
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Język specjalistyczny HR i finanse
Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

Pietrzak, Agnieszka (2018), Przekład nazw niemieckich instytucji wymiaru sprawiedliwości – trudności translacyjne. W: Małgorzata Bogusz; Monika Wojcieszak; Piotr Rachwał (red.), Poszerzamy horyzonty, t. 10. Słupsk: Weiland Network Solutions, s. 311-321.

Pietrzak, Agnieszka (2018), Charakteristik der beglaubigten Übersetzungen am Beispiel der polnischen Schulzeugnisse. W: SPECLANG Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen.

Pietrzak, Agnieszka (2019), Polski kodeks karny w tłumaczeniach na język niemiecki – koncepcja projektu doktorskiego i wyniki badań pilotażowych. W: Klaudia Pujer (red.), Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia, konteksty, wyzwania, t. 11. Wrocław: Exante, s. 88-95.

Pietrzak, Agnieszka (2019), Egzamin na tłumacza przysięgłego – historia, stan, perspektywy. W: Małgorzata Bogusz; Monika Wojcieszak; Piotr Rachwał (red.), Poszerzamy horyzonty, t. 13. Słupsk: Weiland Network Solutions, s. 451-459.

Pietrzak, Agnieszka (2018), Zu Mehrdeutigkeiten und Sprachvarietäten in der deutschen Rechtssprache. W: Komunikacja Specjalistyczna.

Pietrzak, Agnieszka (2018), Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego – specyfika, wyzwania, perspektywy. W: Małgorzata Bogusz; Monika Wojcieszak; Piotr Rachwał (red.), Poszerzamy horyzonty, t. 7. Słupsk: Weiland Network Solutions, s. 174-184.

Pietrzak, Agnieszka (2018), Textsortenspezifische Lexik in deutschen und polnischen gerichtlichen Entscheidungen als Herausforderung für den Übersetzer. W: Kudlińska, Piłat (red.), Heteroglossia nr 8. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, s. 65-74.

Pietrzak, Agnieszka (2018), Specyfika języka prawa w kontekście przekładu specjalistycznego. W: Małgorzata Bogusz; Monika Wojcieszak; Piotr Rachwał (red.), Poszerzamy horyzonty, t. 8. Słupsk: Weiland Network Solutions, s. 152-162.

Pietrzak, Agnieszka (2017), Spezifität der juristischen beglaubigten Übersetzungen am Beispiel der Translation von standesamtlichen Urkunden. W: Mikołajczyk, Beata; Taborek, Janusz; Woźniak, Miłosz; Woźnicka, Marta; Zabrocki, Władysław (red.), Język w Poznaniu 8. Poznań: Wydawnictwo Rys, s. 99-112.

Pietrzak, Agnieszka (2017), Problematyka tłumaczeń prawniczych na przykładzie polskich i niemieckich wyroków rozwodowych. W: Pujer Klaudia (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 3. Exante. Wrocław, s. 31-41.

Podręczniki i skrypty

Współpraca z wydawnictwem Klett przy publikacji: So geht’s zum DSD II (B2/C1). Lehrerhandbuch zum Testbuch mit Leitfaden für die mündliche Prüfung. Ernst Klett Sprachen. Stuttgart, 2011.

Konferencje

28.09.2019, Łódź: ogólnopolska konferencja naukowa „Understand the science” Tytuł referatu: Translations of the Polish Penal Code into German – doctoral dissertation project and results of pilot studies.

23.05.2019, Łódź: ogólnopolska konferencja naukowa „Analiza zagadnienia, analiza wyników – wystąpienie młodego naukowca”. Tytuł referatu: Charakterystyka niemieckiego języka prawa w przekładzie na język polski.

14-15.06.2019, Kraków: ogólnopolska konferencja naukowa „Młody Naukowiec cz. VI”. Tytuł referatu: Egzamin na tłumacza przysięgłego – historia, stan, perspektywy.

15.06.2019, Łódź: ogólnopolska konferencja naukowa „Science and young researchers”. Tytuł referatu: Characteristics of the profession of a sworn translator in Poland.

16-17.11.2018, Kraków: ogólnopolska konferencja naukowa „Młody Naukowiec cz. III”. Tytuł referatu: Przekład nazw polskich i niemieckich instytucji wymiaru sprawiedliwości – trudności translacyjne.

22.03.2018, Warszawa: ogólnopolska konferencja naukowa „Komunikacja, Dyskurs, Transfer”.

Tytuł referatu: Charakterystyka tłumaczeń poświadczonych na przykładzie polskich świadectw szkolnych.

18.05.2018, Kraków: ogólnopolska konferencja naukowa „Młody Erudyta”.

Tytuł referatu: Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego – specyfika, wyzwania, perspektywy.

16.06.2018, Łódź: ogólnopolska konferencja naukowa „LSD 2018”.

Tytuł referatu: Fachterminologie und Translationsstrategien in Übersetzungen des polnischen Strafgesetzbuches ins Deutsche – Konzept der Dissertation.

Funkcja sekretarza naukowego konferencji.

07.09.2018, Kraków: ogólnopolska konferencja naukowa „Młody Naukowiec“.

Tytuł referatu: Język prawa w ujęciu translatorycznym.

03.-04.11.2017, Łódź: międzynarodowa konferencja naukowa „SPECLANG 2017. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”.

Tytuł referatu: Übertragung der deutschen und polnischen gerichtlichen Entscheidungen als Herausforderung für den Übersetzer.