Kontakt
📧 agnieszka.godzisz@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.105

Curriculum Vitae

Absolwentka filologii germańskiej UŁ, literaturoznawstwo, praca magisterska na temat „Mit habsburski w literaturze austriackiej”. Studia w uniwersytetach: Humboldt Universität, Universität Gießen, Uniwersytet Wiedeński, Sheffield University. Rozprawa doktorska nt.“ Die Nationalitätenfrage bei Friz von Herymanovsky-Orlando“

Zainteresowania badawcze

Literatura austriacka, modernizm, literatura na styku literatury i muzyki

Ostatnio prowadzone zajęcia

Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego, wykład z historii literatury: modernizm wiedeński i ekspresjonizm, seminarium licencjackie z kulturoznawstwa